Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Kushanku - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Kushanku

gong = verejný, štátny xiang = zastaraný výraz pre ministra  Chýbajúci znak pre priezvisko 19. čínskeho vyslanca menom Guan


Pomenovanie kata :

Kushanku, Koshokun, Kosokun, Kanku, Kwanku.

Uvedené činke znaky názvu tejto kata možno preložiť ako "Štátny minister Guan".

Zakladateľ smeru Shotokan, Gichin Funakoshi (1868-1957), preniesol túto kata do Japonska, kde ponechal znaky, ktorými sa kata zapisovala. Tu sa ale začali tieto znaky čítať s japonskou výslovnosťou ako Koshokun. Tento názov sa dodnes používa v Japonsku, ale len v Shito ryu kruhoch. (Paradoxom je, že tieto kruhy používajú okinavské názvy kata ako napr. Pinan, ale u tejto kata je to práve japonská výslovnosť). Neskôr názov kata znova premenoval na Kanku. Japonský názov Kanku sa prekladá ako "Pohľad na oblohu". Stretnúť sa môžeme aj s názvom Kwanku.

Prvá zmienka:

Údajne v roku 1762 bola vyslaná japonským klanom Satsuma, sídliacom na najjužnejšom ostrove Japonska - Kyushu, loď určená na vyberanie poplatkov smerom na ostrovy Ryu Kyu. Táto loď ale vďaka búrke stratila svoj kurz a stroskotala v provincii Tosa (pomenovaná podľa klanu samurajského klanu Tosa) na ostrove Shikoku. Tu nakoniec zotrvala asi jeden mesiac. Konfuciánsky učenec z Tosa, Tobe Ryoen (1713-1795), bol poverený pozberať svedecké výpovede tejto posádky. Tieto výpovede sú známe ako Oshima Hikki (Vzpomienky na Oshima). V tejto knihe sa nachádza aj svedecká výpoveď Shionja Peichin (údajne mal pracovať ako úradník v okinavskej správe), ktorý podáva správu o kata demonštrácii istého muža z Číny, ktorého oslovovali Koshankin.

Titul alebo meno?

Pomerne často sa môžeme stretnúť s názorom, že názov kata Kushanku je zápisom mena jej zakladateľa. Uvádzajú sa rôzne čínske mená ako napr. Kung Hsiang Chun, Kwang Shang Fu, Koshokun alebo Ku Shan Ku. Domnievam sa, že toto tvrdenie je pravdivé len z polovice. Údajne pricestoval majster Kushanku na Okinavu v roku 1756 (1762) a mal zastávať funkciu vyslanca čínskeho cisára Ming. Z historických záznamov sa môžeme dočítať, že v roku 1756, za vlády okinavského kráľa Sho Boku, nastúpil vo funkcii 19. čínskeho vyslanca práve vyslanec menom Guan Kui (Guan je priezvisko). 20. čínsky vyslanec nastúpil do funkcie až v roku 1800, teda 44 rokov po nástupe 19. vyslanca. Domnievam sa teda, že názov kata Kushanku je vlastne okinavskou výslovnosťou čínskych znakov "Gong" pre "štátny", "Xiang" pre "minister" a priezviska "Guan". Taktiež sa domnievam, že názov Kwanku je jedna z možností ako vysloviť čínske meno Guan Kui.

Prečítajte si prosím aj súvisiaci článok Sapposhi, Pechin a Samurai, ktorého autor je Patrick McCarthy, a ktorý pre vás preložil MUDr. Čulen.

História :

Autor ani presný pôvod tejto pravdepodobne čínskej kata nie je dnes známy. V smere Koryu Uchinadi, ktorý reprezentuje Hanshi Patrick McCarthy sa uvádza, že kata Yara Kushankun má pôvod v čínskom boxe Arhatov, nazývanom aj Lohan Quan - Mníchova päsť. Na Okinavu ju pravdepodobne preniesol v roku 1756, 19. čínsky vojenský vyslanec na Okinave menom Guan Kui. Kata Kushanku, v ktorej bol obsiahnutý celý jeho štýl, si priviezol už so sebou. Kata Kushanku, ktorá následne silno ovplyvnila chod okinavského Tode, sa priebehom času menila a vzniklo viacero verzií tejto kata. Na počiatku sa kata Kushanku šírila v dvoch rozdielnych líniách. Majster Guan predal túto kata len na dvoch žiakov menom Sakugawa a Yara.

Gabika Lišková (*1990) - Hankokai Senica
Gabika Lišková (*1990) - Hankokai Senica

Línie:

Kata Kushanku sa na Okinave rozvíjala po dvoch líniách, pričom sa začlenila ako do Shuri te tak aj do Tomari te.

línia Sakugawa : Mladý Shungo Sakugawa (1733-1815) sa stal žiakom majstra Guan údajne hneď po jeho príchode na Okinavu (1756) a bol ním údajne plných 6 rokov. Pod vedením majstra Guan sa učil len kata Kushanku, ktorá obsahovala celý jeho štýl. Ten túto kata nakoniec vďaka chýbajúcemu čínskemu vzdelaniu a ovplyvnený tvrdým okinavským Tode pozmenil. Nahradil veľa citlivých, detailných útokov na vitálne body chladnými, účelovými technikami. Z tejto verzie vzniklo v budúcnosti mnoho variant. Majster Sakugawa (1733-1815) preniesol túto kata na svojho žiaka menom Sokon Matsumura (1792-1896) a ten na svojho žiaka Anko Itosu (1830-1916). Verzia Itosu no Kushanku dorazila prostredníctvom Gichin Funakoshi (1869-1957) do Japonska a kde ju začlenil do školy Shotokan.

línia Yara : Yara (1760-?) sa stal žiakom majstra Guan, predal túto kata šíriacu sa po línii Tomari-te nezmenenú na svojho žiaka menom Kuniyoshi. Ten ju predal ďalej na majstra menom Chotoku Kyan (1870-1945). Majster Kyan predal kata nezmenenú svojho žiaka menom Shoshin Nagamine (1907-1997), ktorý ju začlenil do svojho štýlu Matsubayashi ryu. Tu sa nezmenená vyučuje dodnes. Preto sa dnes čínska pôvodná verzia nazýva v okinavskom Karate aj ako Kuniyoshi no Kushanku.

Verzie:

Sakugawa-no-Kushanku: Shungo Sakugawa nazývaný aj Tode Sakugawa bol Soto deshi majstra Guan. Nakoľko mu ale bol bližší koncept okinavského Tode ako čínskeho Chuan Fa, nechápajúc techniky zamerané na vitálne body, upravil kata podľa svojho bojového poňatia a nahradil tieto techniky vyžadujúce prácu s vnútornou energiou, technikami založenými viacej na sile. Už takto zmenenú ju potom predal ďalej na troch žiakov : Okuda, Makabe a Matsumoto (Sakugawov nasledovník, Kage deshi - žiak v tieni) a na majstra Shuri te menom Sokon Matsumura (1792-1896).

Chatanyara-no-Kushanku: Yara (1760-?) bol uchi deshi (vnútorný žiak) majstra Guan a stal sa aj jeho oficiálnym nástupcom. Yara pochopil čínske techniky tejto kata a jej obsah aj vďaka tomu, že dlhý čas študoval v Číne vnútorné umenia (Qi Gong). Nezmenenú ju potom predal na svojho žiaka menom Kuniyoshi. Ten ďalej na Chotoku Kyan (1870-1945) a on ďalej na Shoshin Nagamine (1907-1997). Chatanyara-no-Kushanku sa predávala ďalej takmer nezmenená a preto sa dnes cvičí aj pod názvom Kuniyoshi-no-Kushanku. Dnes sa táto verzia vyučuje v Matsubayashi ryu.

Matsumura-no-Kushanku: V posledných rokoch života naučil majster Sakugawa (1733-1815) kata Kushanku aj svojho žiaka menom Sokon Matsumura (1792-1896). Ten ju údajne pozmenil a vložil do Shuri te. Majster Matsumura predal túto verziu na svojho žiaka menom Yasutsune Itosu (1831-1916). Po rodinnej línii rodu Matsumura sa táto kata dostala aj cez Nabe Matsumura k majstrovi menom Hohan Soken (1891-1982).

Itosu-no-Kushanku: Majster Itosu silno pozmenil túto kata, predovšetkým z pedagogických dôvodov. Kata Itosu-no-Kushanku je dnes známa ako Kushanku Dai /Kanku Dai/. Itosu predal kata Kushanku Dai ďalej na svojich žiakov menom Kenwa Mabuni (1889-1952), Gichin Funakoshi(1868-1957) a Chibana Choshin (1885-1969). Majster Itosu nielen predal kata Kushanku ďalej, ale vytvoril aj verziu tejto kata dnes známu pod názvom Kushanku Sho /Kanku Sho/. Jeho žiak Kenwa Mabuni(1889-1952) vytvoril zasa verziu známu pod názvom Shiho Kosokun. Verzie Kushanku Dai a Kushanku Sho preniesol Gichin Funakoshi (1868-1957) do Japonska, kde ich premenoval na Kanku Dai a Kanku Sho.

počiatočný pohyb kata Kushanku
Počiatočný pohyb kata Kanku

Použitá literatúra :

Werner Lind : Tradice Karate, Comenius 1996
www.kusunoki.de/meister/yara_chatan.html
www.kcdw.de/kampfkunst/kb_kata1.htm#bo
www.fh-jena.de/fh/org/sport/karate/kanku.html www.okinawatimes.co.jp/eng/ryukyu/ryu1_3_4.html

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

2.8
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc