Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Kyusho jutsu - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Kyusho

kyusho = vitálny bod

Čo znamená názov Kyusho?

Názov Kyusho pochádza z japonského jazyka a prekladá sa ako vitálny bod/ vitálne body (ľudského tela) či esenciálny bod/ esenciálne body. Čiže názov odkazuje na kľúčové miesta na ľudskom tele, ktoré môžeme považovať za základné, nevyhnutné, najdôležitejšie či najpodstatnejšie. Niekedy sa môžete stretnúť aj s názvom Kyusho jutsu (jitsu), kde japonské slovo jutsu znamená umenie, techniku či spôsob. Takže samotný názov Kyusho jutsu môžeme preložiť ako umenie stimulovať vitálne body človeka.

Pôvod Kyusho

Aj keď nemáme presne zmapovaný zrod Kyusho a nepoznáme zakladateľa, môžeme s určitosťou povedať,že poznatky o vitálnych bodoch sa opierajú o čínsku akupunktúru či akupresúru. Už v samotnej čínštine pojem "šifu" predstavoval nielen pomenovanie pre majstra bojových umení, ale aj lekára. Poznatky o vitálnych bodoch sa prirodzene preniesli do bojových umení a my sa s vitálnymi bodmi môžeme stretnúť aj v legendárnej knihe Bubishi. Tá nielen ukazuje kde vitálne body ležia, ale popisuje aj 36 smrteľných bodov ľudského tela. Aj keď vitálne body boli a sú prirodzenou súčasťou bojových umení, v súčastnosti sa už nevyučujú. Tento stav je zapríčinený najmä premenou bojových umení, ktorá sa udiala v 20. storočí. Cieľom už nie je likvidácia súpera, ale byť rýchlejší a silnejší atlét. Z bojových umení sa stali bojové športy.

Aj keď sa Kyusho jutsu v Karate systematicky nevyučuje, bolo to práve okinavské Tode, ktoré stálo za znovuzrodením Kyusho vo svete. Hoci sa okinavské Tode od roku 1905 formovalo najmä zásluhou Anko Itosua (糸洲 安恒, 1831-1915) na telesné cvičenie, boli na Okinave v úzkych kruhoch odovzdávané vedomosti aj o vitálnych bodoch. Jedným z Okinavčanov, ktorý preukázateľne týmito vedomosťami disponoval bol majster menom Seiyu Oyata (親田清勇, 1930-2012). Okrem Oyatu sa udáva ako ďalší majster Hohan Soken ((祖堅 方範, 1889-1982), ktorý sa učil rodinné Tode majstra Sokon Matsumuru. V súčasnosti je veľa majstrov, ktorí dosiahli obdivuhodnú úroveň a zručnosť v aplikácii vitálnych bodov, väčšinou pochádzajú z USA a štúdiu vitálnych bodov sa venujú približne 30 rokov.

vitálne body v Bubishi
vitálne body znázornené v Bubishi

Cieľ Kyusho?

Účelom Kyusho jutsu je dokázať stimulovať rôzne oblasti ľudského tela takým spôsobom, aby u protivníka vyvolali želanú reakciu. Tá sa rôzni, v závislosti od stimulovanej časti tela ako aj od použitej intenzity. Želaná reakcia môže mať oslabujúci alebo posilňujúci efekt, taktiež v závislosti od intenzity môže vyvolať bolesť alebo príjemné pocity. Čiže prostredníctvom Kyusho sa dá človek nielen paralyzovať, ale aj oživiť či liečiť.

Ako to funguje?

Už som spomínal,že stimulácia vitálnych bodov je založená na poznatkoch akupunktúry resp. akupresúry. To znamená,že hlavnou témou sú ako inak vitálne body človeka a znalosť ich presnej polohy na ľudskom tele. Avšak samotná znalosť polohy vitálnych bodov je len nevyhnutný základ v tomto umení. Veľmi dôležité je vedieť akým spôsobom sa konkrétny bod stimuluje, vrátane intenzity a smeru pôsobenia na daný vitálny bod. Tu sa môže zdať,že celé tajomstvo leží vo vitálnych bodoch, ktoré akoby disponovali zázračnými schopnosťami. Pravda je ale oveľa jednoduchšia. Vitálne body v podstate označujú isté špecifické miesta na ľudskom tele. Ide o anatomické oblasti, ktorými buď prebiehajú svalmi nechránené nervy alebo miesta kde sa nervy rozdvojujú či prekrývajú. Vitálnym bodom môže byť aj samotné nervové zakončenie alebo šľachový úpon. Ak to celé zovšeobecníme, Kyusho sa zaoberá stimuláciou nervových vlákien ľudského tela. Touto stimuláciou dosahujeme požadovaný efekt.


Stimulácia vitálneho bodu SP-17 a revitalizácia partnera prostredníctvom vitálnych bodov SP-21.
Alebo podráždenie 5. medzirebrového nervu vyvolalo bránicový křč a obojstranná stimulácia koncovej vetve toratálneho (hrudníkového) nervu vyvolala následné uvoľnenie bránice.

Ako to možno využiť?

Znalosť Kyusho jutsu poskytuje viaceré praktické využitia.
bojové aplikácie - v kata sa nachádza neuveriteľné množstvo techník, ktoré dávajú zmysel až v spojení s Kyusho. Až vtedy sa zmení nepraktické a zastaralé na efektívne a sofistikované. Využitie nájdeme nielen vo vlastnej sebaobrane, ale aj pri zásahu z pozície 3. osoby, odzbrojenie súpera, boji na zemi.
liečebné aplikácie - oživenie súpera, prinavrátenie funkcií tela do pôvodného stavu po zasiahnutí, liečenie konkrétnych problémov ako napr. odstránenie bolestí hlavy, nespavosti, karpálnych tunelov, ... , zdravotné a revitalizačné masáže ...

Kde sa to dá naučiť?

Predovšetkým na seminároch a tréningoch s certifikovaným inštruktorom. Žiaľ takých je ako šafranu, nakoľko Kyusho jutsu si človek osvojí až po niekoľkých rokoch intenzívneho cvičenia. Taktiež sa stretnete s viacerými organizáciami, ktoré sa medzi sebou líšia najmä prístupom a metodikou, akou vyučujú. Mne osobne sa osvedčila spolupráca s českou vetvou Kyusho International, ktorú vedie sensei Miroslav Brožíček (5. Dan Aikido, 4. Dan Kyusho jutsu). Celosvetovo organizáciu vedie veľmajster Evan Pantazi, ktorý patrí medzi svetovú špičku v oblasti Kyusho jutsu. Kyusho International je tak ako v iných bojových umeniach štruktúrovaná organizácia, ktorá si stráži svoje know how a šíri ho výlučne prostredníctvom svojich certifikovaných inštruktorov a certifikovaných study group leadrov (ľudí organizujúcich a vedúcich Kyusho tréningy). Hoci najširšia základňa Kyusho sa nachádza v Českej republike, podarilo sa otvoriť prvú študijnú skupinu aj na Slovensku. Táto študijná skupina sa stretáva a pracuje v Skalici a jej cieľom je podporiť ľudí na ceste za poznaním Kyusho jutsu. V súčasnosti spája ľudí zo Skalice, Senice a Nového Mesta nad Váhom.

účastníci seminára Kyusho
účastníci European Instructor Course s Evan Pantazi a Gary Rooks, február 2020

Čo sa cvičí na stretnutiach študijnej skupiny?

Obsah precvičovaný na stretnutiach študijnej skupiny je prispôsobený zúčastneným účastníkom a drží sa stanovených osnov Kyusho International. Na začiatku sa snažíme vitálne body na tele lokalizovať, ohmatať si ich a zľahka stimulovať. Neskôr sa ich učíme ľahkým úderom aktivovať a zrevitalizovať. Po osvojení si týchto zručností prechádzame na vyššiu úroveň a tou je aktivácia bodov v konkrétnych situáciach prípadne cvičenie drilov zameraných na aktiváciu niekoľkých bodov v určenom poradí. Práve tieto drily často odzrkadľujú bunkai karate kata. V priebehu niekoľkých rokov sa zoznámite a osvojíte si viac než 100 vitálnych bodov. Výuka je tak ako v iných bojových umeniach vyučovaná po úrovniach a počas niekoľkých rokov sa naučíte:
oživovať súpera
body na rukách
body na hlave
body na tele
body na nohách
využitie bodov pri strhoch (takedown)
využitie bodov v boji na zemi (grappling)
využitie bodov v pákach (tuite)
využitie bodov pri odzbrojení súpera (zbrane)
majstrovské stupne - skúšky s použitím K.O. techník

Samozrejme, je možné sa zúčastňovať skúšok, pričom po úspešných skúškach obdrží účastník certifikát. Organizácia Kyusho International neudeľuje opasky, len osvedčenia o úrovni cvičenca. Kyusho jutsu je tu vnímané ako doplnok k bojovým umeniam či štýlom, neurčuje cvičencovi konkrétne techniky akými majú byť vitálne body stimulované. Preto je Kyusho jutsu rozšírené medzi cvičencami Aikido, Karate, Judo, Krav Maga, Kung Fu a inými bojovými umeniami.

Dá sa Kyusho naučiť bez študijnej skupiny?

I keď si v súčasnosti môžeme zakúpiť množstvo kníh, dvd či aplikácií a aj napriek tomu,že Kyusho jutsu je považované ako nadstavba pre rôzne bojové umenia, nedá sa naučiť bez skúseného lektora. I keď je možné odpozorovať niektoré techniky napr. z YouTube, určite to neodporúčam. Najmä kvôli efektu, ktorý pri zasiahnutí vitálneho bodu môže nastať. Preto sa oživovanie a revitalizácia zasiahnutého miesta učí ako nevyhnutný základ. Tu si treba uvedomiť,že každé telo reaguje inak a čo jeden človek pociťuje len ako tlak, iný človek môže byť na pokraji bezvedomia. I to je dôvod, prečo by ste sa Kyusho mali učiť len pod dozorom skúseného inštruktora.

Ako začať?


Informujte sa o prebiehajúcich stretnutiach študijnej skupiny, urobiť to môžete buď:
emailom: martin.klasek@kyusho-czech.cz
telefonicky: Martin Klásek 0905/143111, WhatsApp
messenger,FB: www.facebook.com/Spirit.of.the.Kata/events/ - nie je nutné mať vytvorený účet na FB, aby ste videli kedy bude ďalšie stretnutie študijnej skupiny!

Kde získate viacej informácií?


http://www.kyusho-czech.cz/ - webové stránky českej vetve Kyusho international, tu nájdete nielen info čo Kyusho jutsu obsahuje, kde sa cvičí, kedy a kde sú najbližšie semináre,ale aj aktuálne kontakty na study group lídrov. Na týchto stránkach publikujem články o vitálnych bodoch v spojitosti s Karate a Karate kata.

https://kyusho.com/ - webové stránky Kyusho International, ktorú vedie veľmajster Evan Pantazi. Množstvo informácií pridávaných takmer denne, po bezplatnej registrácii prístupné diskusné fórum, možnosť zakúpiť si online študijné materiály. Taktiež si môžete overiť, či sa učíte od certifikovaných inštruktorov.

Odobrajte novinky z You Tube kanála Evana Pantaziho takmer denne nové video o Kyusho, informácie o nadchádzajúcich seminároch, ukážky z vydaných či pripravovaných dvd, hlbšie informácie o tom ako telo funguje, odpovede na otázky prostredníctvom YT.

Odoberajte novinky z môjho FB kanála, kde nájdete tu informácie o stretnutiach študijnej skupiny na Slovensku ako aj info o nových článkoch či videách

Nainštalujte si do mobilu aplikáciu zameranú na akupunktúrne body. Pomôže vám to pri opakovaní si už naučených vitálnych bodov. (link je na aplikáciu, ktorú používam ja, určite nájdete i aplikácie zadarmo)

Kúpte si nejakú knihu o vitálnych bodoch alebo ešte lepšie, kde sa informácie o vitálnych bodoch budú prekrývať aj s anatómiou človeka. Mojou obľúbenou je kniha od Marca Tedeschiho - Esential anatomy for healing and martial arts, ktorej prílohou sú aj veľké mapy s vitálnymi bodmi.

Nainštalujte si do mobilu, tabletu alebo počítača software zameraný na ľudskú anatómiu, kde dokážete vyselektovať po jednotlivých vrstvách (svaly, nervy, obehová sústava, orgány, skelet) presne to čo hľadáte. Podobnú aplikáciu avšak bezplatnú, môžete využiť online na webe Biodigital Human.
Článok bude postupne doplňovaný o vaše otázky. Preto ak máte ďalšie otázky zanechajte prosím komentár alebo mi napíšte email.


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3.5
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2333

Najnovší: EnriqueRoace

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc