Copyright: www.karateweb.sk, Martin Klásek, 1999

Yansu

an = bezpečný san = 3

Pomenovanie kata :

Yansu, Yantsu, Ansu.

Uvedené japonské znaky názvu tejto kata sa údajne prekladajú ako "Bezpečná 3".

Názov sa prekladá aj ako "Udržuj čistotu", pričom sa tým myslí čistota princípov a ideálov pred kompromismi. Niektoré zdroje uvádzajú, že kata Yansu je pomenovaná po čínskom veľvyslancovi, ktorý žil v 18. storočí na Okinave. Tu sa zrejme jedná o údajného veľvyslanca menom Wanshu, ktorý by mal mať spojitosť s katou Wanshu. Niektoré zdroje uvádzajú, že názov kata Yansu (Yantsu) je vlastne názvom čínskeho veľtoku - rieky Yang tze (Jangtsekiang). So svojou dĺžkou 6300 km je najdlhšou riekou v Ázii.

História :

Autor tejto kata nie je dnes známy. Táto kata novšieho dátumu sa cvičí iba v smere Kyokushinkai a preto je pravdepodobné, že kata Yansu vytvoril niekto z tejto komunity. Možno aj sám zakladateľ smeru Kyokushinkai - Masutatsu Oyama (1923-1994). Vznik tejto kata je každopádne zahalený tajomstvom.

Technická charakteristika :

Kata sa priraďuje do Shorei ryu a predpokladá sa, že je ovplyvnená smerom Naha te. Koniec koncov Kyokushinkai obsahuje kata ako z Naha te majstra Miyagiho tak aj zo Shuri te majstra Funakoshiho.

Kata vykazuje už na prvý pohľad istú podobnosť s kata Tensho, ktorú vytvoril zakladateľ Goju ryu majster Chojun Miyagi (1888-1953). Niekomu sa môže javiť, že kata obsahuje techniky z niektorého zo štýlov Žeriava. Napriek tomu obsahuje aj istú priamočiarosť v technikách typickú pre Shorin ryu kata.

Kata nevyžaduje takmer žiadny priestor na cvičenie a s trochou nadhľadu sa dá povedať, že sa cvičí úplne celá na jednom mieste. Začína s morote haito uchi a pokračuje netradične s technikami jodan mawashi uraken uchi. Jemné techniky, ktoré sa podobajú na kata Tensho (hidari gedan shotei uke - hidari jodan koken uke - hidari shuto uchi komi) sa tu vykonávajú v neko ashi dachi, pričom útočné techniky (oi cuki, gyaku cuki) sa tu vykonávajú v zenkutsu dachi. V kata sa vyskytujú len dva kopy (mae geri chudan), ktorým predchádza sanren cuki (trojitý úder).

V smere Kyokushinkai sa môže javiť táto kata celkom výnimočná. Väčšina tradičných kata, ktoré sú zakomponované v Kyokushinkai sú upravené pre potreby tohto štýlu. Obsahujú viacnásobné kopy, nezriedka zamerané na horné pásmo. Prečo sa v tejto kata objavujú len dva kopy mae geri zamerané na pásmo chudan ? Znamená to, že sa jedná o tradičnú kata ? Je autorom tejto kata skutočne majster Oyama ? Kto mal potrebu skĺbiť tvrdé, kruhové i priamočiare techniky útoku s mäkkými obrannými pohybmi napriek tomu, že smer Kyokushinkai obsahuje kata Tensho ? Kto zná odpovede na tieto otázky ?

V súčasnosti sa kata Yansu cvičí iba v Kyokushinkai.

Použitá literatúra :

www.kcdw.de/kampfkunst/kata2.htm
www.kyokushinkai.de

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker