Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Sanchin - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Sanchin

san=číslo 3 zhan= boj, bitva

Pomenovanie kata :

Sanchin, Saam Chien, Sam Chien, Sanchian, Sanshin, Samchiem, San Chian, San Shin, San Tien, San Zhan.

Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako "Tri boje". Môžeme sa stretnúť ešte s názvami ako "Tri zrážky", "3 fázy", "3 kroky" alebo "3 napätia".

Počiatky čínskych kanji pre Sanchin nájdeme v konfuciánskych písomnostiach už okolo roku 350 p.n.l. V Budhizme znamenajú tieto znaky troch bohov vojny: Marishiten, Daikokuten a Konnyamonten. Sanchin kata možno obrazne spojiť s drakom, ktorý v Číne symbolizuje životnú energiu a dlhý život.

História :

Sanchin je stará čínska kata, ktorej autor ani dátum vzniku nie je známy. Samotný vznik kata sa datuje až do starých časov taoistických mníchov, kedy táto komunita žila vysoko v horách v harmónii s prírodou. Sanchin kata formovala základ takmer všetkých štýlov gong fu v provincii Fujian na juhu Číny. Saam Chien nájdeme v štýle draka, tigra, psa, leva, buvola ale tiež v štýle 18 Budhov. San Zhan môžeme zasa nájsť v rôznych štýloch žeriava. Predpokladá sa, že vznikla v štýle žeriava Bai He Chuan. Pohyby podobné určitým častiam starej Sanchin môžeme nájsť v zostavách štýlu Wing Chun Kung Fu - "Sil Lum Tao" (Malá myšlienka) a "Bil Jee" (Bodajúce prsty), ktoré sa vyznačujú jemným a plynulým dýchaním.

Aragaki alebo Higaonna ? :

Najčastejšie sa stretneme s názorom, že Sanchin kata preniesol z Číny na Okinavu majster Kanryo Higaonna 1853-1916), keď sa vrátil zo štúdií od majstra menom Ryu Ru Ko (Xie Zhong Xiang) (1852-1930). Napriek tomu je viac než pravdepodobné, že sa táto kata už na ostrove Okinava nachádzala skôr než ju preniesol majster Higaonna.

S najväčšou pravdepodobnosťou sa naučil Kanryo Higaonna jednu z verzií kata Sanchin už v Kumemura u svojho prvého učiteľa menom Seisho Aragaki (1840-1918) (čínskeho experta) ešte skôr ako odcestoval prvýkrát do Číny, u ktorého sa učil 3 roky. Tento variant starej shaolinskej kata pochádzala zo štýlu 18 Budhov. Niektorí majú zato, že prvú variantu kata Sanchin, ktorú sa Higaonna naučil ešte na Okinave bol práve variant, ktorý vytvoril pravdepodobne Cheung Siu-shu, žiak majsterky Fang Jiniang, zakladateľky Bai He Quan.

Pôvodná forma :

V tejto starej pôvodnej forme sa vykonávala dýchanie mäkko a plynulo, až neskôr sa dýchanie zmenilo v neskorších formách na tvrdé a hlboké (ibuki dýchanie). Predpokladá sa, že takúto formu tejto kata priniesol aj majster Higaonna z Číny. Bola vykonávaná mäkkšie ako dnešná Sanchin, s otvorenými rukami a bez dýchacích techník Ibuki.

Takúto Sanchin sa naučil aj Chojun Miyagi (1888-1953) od svojho učiteľa Kanryo Higaonnu (1853-1916), no dýchanie zmenil na tvrdšie a navyše zatvoril otvorené ruky do pästí. Takáto kata sa mu javila ako komplexnejšia a rozvíjala len Go aspekt (tvrdý aspekt). Pre Ju aspekt (mäkký aspekt) vytvoril majster Miyagi kata Tensho.

Majster Higaonna cvičil túto kata s otvorenými rukami tak ako sa dodnes vyučuje v štýle Uechi ryu. Až majster Miyagi zatvoril ruky v päsť, naproti tomu v Toon ryu majstra Kyoda Juhatsu (1887-1968) sa vykonáva stále vo svojej pôvodnej forme s otvorenými rukami. V súčasnosti je známych viac ako 40 verzií kata Sanchin.

Význam čísla 3 :

"3 konflikty"

Prvý konflikt znamená rozvoj silného, zdravého tela, ktoré je nutné pri štúdiu Karate. Druhý konflikt znamená osvojenie si pohybov a v podvedomí si ich udržať, automaticky vykonať bez toho aby sme zabudli na svoje okolie. Tretí konflikt pozostáva z jednoty tela, ducha a duše. Pri dosiahnutí tohto cvičenec vykonáva pohyby už zo svojho vlastného vnútra.

"3 fázy"

To je odkaz nato, že vlastné cvičenie má rozvíjať 3 základné body :" Ducha, Telo a Techniku" ,"Vnútorné orgány, obeh krvi a nervový systém", tri druhy sily : vedomie, životnú energiu a silu.

Úsilím sa spevní svalstvo, zosilní koncentrácia, rozvinie postoj, ktorý bude priam zakorenený v zemi a tiež správne dýchanie. Cvičeniu sa priraďuje aj rozvoj vnútornej energie Ki. Rozvoju vnútornej energie Ki sa prikladá veľký význam hlavne v Shorei ryu.

"3 boje"

Tu sa jedná o boj duše, tela a ducha, ktoré by mali splynúť v jedno. Spojenie duše, tela a ducha dosiahneme tvrdým tréningom. Môže to mať aj spojitosť s bojom /úsilím/ vynaloženým pri tomto cvičení, dostať telo pod fyzickú únavu. S únavou myseľ začína strácať koncentráciu a tým sa začína zmenšovať aj duch. Preto Sanchin kata rozvíja disciplínu, odhodlanie, sústredenie, vytrvalosť a ďalšie mentálne vlastnosti tak potrebné u dobrých bojovníkov. Čínsky odkaz na názov tejto kata môžeme nájsť v slovách Shen (duša), Shin (myseľ) a Li (telo). A toto je základ celej kata : súboj medzi dušou, mysľou a telom. Tvrdým tréningom a vytrvalým praktikovaním by sa mali tieto tri zložky spojiť.

"3 fázy" Kata Sanchin sa prekladá aj ako "3 fázy", pričom sa myslia tri telesné pásma jodan - chudan - gedan. Jodan - poukazuje na pohľad do seba samého a učenie sa vnímať šiesty zmysel. Chudan - znamená zameranie sa na plecia a ramená ako aj dýchanie. Gedan - koncentrácia na Tanden, boky, nohy ako aj spodné chrbtové svaly a pohyby nôh.

"3"

Do spojitosti s číslom 3 sa nám ponúka východný aspekt, kedy Nebo - Zem - Človek by sa mali nachádzať v harmónii.

Technická charakteristika :

Pravdepodobne je to najviac nepochopená kata v celom Karate. V kata sa nachádza jediný postoj - sanchin dachi. Techniky rúk vykonávajú prevažne len blok uchi uke a gyaku cuki. V niektorých verziách sa stretneme ešte s blokom mawashi uke. Kata neobsahuje žiadny kop. Táto dýchacia kata sa vyznačuje celkove malým počtom techník. Napriek tomu tvorí neodmysliteľný základ pre väčšinu štýlov. Učí hlbokému bránicovému dýchaniu spojeného s napätím svalstva celého tela, typické pre vnútorné štýly, kedy regulujeme tok vzduchu vdychujúceho i vydychujúceho so svalovým napätím a uvoľnením. Sanchin kata je len jednou z desiatich Chien alebo foriem napätia, ktoré vytvárajú vnútornú energiu "Chi Kung" a vonkajšie železné telo "Ti Po Sha". Úlohou tejto kata je prebudiť túto energiu v oblasti Tanden, ktorá sa považuje za centrum energie, ovládnuť a uvoľniť ju, čím sa dosiahne najvyšší stupeň spojenia vonkajšej /fyzickej/ a vnútornej /Ki/ sily jednotlivca. Bohužiaľ väčšina ľudí chápe toto cvičenie len ako istý izometrický druh hry s napätím svalstva. V minulosti sa táto kata nevyučovala u mládeže do 13 rokov, pretože sústavným napätím svalstva dochádza k poškodzovaniu vnútorných orgánov. Z časti to bolo zapríčinené tým, že Sanchin kata sa prevažne cvičila s rôznym cvičebným náradím ako napr. nigiri game /hlinené krčahy/ alebo kamenné bloky. V dnešnej nevojnovej dobe kedy sa v Karate uprednostňuje skôr zdravotný význam nie je toto práve žiaduce. Napriek tomu sa môžeme stretnúť s názorom, že pri správne vykonávanej technike dýchania - podobné dýchaniu v Hatha Yoge - nevzniká neprimerané napätie poškodzujúce vnútorné orgány. V mnohých verziách Sanchin kata sa stretneme s dýchaním zložených s krátkych či dlhých nádychov a výdychov, ktoré sa medzi sebou počas celej kata kombinujú v závislosti na vykonávajúcom pohybe.

Nakoľko je kata Sanchin praktikovaná ako dychové cvičenie nepoužíva sa pri nácviku tejto Kata klasické počítanie. Kata plynie v jednom plynulom pohybe. Nižšie opasky sa učia dýchacie tempo Kata pozorovaním starších cvičencov.

Sanchin kata nám neprinášala bojové aplikácie až do tej doby než bola adoptovaná hlboko v histórii shaolinskými samotármi. Aplikácie v Sanchin sa menia od majstra k majstrovi. No dá sa povedať, že cvičenie aplikácií využíva techniky blokovania, uchopenia, krútenia kĺbov, hodov a pichania na rôzne vitálne body. Okrem aplikácií by cvičenec mal rozvíjať ešte týchto 5 faktorov :

Osvojiť si správne postoje a správne telesnú postavu pre základný pohyb.

Rozvinúť tvrdé telo aby mohol prežiť útoky nepriateľov bez poškodenia.

Osvojiť si správne dýchanie ako spojovací článok medzi fyzickým a psychickým princípom tejto kata. Fyzicky pomáha dýchanie vytvoriť svalové napätie a psychicky umožňuje dýchanie pohľad dovnútra aby sme mohli kontrolovať ducha.

Použitie očí - oči sú ďalší spojovací článok medzi telom a dušou. Čo sa týka tela je zrakové vnímanie u človeka najdôležitejšie. Duševne vidieť pomáha pohľad k dobrej koncentrácii.

Koncentrácia - zahŕňa predchádzajúce 4 faktory z ktorých vychádza.

Je zrejmé, že Sanchin kata je fyzicky a duševne náročná kata, ktorá obsahuje jadro učenia a jej štúdium je nevyhnutné pre pochopenie esencie Karatedó. Sanchin kata vyžaduje veľmi veľa času a trpezlivosti k správnemu prevedeniu.

Sanchin kata v Uechi ryu :

Sanchin kata je z ôsmich kata systému Uechi ryu považovaná za základ systému, spojovací článok medzi ostatnými kata a pohybmi Uechi ryu. Všetky Uechi ryu kata sú postavené na základoch kata Sanchin. Ak má študent pochybnosti či nejaký pohyb vykonáva správne, môže sa vrátiť späť k Sanchin a overiť si to u Sanchin. Ramená a lakte musia byť v náležitom postavení a ruky v náležitej výške. Všetky bloky a údery sú len obmenou pohybov z kata Sanchin. A tak systém Uechi ryu vytvára zamýšľaný kruh.

Kata Sanchin je obsiahnutá v mnohých iných systémoch v rôznych podobách. Mnohé systémy považujú kata Sanchin za druh dýchacieho cvičenia, formu alebo test pričom nezdôrazňujú až toľko jej rozvoj. V Uechi ryu pokladajú Sanchin kata za skutočnú kata a najviac dôležitú v tomto systéme. Žiadny iný systém sa nespolieha pri výučbe na rozvoj Sanchin ako Uechi ryu, ktorá sa v tomto systéme zachovala z jedného starého kung fu štýlu Pangainoon ryu z čínskeho Nanpa Shorin-ken, ktorý obsahuje techniky tigra, draka a žeriava. Práve zo štýlu žeriava sa tu ujala verzia s otvorenými rukami. Väčšina ostatných systémov prijala verziu so zatvorenými rukami.

Názov kata Sanchin sa v Uechi ryu prekladá ako "3 výzvy". Tieto vychádzajú z ducha, mysle a tela, reprezentované yawarakasa (jemnosť či relaxácia), binkansa (načasovanie - uvedomovanie a spontánnosť pohybov) a chikarazuyosa (tvrdosť a prirodzená sila). Najzákladnejšie, duch reprezentuje dosiahnuteľnú jemnosť pohybov. Neskôr, myseľ reprezentuje uvedomovanie si, koordináciu spontánnych pohybov tela s vysokou presnosťou. Potom je telo reprezentované silou alebo prudkou a krátkodobou tvrdosťou, učením sa kde umiestniť silu v pohybe bez vyčerpania telesných zásob. Tvrdosť príde ako posledná a je použitá len na krátky okamih tak ako sa hovorí v starom porekadle : Sila na začiatku potlačí silu na konci". To znamená, že cvičenec sa musí učiť byť uvoľnený až do toho krátkeho okamžiku nárazu, nikdy nenapínať svaly pred alebo po. Ak svoju Sanchin rozviniete na všetkých troch úrovniach, ste na ceste k osvojeniu si tejto kata. Osvojiť si tento koncept zaberie bežne niekoľko rokov. Všetky pohyby v Uechi ryu vyvierajú zo Sanchin a preto je Sanchin považovaná za "zárodočnú" kata alebo majstrovskú kata, ktorá učí základom celého systému. Iný názov pre Sanchin je "mitsu ga hitotsu" čo znamená "3 veci pohybujúce sa spolu, spojené v jeden pohyb". Tento koncept musí byť nepretržite uvádzaný do praxe. Hádam aj preto sa kata Sanchin vyžaduje v Uechi ryu pri skúškach na každý technický stupeň, počínajúc 7. kyu (biely opasok so žltými koncami).

Zakladateľ Uechi ryu Kanbun Uechi povedal: "Všetko je Sanchin". Myslel tým, že Sanchin kata je zdravie, boj, meditácia a dýchanie. Preto mnohé dojo hlásia : "Tréning sa začína i končí u Sanchin".

Správne vykonávanie :

Sensei Meitoku Yagi - Meibukan Goju ryu, verí, že tréning kata Sanchin by mal prebiehať najmenej 3krát denne. Prvýkrát by mala byť kata vykonávaná ako rozcvička s nepočuteľným dýchaním. Po druhý raz by dýchanie malo prebiehať normálne a vykonávať by sa malo aj náležité napätie (dynamickým napätím). Poslednýkrát sa už vykonáva Ibiki dýchanie aj so správnym napätím (dynamickým napätím).

Hanshi Meitoku Yagi vysvetľuje dôležitosť Sanchin kata v tom, že : "Ak cvičíte Sanchin kata každý deň a udržiavate náležitú diétu .... upevníte si zdravie a stanete sa menej náchylným na choroby. Sanchin dáva silnú myseľ a pomáha nám kultivovať Ki - vašu vnútornú energiu".

V súčasnosti sa s trochou nadhľadu dá povedať, že každý majster má svoju vlastnú verziu Sanchin kata. Menia sa počtom krokov, otočkami, alebo počtom úderov. Napriek tomu nad všetky tieto verzie vyčnievajú dve: Higaonnova Sanchin a Miyagiho Sanchin. Niektoré štýly Goju ryu prísne rozlišujú obe verzie tejto kata a cvičia jednu alebo druhú verziu. V štýle Jundokan Goju ryu sa cvičia dokonca obidve verzie pričom verzia Chojun Miyagiho sa označuje ako Sanchin Dai Ichi a Higaonnova ako Sanchin Dai Ni.

Stojaci ZEN :

Tréning každej kata je bez hraníc. Môžeme povedať, že u Sanchin kata to platí dvojnásobne. Cvičením kata sa naša pozornosť zameriava dovnútra tak hlboko, že vnútorný zmätok sa postupne rozloží až zanikne. Pri regulácii vzduchu do tela a z tela von a pri synchronizácii so svalovým napätím a uvoľnením, sa kata stáva mocným nástrojom nahliadnutia dovnútra, pri ktorom vonkajšie pohyby a vnútorné myslenie splývajú v jedno. Vonkajší a vnútorný zmätok zmiznú preč, už viacej neznepokojujú, sú ako vzdialený zvuk búrky. Pozvoľna sa oslobodíme od životnej všednosti a odlúčenie od ilúzie sa stáva jasnejšie. Toto pochopili budhistickí mnísi už pred mnohými rokmi a zaviedli Sanchin kata, ako jednu z foriem "pohybového /stojaceho/ Zenu".

"Sanchin je základom a výsledkom Karate, pretože Karate bez Sanchin nie je Karate. Sanchin prináša zdravie a bez zdravého tela sa nemôžeme učiť Karate." Tatsuo Shimabukuru - zakladateľ Isshin ryu Karate

V súčasnosti sa Sanchin Kata cvičí v Goju ryu, Uechi ryu, Shito ryu, Ryuei ryu, Isshin ryu, Chito ryu, Kyokushinkai a mnohých iných smeroch.

Použitá literatúra :

www.geocities.com/Tokyo/Pagoda/6511/sanchin.html
www.geocities.com/irek65/kata.html
www.matayoshi-kobudo.de
www.naha-te.com
www.gojuryu.net
www.isshinryu.com
www.zenshorindo.com
www.kyokushinkai.de
www.kenju-ryu.de
Okinawa Prefectural Government (2003) : www.wonder-okinawa.jp
http://users.adelphia.net/~axxmann/aboutuechi.html
www.student.virginia.edu/~uechi/sanchin.html

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3.7
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc