Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Naihanchin - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Naihanchin

nei = vnútorný fang = strana zhan = boj

NEI+hang = expert nei+HANG = expert an zhan = boj
tekki = železný kishu = jazdec

Pomenovanie kata :

Naifanchin (Tekki) Shodan, Nidan, Sandan.

Naifanchin, Naihanchi, Naifanchi, Naufanchin, Naifuanchi, Naihanchin, Naihanchin, Daipochin (v Číne), Nihanshi, Tekki.

Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako "Vnútorný bočný boj" alebo ako "Boj znalca".
Môžeme sa stretnúť ešte s mnohými prekladmi názvu tejto kata, ktoré do veľkej miery závisia od zápisu kanji znakov a jazyku, v ktorom sa tieto znaky čítajú. Tu je zopár z nich : "Bojovať stranou", "Vystupovať na koňa so švihom", "Vnútorný krok", "Zakoreniť do zeme", "Zakorenenie na zemi", "Boj na domácej pôde", "Prekvapujúce kroky", "Držať svoju pôdu/zem", "Boj bočnou cestou"

Pôvodný názov tejto kata je Naihanchin, na Okinave je zaužívaný názov Naihanchi. Japonský názov Tekki vytvoril prof. Gichin Funakoshi (1868-1957) a prekladá sa ako "Železný jazdec". Názov kata je nepochybne odvodený od postoja, v ktorom sa cvičí - kiba dachi.

História :

Kata Naihanchin je čínskeho pôvodu a na ostrov Okinava ju preniesol pravdepodobne majster Naha te línie - Ason. Na Okinave sa kata časom rozšírila aj do Shuri te a Tomari te. Historicky sa kata Naihanchin rozvíjala po viacerých líniách. Paradoxom je, že sa táto kata cvičí už len v Shorin štýloch napriek tomu, že svoje korene má táto kata v Shorei štýloch. Pôvod tejto kata sa pripisuje severnému shaolinskému štýlu Tigra, kde prevláda postoj kiba dachi. V smere Koryu Uchinadi, ktorý reprezentuje Patrick McCarthy, sa uvádza, že kata Naifaichin má pôvod v čínskom boxe Arhatov, inak nazývanom Mníchova päsť - Lohan Quan.

Dnes už nie je celkom jasné, či sa okinavský majster Yasutsune Itosu (1831-1916) naučil túto kata priamo u majstra Ason alebo u svojho učiteľa Sokon Matsumuru (1792-1896). Majster Matsumura sa údajne poznal s majstrom Ason a taktiež spolu aj trénovali. Každopádne je celkom zrejmé, že majster Itosu rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil ďalší vývoj tejto kata. Majster Itosu túto dlhú kata rozdelil na tri samostatné kata. Z konceptu tejto kata vytvoril Naihanchin Shodan, Naihanchin Nidan a Naihanchin Sandan. Údajne mal starú kata očistiť od nebezpečných techník.

Verzie :

Ason Naihanchi:
V 18. storočí žil v čínskom sídlisku Kumemura, čínsky expert na južné shaolinské kempo menom Ason. Ason bol prvý, kto vyučoval v Naha Kempo. Jeho bojový štýl bol postavený na kata Naihanchi, ktorú priniesol z Číny. Pôvodne existovala iba jedna kata Naihanchin, ktorá sa dnes označuje ako Ason Naihanchin. Táto kata obsahovala údajne viac ako 100 pohybov. Bojový koncept tohto majstra sa zakladal len na kata Ason Naihanchi, ktorá sa cvičila na zúženom priestore bez možnosti ústupu. Dnes už táto verzia neexistuje.

Koshiki Naihanchi:
je prezentovaná ako Shorei Naihanchi. Kata Naihanchi bola prenesená do Shorei ryu prostredníctvom Kanryo Higaonnu (1853-1916), ktorý ju pomenoval ako Koshiki Naihanchi. Naučil sa ju prostredníctvom majstrov Waishinzan a Ason a bola vyučovaná ako typická Shorei kata charakterizovaná hlbokým bránicovým dýchaním. V Naha te majstra Higaonnu táto kata aj zanikla. Už ju nepredal ďalej.

Matsumura Naihanchi:
Prostredníctvom majstra Ason (možno aj Iwah) sa preniesla kata Naihanchi do Shuri te majstra Sokon Matsumuru (1792-1896). Matsumura ju preniesol na svojho žiaka Yasutsune Itosu (1831-1916). Ten rozdelil Naihanchi na tri samostatné kata : Shodan, Nidan a Sandan. Jeho žiak Gichin Funakoshi (1868-1957 ) preniesol všetky tri varianty do Japonska, premenoval na Tekki a následne začlenil do smeru Shotokan. Na tomto mieste je treba sa zastaviť a uvedomiť si, že Funakoshi sa naučil všetky tri verzie kata Naihanchi od svojho prvého učiteľa, majstra menom Yasutsune Azato (1827-1906). Ten bol nielen veľmi dobrý priateľ majstra Itosu, ale taktiež ako Itosu aj žiakom majstra Matsumuru.

Majster Kenwa Mabuni (1889-1952), žiak majstra Itosu, sa údajne naučil kata Naifanchin u starého majstra menom Seikaku Matayoshi. Keď túto verziu predviedol majstrovi Itosu, bolo mu povedané, že toto je starý spôsob vykonávania tejto kata a že by sa mal naučiť nový spôsob, ktorý vytvoril majster Itosu.

Matsumora Naihanchi:
Prostredníctvom majstra Kosaku Matsumora (1829-1898) sa dostala kata Naihanchi aj do Tomari te. Neskôr predal majster Matsumora túto verziu na majstra Choki Motobu (1870-1944) , ktorý bol známy tým, že často testoval bunkai kata v skutočnom boji. Toto jeho správanie sa často stretlo s nepochopením u rôznych jeho učiteľov, ktorí ho odmietali učiť. Traduje sa, že Choki Motobu poznal len 3 kata, pričom každú z nich cvičil denne až 500krát. Presadzoval názor, že : "Jediná v Karate vyzdvihovaná kata potrebná k vlastnému rozvoju je kata Naihanchi". Niektorí dodávajú, že poznal iba túto kata. Prostredníctvom majstra Motobu bola kata Naihanchi predaná ďalej na zakladateľa Matsubayashi ryu menom Shoshin Nagamine(1907-1997).

Majster Choki Motobu (1870-1944) pri cvičení kata Naihanchin Shodan
Majster Choki Motobu (1870-1944) pri cvičení kata Naihanchin Shodan

Dôležitosť tejto kata :

Dôležitosť tejto kata v starom systéme výučby Karate podtrhuje niekoľko majstrov. Majster Kentsu Yabu (1863-1937), ktorý pracoval ako inštruktor na Okinavskej prefektálnej škole, často svojim žiakom hovoril :"Kata wa Naifuanchi ni hajimari, Naifuanchi ni owaru" čo v preklade znamená : "Kata začína a končí u Naifuanchi". Majster Funakoshi (1868-1957) spomína, že počas svojich štúdií u majstra Azato (1827-1906), strávil prvých 10 rokov len štúdiom troch kata Naihanchi.

Majster Hirokazu Kanazawa (*1931) : "Každý kto denne ráno i večer precvičuje kata Tekki sa môže skutočne nazývať karatistom. Predvedenie Tekki kata dáva učiteľovi vysvetlenie o technickom postavení jeho žiakov. Podľa slov veľkých majstrov by sme ju mali prvý raz predviesť až keď sme ju precvičili 10000krát ."

Kata Naifanchi dala vzniknúť aj štýlu Isshin ryu. Zakladateľ Isshin ryu, Tatsuo Shimabuku (1908-1975), povedal o pôvode ním založeného štýlu : " Naifanchi je matkou Shorin ryu, Sanchin je zasa otcom Goju ryu. Keď sa stretli narodilo sa Isshin ryu". Majster Shimabuku spojil všetky tri Tekki v jednu a takto pozmenenú ju zaviedol do Isshin ryu.

Technická charakteristika :

Kata využíva jediný bočný postoj - naihanchin dachi (kiba dachi vo verzii Tekki) a bočný pohyb zostrany nastranu. Odôvodňuje sa to tým, že sa pravdepodobne cvičila na úzkom moste, hrádzach ryžových polí, brehu rieky alebo jednoducho u steny. Bunkai kata Naihanchin sa odvíja od tohto faktu. Kata je bohatá na bojové metódy a považuje sa za veľký bojový systém.

Skôr než boli vytvorené Fukyugata a Pinan /Heian/ kata, tvorila táto stará kata úvod Karate pre začiatočníkov . Kata obsahujú niekoľko techník, ktoré sa vždy vykonávajú priamo alebo do strany, nikdy nie dozadu. Zmeny postojov a kroky sa vykonávajú len v bočnom postoji a v kiba dachi, čo kladie vysoké nároky na silu nôh a rovnováhu. Techniky rúk nie sú vykonávané rýchlo, ale s napätím svalstva.

V súčasnosti je kata Naihanchin/Tekki považovaná za základnú výukovú kata. Mnohí považujú hodnotu týchto kata v rozvoji a posilňovaní spodných častí tela ako sú pás a nohy, pričom bojové aplikácie sú potlačované do pozadia. Cvičením sa rozvíja veľmi stabilný postoj, zmysel pre stabilitu a vzpriamený postoj tela.

V súčasnosti poznáme Tekki/Naifanchin Shodan, Naifanchin Nidan a Naifanchin Sandan. V štýle Wado ryu a Matsubayashi ryu sa cvičí len jedna verzia, zatiaľ čo v štýloch Shito ryu a Shotokan sa cvičia všetky tri verzie. V Isshin ryu sa cvičí jedna kata, ktorá je spojením všetkých troch verzií.

Most v Shuri
Most v Shuri

V súčasnosti sa kata Naihanchin cvičí v Shito ryu, Matsubayashi ryu, Isshin ryu, Wado ryu. Pod názvom Tekki sa cvičí v smere Shotokan.

Použitá literatúra :

www.koryu-uchinadi.de (se)
www.24fightingchickens.com
www.matsubayashiryu.com
www.kcdw.de
www.wadoryu.org.uk/naihanchi.html
www.wonder-okinawa.jp
Joe Swift: The Kata of Okinawan Karate-do : www.msisshinryu.com
www.seinenkai.com

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

2.3
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2333

Najnovší: EnriqueRoace

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc