Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Taikyoku - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Taikyoku

taikyoku

Pomenovanie kata :

Taikyoku.

Uvedené japonské znaky tejto kata sa prekladajú ako "Prvý cieľ" alebo "Prvá záležitosť". Preklad tých istých znakov v čínskom jazyku odkazuje na filozofický koncept Tai Chi.

Taikyoku v Shotokan:

Autorom série týchto kata ja zakladateľ smeru Shotokan majster Gichin Funakoshi (1868-1957). Presný rok vzniku tejto kata nepoznáme, predpokladá sa, že vznikli ešte v predvojnovom období. V svojej knihe Karate-do Kyohan majster Funakoshi uvádza :

"Po dlhých rokoch výskumu som vytvoril dve série kata, Taikyoku no Kata pre začiatočníkov a Ten no Kata ako formu pre nácvik techník a kumite. Odporúčam vám tieto formy vytrvalo študovať."

Funakoshi ďalej vo svojej knihe nabáda začiatočníkov, aby po osvojení si kata Taikyoku Shodan, Taikyoku Nidan a Taikyoku Sandan pokračovali štúdiom série kata Heian.

Môžeme sa stretnúť aj s názorom, že Taikyoku kata vytvoril Funakoshiho syn Yoshitaka. Ten mal údajne vytvoriť až 3 verzie tejto kata. Taktiež sa môžeme stretnúť s názorom, že Ten no Kata a Taikyoku kata vytvoril Yoshitaka Funakoshi spolu s Genshin Hironoshim. Prekvapujúco aj to, že majster Funakoshi nikdy nevyučoval kata Taikyoku, nakoľko sa nejednalo o kata, ale len nejakú základnú tréningovú metódu. Udáva sa aj to, že kata vytvoril Gigo Funakoshi a o ich rozšírenie sa pričinil Gichin Funakoshi. Nech je akokoľvek, Gichin Funakoshi vo svojej knihe udáva, že tieto kata "sú produktom mojich mnohých rokov výskumu umenia karate".

Zakladateľ smeru Shotokan - Gichin Funakoshi (1868-1957)  Yoshitaka Gigo Funakoshi (1906–1945)

Zakladateľ smeru Shotokan Gichin Funakoshi (1868-1957)
a jeho syn Yoshitaka Funakoshi (1906–1945).

Význam kata Taikyoku popisuje Funakoshi nasledovne : "Student, ktorý si osvojí zbehlosť v základných technikách a chápe podstatu Taikyoku kata si bude uvedomovať skutočný význam zásady "V karate, nie je výhoda prvého útoku." Toto je dôvod, že som ich pomenoval Taikyoku."

Akokoľvek, za vznikom kata Taikyoku stojí zámer uľahčiť nácvik začínajúcim adeptom karate prvých krokov a techník prostredníctvom nenáročného cvičenia. Práve forma tohoto cvičenia, ktoré vzniklo v smere Shotokan, inšpirovalo ďalších majstrov k tvorbe nenáročných kata pre začiatočníkov. A tak sa môžeme stretnúť aj s ďalšími kata nesúcimi názov Taikyoku.

Postupom času vznikali ďalšie verzie týchto žiackych kata, v ktorých sa techniky zámerne nahradili inými technikami. Séria šiestich kata Taikyoku v štýle Shotokan obsahuje nasledujúce kata :
Taikyoku Shodan
Taikyoku Nidan
Taikyoku Sandan
Taikyoku Yondan
Taikyoku Godan
Taikyoku Rokudan

Taikyoku v Goju ryu

Autor série Taikyoku kata v smere Goju ryu je majster Gogen Yamaguchi (1909-1989) 10. Dan, zakladateľ japonského Goju ryu - Goju Kai. Presný rok vzniku tejto série nám nie je známy. Kata boli vytvorené ako súčasť japonského Goju ryu. Majster Yamaguchi sa naučil Goju ryu priamo od zakladateľa Goju ryu menom Chojun Miyagi (1888-1953), ten ale pre začiatočníkov vytvoril kata Gekisai Dai Ichi a Gekisai Dai Ni. Pod vplyvom majstra Funakoshiho a jeho Taikyoku kata sa Gogen Yamaguchi rozhodol vytvoriť pre začiatočníkov niekoľko ľahších kata, ktoré by ich sprevádzali pri osvojovaní si základných techník a postojov. Zmyslom série kata Taikyoku je pripraviť začiatočníkov na zložitejšie kata zo školy Goju ryu, predovšetkým na kata Gekisai.

Zakladateľ Goju Kai - Gogen Yamaguchi (1909-1989)
Zakladateľ Goju Kai
Gogen Yamaguchi (1909-1989)

Kata Taikyoku sú prvé kata, s ktorými sa na Slovensku mohli začiatočníci stretnúť. Mnohí sa tieto kata učili ako na tréningu tak aj pomocou knihy Františka Šebeja : Karate Kata. V tejto knihe z roku 1986 František Šebej popisuje kata Taikyoku nasledovne :

"Dôvod na obohatenie tradičného systému kata o tieto, takpovediac „zárodočné" kata, bol jednoznačne didaktický. Taikjoku vlastne nie sú kata vtom pravom, ortodoxnom zmysle slova — teda s históriou a unikátnou štruktúrou sledu pohybov. Taikjoku sú skôr do jednoduchého sledu a symetrického pôdorysu skĺbené základné obranné a útočné akcie, ktoré môžeme nájsť ako stavebné prvky zložitejších akcií vo vyšších „ozajstných" kata."

Séria desiatich kata Taikyoku v japonskom smere Goju kai obsahuje nasledujúce kata :
Taikyoku Jodan Ichi / Taikyoku Jodan Ni
Taikyoku Chudan Ichi / Taikyoku Chudan Ni
Taikyoku Gedan Ichi / Taikyoku Gedan Ni
Taikyoku Kake Uke Ichi / Taikyoku Kake Uke Ni
Taikyoku Mawashi Uke Ichi / Taikyoku Mawashi Uke Ni

V jednotlivých kata sú vyučované bloky age uke, uchi uke, gedan barai, kake uke a mawashi uke. Rozdiel medzi verziou Ichi a Ni je predovšetkým v postoji. V prvej verzii sa vyučuje postoj sanchin dachi, v druhej verzii postoj zenkutsu dachi. Gedan verzie precvičujú postoj shiko dachi.

Taikyoku v Kyokushin

Autor série Taikyoku kata v smere Kyokushin je zakladateľ Kyokushin Masutatsu Oyama (1923-1994) 10. Dan. Presný rok vzniku tejto série nám nie je známy. Štýl Kyokushinkai vznikal pod vplyvom škôl Goju a Shotokan pričom Shotokan sa učil majster Oyama priamo u Gichina Funakoshiho. Neskôr bol do štýlu Goju ryu zasvätený žiakom majstra Yamaguchiho. Je pochopiteľné, že ak v oboch smeroch vznikli žiacke kata, rozhodol sa aj majster Oyama pre vytvorenie žiackych kata aj vo svojom štýle. No neprevzal už vzniknuté vzory, ale vytvoril vlastné Taikyoku kata. Dôvod bol zrejmý. Aj keď smer Kyokushin vychádza zo smerov Shotokan a Goju ryu, majstrovské kata nachádzajúce sa v Kyokushin majster Oyama pozmenil tak, aby odzrkadľovali jeho ponímanie Karate.

Masutatsu Oyama
Masutatsu Oyama (1923 - 1994)

Séria kata Taikyoku v smere Kyokushin obsahuje nasledujúce kata :
Taikyoku sono ichi (zenkutsu dachi gedan barai a oi tsuki chudan)
Taikyoku sono ni (zenkutsu dachi gedan barai a oi tsuki jodan)
Taikyoku sono san (ako predchádzajúca kata , no už obsahuje aj neko ashi dachi s blokom uchi uke)


Verzie sokugi obsahujú len techniky kopov
Sokugi taikyoku sono ichi
Sokugi taikyoku sono ni
Sokugi taikyoku sono san


Verzie ura obsahujú medzi jednotlivými technikami otočku Taikyoku sono ichi ura
Taikyoku sono ni ura
Taikyoku sono san ura
Neskôr majster Yoshikazu Matsushima vytvoril tate verzie týchto kata a cvičia sa po priamke v predo-zadnom smere.


ŠEBEJ, František : Karate Kata. Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, Bratislava. 1986. 312 s. ISBN 77-039-8611-4
FUNAKOSHI, Gichin : Karate-do Kyohan: The Master Text. Preklad Tsutomu Ohshima. Dostupné na http://www.scribd.com/doc/11507349/KARATE-Kyohan#scribd
TARTAGLIA, Fiore : Shôtôkan-Kata for Black Belt and above. Spectra-Design & Verlag, Goeppingen. 2013. eISBN 978-3-98-13239-6-2
Randall G. Hassel : Shotokan Karate: Its History and Evolution
http://www.blackbeltwiki.com/

Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3.3
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc