www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Pomenovanie kata

Prvou vecou, s ktorou sa stretneme pri nácviku a cvičení kata je jej názov. Autor, ktorý danú kata vytvoril nám týmto názvom zanechal svoj odkaz doby dotýkajúci sa istej oblasti, na ktorú chcel upozorniť. Pri tvorení kata sa často autori obracali k prírode a pomenovávali svoje kata podľa názvu zvierat (živých či mytologických) či rastlín. Výnimkou nie sú kata, ktoré vzdávali poctu budhistickému náboženstvu, jej tvorcom či v názve upozorňovali na budhistické koncepty. Niektoré kata sú pomenované po ich autoroch alebo dokonca po mestách.

Aby sme správne pochopili, čo nám autor chcel prostredníctvom názvu danej kata odkázať, je potrebné správne tento názov preložiť. V mnohých prípadoch je potrebné ešte tento názov zasadiť do kontextu svojej doby. K tomuto je potrebné odhaliť nielen pôvod danej kata, ale aj to, či názov nepodľahol fonetickým zmenám najmä pri ústnom podaní.

Okinawský jazyk:

Jazyk na ostrove Okinava patrí k Japonsko-Rjúkjúskej jazykovej skupine, ktorá je rozšírená od Hokaida nachádzajúceho sa v severnom Japonsku až k Yonaguni (73 km od Taiwanu) v južnom súostroví Rjúkjú. Hoci Hattori Shiro, jeden z vedúcich jazykovedcov Japonska odhadoval, že čas oddelenia nárečia zo Shuri (Okinava) a Kyoto (Japonsko) bol niekedy medzi začiatkom 6. storočia a polovicou 12. storočia, Rjúkjú jazyk je označený ako samostatný jazyk kvôli jeho odľahlom vzájomnom vzťahu v morfologickom, fonologickom a slovnom aspekte. Napriek tomu okinavský jazyk sám o sebe pozostáva z množstva rôznych nárečí a podnárečí líšiacich sa od dediny k dedine. Shuri nárečie bolo normalizované ústrednou správou kráľovstva Rjúkjú už za kráľa Sho Shin (1477-1526). Toto bol jazyk vysokých úradníkov používaný v rozhovore šľachtickou triedou na zámku Shuri. Najviac okinavských piesní a básní bolo skomponovaných práve v nárečí Shuri. Shuri nárečie sa vyznačuje komplexnosťou zdvorilostných znakov, ktoré rozlišovali triedu, pohlavie ba aj vek. Rozmanité znaky úcty boli presne dodržované podľa toho o ktoré z troch spoločenských tried šľachty sa práve jednalo. Poznali dedinskú šľachtu, mužov z ľudu a rozdiel medzi mužom a ženou, ale tiež medzi rozdielnym vekom tej či ktorej skupiny. Primeraná úcta sa preukazovala nielen ak dvaja rečníci boli z tej istej triedy, rovnakého pohlavia a rovnakého veku aj keby hierarchický rozdiel sa týkal iba mesiaca narodenia. Keď dvaja rečníci boli kompletne rozdielneho spoločenského postavenia, dialógové užívanie bol nesmierne komplexné. Čo sa týka fonetickej podobnosti nárečia zo Shuri, je veľmi podobné štandardnej Japončine. Zmeny nájdeme hlavne v samohláskach. Napr. správa pre dážď sa v japončine vyslovuje "ame" zatiaľ čo v nárečí mesta Shuri sa vyslovuje "ami". Správa pre mrak sa vyslovuje podľa horeuvedeného "kumo" a "kumu".

Kanji znaky:

Na pamäti musíme mať aj to, že kanji znaky jednotlivých kata vznikli v mnohých prípadoch celkom nedávno a to na základe fonetickej výslovnosti, prípadne na základe významu kata. A tak sa môžeme neraz stretnúť s dvomi rôznymi kanji zápismi jednej kata a tým pádom s dvomi rôznymi názvami danej kata. Zaznamenal som aj prípad, kedy zakladateľ štýlu Chito ryu zmenil tradičný zápis (a tým aj význam) názvu kata, aby názov lepšie vystihoval esenciu kata.

Na jednoduchosti prekladu významu jednotlivých kata nepridá ani poloha ostrova Okinava. Tá bola dlho pod správou Japonska, no silne bola ovplyvnená aj Čínou, z ktorej pochádza veľké množstvo kata. Tie potom nesú čínsky názov, ktorý ale býva často foneticky zmenený od originálneho názvu na základe okinavskej výslovnosti. Už len fakt, že samotní obyvatelia Číny poznajú niekoľko dialektov, ktorými sa medzi sebou navzájom nedorozumejú, veľmi komplikuje situáciu ľuďom, ktorý neovládajú čínsky či japonský jazyk. Toto všetko "zjednodušuje" fakt, že poniektoré znaky sú rovnaké ako v čínskom tak aj v japonskom jazyku. No význam týchto znakov sa môže významovo líšiť.

Číseľný zápis názvu kata:

Samotnou kapitolou sú kata nesúce číselné pomenovanie. Väčšinou sa jedná o násobok čísla 3 (Sanchin) alebo čísla 18 (Sepai). Tu sa jedná o kata Niseishi (24), Nipaipo (28), Sanseru (36), Useishi (54) a konečne o Suparimpe (108), ktorá predstavuje najvyššie číslo, ktoré nesie názov kata. Spoločného deliteľa nenájdeme len u Kata Seisan (13), ktoré je prvočíslo a predstavuje istú jedinečnosť.

Historici sa domnievajú, že číselný odkaz v názvoch kata predstavuje počet krokov, techník či akupunktúrnych bodov na ktoré smeruje protiútok obrancu. Každopádne nemôžeme ponechať nepovšimnutý budhistický odkaz v číselných názvoch kata. Číslo 108 (,ktoré sa dá vydeliť všetkými uvedenými číslami) totiž predstavuje počet hriechov človeka. V Číne na čínsky Nový Rok bijú budhistické zvony práve 108krát, aby očistili človeka od týchto hriechov.

Variabilnosť názvu kata:

Jednotlivé kata môžu niesť niekoľko názvov, pričom tieto názvy môžu, ale aj nemusia byť foneticky či významovo príbuzné. Veľká väčšina kata pochádza z Číny, a preto je potrebné brať do úvahy jej pôvodný čínsky názov, prípadne čínsku výslovnosť názvu kata. Napriek tomu, čínske kata prenesené na Okinavu si nezachovali pôvodný čínsky názov. Názvy čínskych kata boli vyslovované v okinavskom dialekte, pričom niekedy takýto názov pripomína zmes čínskeho a japonského jazyka. Aj napriek tomu, že sa jednotliví majstri snažili zachovať čínsky názov, predsa len dochádzalo k "deformácii" názvu. Toto bolo prinajmenšom spôsobené vyslovovaním počutého názvu. V neposlednej miere dochádzalo k vzniku nových názvov kata v dôsledku spoločenských tlakov. Nakoľko si bol Prof. Gichin Funakoshi (1868-1957) vedomý, že Japonci budú len veľmi ťažko akceptovať čínske názvy kata, zmenil názvy mnohých kata, ktoré preniesol z Okinavy do Japonska, na japonské. Tak ako aj na Okinave dochádzalo k fonetickej deformácii názvov kata, dochádza k nim aj dnes na našom území. Skutočnosťou je i to, že Japonci (napriek tomu, že ovládajú paličkové písmo) neovládajú čínsky príp. okinavský jazyk. Preto postupom času došlo k japonskému prekladu čínskych (okinavských) názvov kata, ktoré už v žiadnom prípade nemožno považovať za originálne. Naopak niekedy násilný preklad fonetického názvu kata môže vyznieť priamo komicky.

Hľadanie pravdy:

Na nasledujúcich stránkach som sa snažil poodhaliť tajomstvo pôvodu kata, čas ich vzniku, štýl, historické pozadie ako aj možný názov kata i s prípadnými kanji znakmi. Preklad týchto kanji znakov je zapísaný v anglickom prepise výslovnosti a zobrazí sa vám vždy, keď postavíte kurzor myši na daný kanji znak.

Prajem vám vzrušujúcu cestu do minulosti.

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3.3
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:

ikona rozbaliťPoužívateľ KarateWebu Nguyen002 22. 03. 2007 napísal/a:
Perfektné
Tento článok je vynikajúci !!!!! a ešte k tomu by som bol rád nejakému japonskému slovníku...aspoň slová používané v karate.... Ale niečo som sa dozvedel. Ďakujem
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci JamesAxode 02. 04. 2017 napísal/a:
It can be daunting trying to figure out what you need to do once you have been diagnosed with sleep apnea. There are so many new things to learn, and you may feel a bit overwhelmed. Reading this article can provide you with some simple steps to take to make the transition much easier. If you suffer from sleep apnea, you should use a Continuous Positive Airway Pressure machine while sleeping. This will help you treat your sleep apnea and get you on the path to having a full nights sleep. This machine uses either a face or nasal mask to pump air while you sleep. If you have sleep apnea, try sleeping on your side. If you are a back or stomach sleeper, gravity is working against you all night. Your airway is much more likely to collapse if you are facing straight up or down. Sleeping on your side instead makes it much easier for your body to maintain your airway as you sleep. Improve your sleep apnea by slimming down a bit. Recent research showed dramatic improvements in overweight men who shed 25 pounds over a period of one year to reduce sleep apnea symptoms. In some cases, the weight loss resulted in a cure of sleep apnea where no further treatment of the condition was necessary. Lose a bit of weight to get rid of your sleep apnea. Many people have corrected their apnea by losing weight. Even a few pounds can help your sleep apnea symptoms. Keep your bedroom in prime shape for sleeping. Insomnia and sleep apnea are often connected. This makes keeping an environment in which you sleep at the right temperature, lightness level and sound level important for helping you get a good night of rest. The right environment also means leaving your stresses outside the bedroom to ensure you are relaxed enough to fall asleep. Weight loss can be a big help for those that suffer from sleep apnea. The condition is common in overweight patients that have larger neck circumferences. Losing weight can significantly reduce the pressure on your airway and improve the flow of air as you breathe at night. If you have been diagnosed with sleep apnea, it is important to avoid drinking alcohol. Alcoholic beverages will relax the muscles in your throat, which makes it more likely that they will block your airway during your sleep. At the very least, avoid any alcoholic beverages in the evening before you get ready for bed. If simple changes in your lifestyle, such as regular sleep hours and losing weight, have not eliminated your sleep apnea episodes, it is time to consult with a sleep specialist. The specific causes of your sleep apnea can be evaluated, and an individual treatment plan can be designed for you. Throughout history, sleep apnea has been one of the most frustrating, often dangerous conditions from which a person can suffer. Anyone wishing to alleviate their sleep apnea symptoms must first acquire complete comprehension of the condition's causes and possible treatments. Keep the material from this article nearby, and you will have a useful reference to help you navigate the sea of potential solutions. viagrasansordonnancefr.com

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 1311

Najnovší: Deannawal

Práve online: 
anonymných: 7
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc