Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Sesan - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Sesan

shi = 10 san = 3

Pomenovanie kata :

Sesan, Seisan.

Uvedené čínske znaky názvu tejto čínskej kata možno preložiť ako číslo "13". V smere Goju ryu sa názov kata Sesan prekladá ako "13 rúk". Číslo 13 v názve kata býva niekedy interpretované tak, že kata Sesan obsahuje 8 obranných a 5 útočných techník, spolu 13. Morio Higaonna zasa objasňuje, že názov sa zakladá na 13-tich pacifistických budhistických princípoch. Kinjo Akio interpretuje názov kata ako 13 postupov, nie pohybov. McCarthy v Bubishi uvádza, že číselný názov kata môže mať súvislosť s počtom vitálnych bodov, na ktoré sa študent učí útočiť.

Seisho Aragaki (1840-1918) Higaonna Kanryo  (1853-1916)
Seisho Aragaki (1840-1918), Higaonna Kanryo (1853-1916)

História :

Autor tejto kata nie je dnes známy. Taktiež pôvod kata Sesan sa nedá s určitosťou vystopovať. Pravdepodobne sa jedná o kata pochádzajúcu z južných provincií Číny. Ako uvádza známy historik Karate Hanshi Patrick McCarthy vo svojej knihe Bubishi, kata Seisan popri iných zostavách používa Dračí box, Leví box ako aj Box arhatov známy tiež ako Box mnícha. Ďalej McCarthy na základe svojich výskumov konštatuje, že kata Sanchin, Seisan a Suparinpei sa v Kuninde vyučovali dlho pred Higashionnovým odchodom do Číny, pričom sa tieto kata naučil Kanryo Higashionna (1853-1916) priamo od svojho majstra menom Seisho Aragaki (1840-1918). McCarthy udáva, že jestvuje písomný záznam, ktorý dokumentuje program vystúpenia konajúceho sa v marci 1867 v Ochayagoten (východná záhrada) zámku Shuri na počesť posledného Sapposhi. Tu demonštroval majster Aragaki a jeho žiaci okrem iných cvičení aj kata Seisan.

obrázok z knihy Bubishi zobrazujúci techniku z kata Sesan
obrázok z knihy Bubishi zobrazujúci techniku z kata Sesan

13 rúk :

Formu z názvom Sup Saam Sao, ktorá sa prekladá ako "13 rúk", môžeme nájsť okrem Karate aj v čínskom bojovom umení Wing Chun založenom na pohyboch Bieleho žeriava. Tu predstavuje číslo 13 : 4 cykly, 2 problémy (dovnútra, von) a 7 metód (dvíhanie, narovnávanie, strkanie, hádzanie, rozdeľovanie, lámanie a trhanie). Číslo 13 obsahuje vo svojej teórii aj vnútorný systém Tai Chi Chuan. Ten poukazuje na 13 pozícií (pohyby, techniky , energie, brány, postoje a sily či taktiky), ktoré delí na 8 brán a 5 smerov. Na týchto 13 pozícií (8 brán a 5 smerov) sa odvoláva rôznym spôsobom mnoho autorov publikácií Tai Chi Chuan, kde sú tieto pozície často predstavované ako "13 síl = Shi San Shi". Niektorí autori týchto 13 síl nazývajú aj ako 13 pozícií, 13 vstupov, 13 energií alebo 13 pohybov. Podrobnejšie sa 8 brán označuje aj ako 8 postojov, pozícií, energií alebo spôsobov. 5 krokov naproti tomu označuje 5 smerov, druhov práce nôh či pohybov.

Legenda o 13 mníchoch :

Táto legenda sa udiala v čase keď sa končila vláda dynastie Suej (581-618) a k moci nastupovala dynastia Tang (618-907). Posledný cisár dynastie Suej - Jang Ti precenil svoje sily keď sa domnieval, že si podmaní aj Kóreu. Tento jeho pokus viedol k vyčerpaniu štátnych zdrojov a jeho porážka behom tiahnutia na Kóreu podnietila v krajine masové povstanie, a v konečnom dôsledku spôsobila aj stratu mandátu Nebies. V tom čase sa údajne stretli vojská oboch dynastií v neľútostnej bitke v oblasti Henan. Po niekoľkých dňoch bojov bola armáda dynastie Tang porazená a zakladateľ dynastie Tang, Li ShiMin, zajatý. A preto sa vedenie tangskej armády obrátilo o pomoc na shaolinský kláštor. Predstavený kláštora pomoc neodmietol a vyslal 13 mníchov ozbrojených iba palicami, aby splnili svoju úlohu. Samozrejme, že zakladateľa dynastie Tang oslobodili a nakoniec sa aj podieľali na rozdrvení protivníkovej armády. Zato ich čakala bohatá odmena, pričom legenda o ich statočnosti koluje dodnes. Shaolinská palica sa stala legendárnou zbraňou budiacou rešpekt u všetkých protivníkov.

Chojun Miyagi aplikuje techniku z kata Sesan
Chojun Miyagi aplikuje techniku z kata Sesan.
Zdroj : http://shinseidokandojo.blogspot.sk/2013_04_01_archive.html

Verzie :

V súčasnosti je kata Seisan na Okinave rozšírená v mnohých verziách, odlišujúcich sa od seba nielen technickými prvkami, ale aj menom autora v názve kata. V roku 1938 zdokumentoval Itoman Seijin vo svojej knihe Karate (Toudi)jutsu no Kenkyu na Okinave prítomnosť kata Sesan 十三歩, Iha-shi Sesan 伊波氏十三歩, Kyan-shi Sesan 喜屋武氏十三歩 a Seshun セーシュン. Hanshi McCarthy uvádza, že počas svojho štúdia mal možnosť si osvojiť hneď niekoľko verzií kata Seisan ako niekoľko verzií z Goju ryu, Shito ryu, Tomari Seisan (verzia majstra Iha), Higashionna Seisan, Hangetsu ako aj Aragaki Seisan. Je zrejmé, že sa jednotlivé verzie ovplyvňovali navzájom, pričom nie je vylúčené, že niektoré verzie kata Seisan zostali doposiaľ ešte nezdokumentované. Medzi najrozšírenejšie verzie patria :

Goju ryu verzia známa ako Sesan pochádza z Naha-te majstra Higaonnu a bola pravdepodobne ovplyvnená z viacerých zdrojov. Má sa zato, že majster Kanryo Higashionna (1853-1916) si osvojil istú verziu tejto kata ešte pred svojím odchodom do Číny. S najväčšou pravdepodobnosťou sa ju naučil u majstra štýlu 18 Budhov, menom Seisho Aragaki (1840-1918), u ktorého sa učil približne 3 roky. Majster Higashionna predal kata Sesan ďalej na svojich žiakov, pričom Chojun Miyagi (1888-1953) ju začlenil (pozmenenú?) do svojho štýlu Goju ryu. Ďalší žiak, Kyoda Juhatsu (1887-1968), zakladateľ Toon ryu, už ale túto kata nezačlenil do svojho štýlu. Pre verziu z Goju ryu sú typické viacnásobné údery dlaňou, ale aj zatvorenými rukami, lámacie kopy, no najmä škrtiaca technika nazývaná kokou, čo v preklade z japončiny doslovne znamená pazúry smrti. Táto technika sa vykonáva jednou rukou a útočí na súperove krčné tepny. Vyobrazenú ju môžeme nájsť aj starom texte Bubishi.

Ryuei ryu verzia tak ako Shito ryu verzia je podobná na verziu z Goju ryu. V úvode kata zostala zachovaná technika trojnásobného úderu dlaňou, Shotei uchi. Tieto tri údery vykonané zasebou v jednom postoji na mieste sa vyskytujú len v týchto troch verziách.

V Shorin ryu je známa istá verzia kata Seisan už z dôb majstra Sokon Matsumuru (1792-1896) ako Matsumura Sesan . Predpokladá sa, že ju majster Matsumura preniesol v roku 1840 z Číny. Nie je ale vylúčené, že istá verzia tejto kata tu bola známa už dlhšie, ale časom sa z nej vytratili kruhové pohyby typické pre čínsky box a boli zamenené za priame techniky. Taktiež nie je vylúčené, že z kata Matsumura Seisan sa časom vyvinula Tomari Seisan (alebo to bolo naopak?). Majster Itosu (1830-1916), ktorý bol žiakom majstra Matsumuru, sa priatelil s majstrom Kanryo Higashionnom (1853-1916), ktorý praktikoval verziu Seisan typickú pre Goju ryu. Každopádne Gichin Funakoshiho (1868-1957), žiak majstra Itosu, preniesol jednu verziu kata Seisan do smeru Shotokan a pomenoval ju ako Hangetsu. Pre verziu Matsumura Seisan sú ako u iných verzií,typické viacnásobné údery, množstvo techník vykonávaných zatvorenými päsťami, ale najmä kopy mae geri vykonávané zo zadnej i prednej nohy. Z Matsumura Seisan boli vytvorené aj verzie praktikované v Isshin ryu a Chito ryu.

Tomari Seisan sa podobá na verziu Matsumura Seisan, no namiesto kopov mae geri používa lámacie kopy a pre kata z Tomari typický postoj shiko dachi.

Uechi ryu verzia známa ako Sesan pochádza od majstra Shushiwa (1874-1926), ktorý bol majstrom juhočínskeho štýlu Pan Gai Noon (Pan Ying Juan), čo bol shaolinský tigrí štýl. Tento štýl bol syntézou vonkajších a vnútorných škôl Chuan Fa a bol založený na pohyboch žeriava, tigra a draka. Z Číny na Okinavu túto kata preniesol v roku 1910 majster Kanbun Uechi (1877-1948), zakladateľ Uechi ryu Karate. Tu sa prakticky v nezmenenej podobe vyučuje dodnes.

V Koryu Uchinadi nachádzajúca sa Aragaki Seisan, bola na Hanshi McCarthyho prenesená prostredníctvom Hanshi Richarda Kima (1917-2001).

Zakladateľ Toon ryu, Kyoda Juhatsu, si osvojil dve verzie kata Seisan. Prvú verziu od svojho učiteľa menom Higaonna Kanryo (1853-1916) a druhú verziu od jeho bratranca menom Kanyu Higaonna. Verzia, ktorá sa vyučuje v Toon ryu pochádza od Kanyu Higaonnu, ktorý sa túto verziu kata Seisan naučil počas svojich pobytov v Číne. Od Goju ryu verzie sa Toon ryu verzia okrem iného odlišuje spôsobom vykonávania kopov (silné dupnutie chodidlom) namiesto rýchleho lámacieho kopu vracajúceho sa naspäť do hiki ashi.

Kenwa Mabuni predvádzajúci techniku shotei z kata Sesan
Kenwa Mabuni predvádzajúci techniku shotei z kata Sesan
Zdroj : kniha Seipai no Kenkyu (1934)

Význam čísla 13

"13 mesiacov"
V Číne i v Japonsku sa používa počítanie rokov podľa obdobia panovania jednotlivých vládcov. Japonci prevzali tento systém v polovine 6. storočia n.l. a v roku 690 bol tento systém uznaný japonským cisárskym dvorom ako oficiálny kalendár. Napriek tomu, že sa spôsob určovania dátumu v priebehu japonských dejín v rôznych podrobnostiach menil, bol to vždy tzv. lunárny kalendár, založený na obehu Mesiaca okolo planéty Zem. Za jeden lunárny mesiac sa podľa tohto kalendára považuje doba od novolunia do novolunia. Nakoľko toto obdobie zodpovedá dĺžke asi 29 a 1/2 dňa, striedajú sa v tomto kalendári mesiace o dĺžke 29 a 30 dní. Dvanásť takýchto mesiacov tvorí jeden lunárny rok, ktorý má ale len 354 dní - teda o viac ako 11 dní menej oproti dobe obehu planéty Zem okolo Slnka. Aby sa táto strata vyrovnala, vždy približne raz za tri roky je potreba vložiť 13. "prestupný" mesiac. Napovedá nám hádam názov kata čas, ktorý je potrebný na osvojenie si tejto kata ? Toto by len podporovalo nám už známe príslovie : "3 roky pre kata." Takýto systém má však aj svoje nevýhody. Napr. lunárny Nový rok (teda 1. deň 1. lunárneho mesiaca) môže pripadnúť niekedy na náš 17. január a inokedy zase na 19. február.

Technická charakteristika kata Sesan:

Kata Sesan sa začína podobne ako Sanchin kata alebo niekoľko ďalších kata tromi krokmi vpred s úderom gyaku cuki. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že sa jedná o menej náročnú kata s množstvom priamych úderov a nízkych prerážacích kopov. Zrejme z tohto dôvodu niektorí majstri zaraďujú túto kata do svojho vyučovacieho programu hneď po kata Sanchin. Kata Seisan je založená na bránicovom dýchaní a tak ju podaktorí označujú ako silovú kata. Vzhľadom na nízku atraktívnosť obsiahnutých techník, veľký počet opakujúcich sa techník i celých kombinácií ako aj na celkovú nenáročnosť kata, je kata Seisan zaraďovaná v niektorých štýloch ešte do vyučovacích programov pre žiacke stupne.

Sesan kata bola údajne obľúbenou kata zakladateľa Goju ryu, majstra Chojun Miyagiho (1888- 1953) a jeho žiaka menom Jinan Shinzato (1901-1945).

V súčasnosti sa kata Sesan cvičí v Goju ryu, Shito ryu, Ryuei ryu, Wado ryu (označovaná ako Seishan), Isshin ryu, Chito ryu a smere Shotokan (označovaná ako Hangetsu). V Koryu Uchinadi sa praktizuje verzia Aragaki Seisan.

YouTubeSesan (Goju ryu) Morio Higaonna

YouTubeSeisan (Shito ryu)

YouTubeAragaki Seisan - Koryu Uchinadi

YouTubeAragaki Seisan ako Two-Person Drill v Koryu Uchinadi

Použitá literatúra :

Mabuni, K.: Seipai no Kenkyu. Karate Kenkyusha : Kyobukan, 1934 (Showa 9). 176 s.
McCarthy, P.:Bubiši - Bible Karate. Bratislava : CAD Press, 2005. 284 s. ISBN 80-88969-26-3.
McKenna, M.: Itoman Seijin. [online] www.kowakan.com [prístup 22.02.2010]
McKenna, M.: Tou´on-ryu Kicking Techniques. in Meibukan Magazine No.5 [online] http://www.krijgskunst.org/downloads/meibukanmagazineno5.pdf [prístup 25.12.2013]
McCarthy, P.:Aragaki Seisan & Chokyu.[online] www.koryu-uchinadi.org/ Aragaki_Seisan_&_Chokyu.pdf [prístup 23.12.2013]
www.eastcoast.co.za/buddy/jundokankata.html
www.shitokai.com

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

2.7
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc