Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
KarateWeb.sk - História karate, Karate kata, Majstri karate, Karate bunkai ...

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Upozornenie!

Zodpovednosť:

Táto stránka je poskytovaná pre radosť a úžitok každého čitateľa. Veríme, že naše súbory sú prostredníctvom internetovej siete voľne dostupné každému, napriek tomu, túto skutočnosť nemôžeme garantovať každému. Naším cieľom je poskytovať informácie včas a správne. Ak budeme upozornení na chyby, pokúsime sa ich napraviť. Miesto KarateWeb.sk však nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nijak inak neručí za informácie na tejto stránke. Informácie na našich stránkach nemusia byť nevyhnutne úplné, vyčerpávajúce, správne alebo aktuálne. Informácie môžu obsahovať prepojenia na externé stránky, ktoré sú mimo kontroly miesta KarateWeb.sk. Preto sa zriekame akejkoľvek zodpovednosti za súbory, na ktoré vedie z našich stránok odkaz (link). V každom prípade si dávajte pozor a používajte pri prezeraní internetových stránok špecializovaný software známy ako firewall a antivirusové programy.

Autor, prípadní zamestnanci, zástupcovia či spolupracovníci nenesú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté pripojením a užitím tejto webovej stránky. Toto je rozsiahle zrieknutie sa zodpovednosti za poškodenia akéhokoľvek druhu, priameho či nepriameho poškodenia, straty dát, dôchodkov alebo ziskov, straty alebo poškodení prípadných tretích strán.

Autorský zákon:

Všetko na tejto webovej stránke, vrátane designu, textov, grafiky, výberu a usporiadania podlieha Autorskému právu vlastníka tejto webovej stránky. Všetky práva sú vyhradené. Použitie materiálov z tejto stránky na publikačné účely bez písomného povolenia vlastníka (autora) tejto webovej stránky je prísne zakázané. KarateWeb.sk si uplatňuje právo na pôvodné rozhovory, informácie a fotografie uvedené na tejto webovej stránke. Dodržujte prosím ustanovenia zákona č.383/1997 o Autorskom práve a jeho novelizácie.

Reprodukcia je autorizovaná v prípade, že je uvedený zdroj, ak nie je stanovené inak. V prípade, že povolenie na reprodukciu alebo použitie textovej či multimediálnej informácie (hlas, obrázky, software, atď.) treba získať vopred, ruší sa vyššie uvedené všeobecné povolenie a nové povolenie jasne definuje obmedzenie použitia.

Nekopírujte prosím svojvoľne články z miesta KarateWeb.sk bez nášho súhlasu. Radi Vám súhlas udelíme, ak nás o to požiadate !!!

KarateWeb.sk poskytuje toto miesto a jeho obsah "tak ako je" a nenesie žiadnu zodpovednosť za prebraté a nevyžiadané fotografie, úryvky či články publikované bez vyžiadania a bez rešpektu k tomuto miestu. Použitie nášho doménového mena www.KarateWeb.sk je prísne zakázané a smie byť použité len v spojitosti s touto webovou stránkou. Nesmiete prehlasovať, že niektoré produkty alebo služby sú odsúhlasené alebo použité našim osadenstvom a nesmiete ich inzerovať ako takové.

Ochrana osobných údajov:

Vo väčšine prípadov je možné prehľadávať naše webové stránky bez udania svojich osobných dát, v niektorých prípadoch sa osobné údaje požadujú na poskytnutie požadovaných e-služieb. Webové stránky, kde sa tieto údaje požadujú sa riadia vyhláseniami o zachovaní súkromia. Miesto KarateWeb.sk zhromažďuje len osobné informácie potrebné na presne stanovený účel. Informácie nebudú znovu použité na nenáležité účely. Miesto KarateWeb.sk môže poskytnúť vaše údaje tretej strane len v tom prípade, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu (účelov), ktorý je vyššie definovaný a spomínaným (kategóriám) príjemcov. Miesto KarateWeb.sk nebude rozširovať vaše osobné údaje na priame marketingové účely !!!

Ako sa zaobchádza s vašimi e-mailami?

Kontaktná stránka na našom mieste KarateWeb.sk obsahuje tlačidlo "Odoslať", ktorým sa aktivuje odoslanie elektronickej pošty a vyzýva vás na odoslanie vašich pripomienok do rôznych špeciálnych elektronických schránok.

Ak pošlete takýto druh správy, uchováme len osobné údaje potrebné na zaslanie odpovede. V prípade, že daný vlastník elektronickej schránky nie je schopný odpovedať, vaša správa sa posúva ďalšej službe. Prostredníctvom elektronickej pošty vám oznámime, kam bola vaša správa preposlaná.

Ak máte otázky týkajúce sa spracovania vášho e-mailu a s tým spojených osobných údajov, zaraďte ich prosím do svojej správy.

Ochrana zdravia:

Skôr než sa pokúsite aplikovať techniky či tréningové metódy zobrazené či popísané na tejto webovej stránke, poraďte sa prosím s Vašim lekárom, ktorý rozhodne o vhodnosti danej techniky či tréningovej metódy pre Vás.

Väčšina techník zobrazených na tejto webovej stránke je nebezpečných a nemali by byť vykonávané bez profesionálneho dozoru. Skôr než začnete praktikovať niektorý z bojových športov alebo umení, mali by ste sa najskôr poradiť s Vašim lekárom.

Upozorňujeme našich návštevníkov, že užitie násilia z iných dôvodov ako pre sebaobranu (§13 Nutná obrana alebo §14 Krajná núdza) je z ustanovenia Trestného zákona č.140/1961 Zb protiprávne !

KarateWeb.sk team

Info
Počet registrovaných: 2333

Najnovší: EnriqueRoace

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc