Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Kata - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Kata

Pôvod Karate sa datuje ďaleko do minulosti, pred viac ako tisíc rokmi. Keď bol Daruma v kláštore Shaolin v Číne, učil svojich žiakov metódam rozvoja vytrvalosti a fyzickej sily, ktoré boli nevyhnutné k tomu, aby mohli žiaci znášať kázeň, ktorá bola súčasťou ich náboženstva. Fyzická tréningová jednotka sa ďalej rozvíjala a prispôsobovala až sa nakoniec stala tým, čo dnes nazývame shaolinskou metódou boja. Toto bojové umenie bolo prenesené na ostrov Okinava kde sa zmiesilo s ich pôvodnou bojovou technikou. Nakoľko vládcovia ostrova Okinava zakazovali nosiť ich obyvateľom akékoľvek zbrane, logicky podporili rozvoj tohto bojového umenia bez zbrane nazývaného vtedy len ako Tode. Až v roku 1922 okinavský majster Tode profesor Gichin Funakoshi predviedol po prvý raz japonskej verejnosti ukážku tradičných okinavských bojových umení, ktorá zožala veľký úspech. Prof. Gichin Funakoshi bol pozvaný do Tokia aby tu vyučoval Karate. Pozvanie prijal a odvtedy priaznivcov Karate len pribúdalo nielen v Japonsku, ale aj na celom svete. Prof. Funakoshi nakoniec po dohode s ostatnými majstrami pomenoval toto bojové umenie ako Karate.

Čo je Kata :

Čo je ladné a plynulé a popritom aj dynamické na povrchu a súčasne metodické, zjednodušujúce a neľútostné vo vnútri? Ak odpovedáte, že kata, nielenže máte pravdu, ale zrejme viete niečo aj o Karate. Až príliš často je hodnotená podľa jej výzoru a niekedy prirovnávaná ku knihe, pričom čo sa javí na povrchu, nikdy nie je obsiahnuté vo vnútri kata.

Tak ako v každom bojovom umení pochádzajúceho z ďalekého východu, tak aj v Karate tvorí významnú súčasť kompletného výcviku súborné cvičenia kata. Kata, v doslovnom preklade znamená "forma" a symbolizuje boj proti niekoľkým, najčastejšie dvom až štyrom imaginárnym útočníkom, ozbrojeným či neozbrojeným a útočiacich rôznymi spôsobmi v stanovenom poradí. Úloha "obrancu" spočíva vo vykrytí týchto imaginárnych útokov so súčasnými vlastnými protiútokmi a to vopred určenými technikami a v určenom smere, pričom ich vzájomná súvislosť na sebe tvorí celok, čiže kompletnú akciu zloženú z obrany a protiútoku. Aby sa však kata neznehodnotila iba na predvádzanie techník Karate, sú tieto techniky vykonávané v určenom tempe a stanovenou rýchlosťou tak, aby kata dávala cvičiacemu pocit reality skutočného boja. Ide teda o vopred určený sled obranných a útočných techník, proti predpokladaným spôsobom útoku.

znak pre kata
znak pre kata

História vzniku kata :

Karate kata vznikali v ďalekej minulosti v Číne a boli predávané len žiakom, ktorých si vybral sám majster. Výučba a praktikovanie Karate boli zahalené do rúcha tajomstva, pričom kata bola evidentne tým "rozumom" v systéme Karate, bojového umenia, ktoré bolo udržiavané a predávané až do dnešnej modernej doby. Práve vďaka mohutnému šíreniu Karate ako športu a neznalosť pôvodných obranných aplikácií a princípov sú príčinou šírenia sa tzv. "moderných aplikácií". Prvý priekopníci predchodcov Karate rozvinuli funkčné sebaobranné praktiky postavené na vedomostiach, ktoré zhromaždili na základe svojich empirických skúseností. Je dôležité porozumieť tomu ako sa vyučovací proces vyvinul. Samozrejme, že bojové skúsenosti sa získavali a overovali v bojoch - jediným praktickým spôsobom, ktorým sa vytvárala funkčná sebaobrana. Usudzujem, že tieto svoje skúsenosti si ukladali do cvičení, ktoré sa cvičili vo dvojiciach, za dohľadu tvorcu či objaviteľa týchto aplikácií. Nakoľko tieto cvičenia boli určené len pre dvojice, chýbala tu možnosť zopakovať si tieto lekcie bez partnera. Na tomto mieste musím pripomenúť, že výučba prebiehala v mnohých časoch tajne, pretože schopnosti zraniť človeka holými rukami sa mnohým vládcom obávajúcich sa mocenského povstania nepozdávala. Preto jediný spôsob ako sa neprezradiť hľadaním vhodného partnera bolo uložiť tieto lekcie do cvičenia, ktoré by bolo vytvorené pre jedného človeka. Do kata. K tomuto účelu sa javila kata ako najlepšia metóda osvojovania si bojových techník, pričom v tomto procese pokračovali ďalší a ďalší novátori vytvárajúci isté šablóny pre individuálne precvičovanie aplikácií, ktoré dostávali svoje vlastné názvy charakterizujúce tieto zostavy.

Kata a technika :

Hovorí sa, že kata obsahujú tie najefektívnejšie techniky určené na osobnú sebaobranu. Každá kata obsahuje isté množstvo techník, ktoré tvoria techniky rúk, nôh, postojov a dýchania. Keď to spolu zrátame, zistíme, že cvičenec, ktorý si chce osvojiť akúkoľvek kata a tým pádom sa dopracovať k istému množstvu techník určených na sebaobranu stojí pred ťažkou úlohou. Zvládnuť kata na patričnej technickej úrovni totiž môže u niektorých cvičencov trvať aj niekoľko rokov. Naproti tomu osvojiť si len čisto aplikácie z týchto kata trvá cvičencom niekoľko mesiacov a základný princíp techník len niekoľko desiatok minút. Tu sa môže javiť veľká škála techník ako handicap a v mysli sa mi vynára jedno staré porekadlo hovoriace, že : "Niekedy je menej viacej". V Číne bolo ešte donedávna aktuálne príslovie : "Jedna kata na tri roky". Keď zvážime, že každý majster mal v repertoáre niekoľko kata (5 až 11) ľahko si zrátame čas, ktorý by nás čakal pri štúdiu kata. Napriek tomu sa podaktorí majstri akoby "vzopreli tradícii" a osvojili si len niekoľko (3) kata. Dnes si musia nositelia vysokých majstrovských opaskov v smere Shotokan osvojiť 26 kata, Goju ryu "len" 12 a v Shito ryu majú na výber približne z 48 kata.

Prečo sa v dnešnom Karate cvičí také veľké množstvo kata ? Prináša tento veľký počet cvičencovi nejaký úžitok?

Už na prvý pohľad je jasné, že také veľké množstvo kata prinesie cvičencovi obrovské množstvo rozmanitých techník a tým aj obrovské množstvo praktických aplikácií skladajúcich sa z techník určených na blízku, strednú i väčšiu vzdialenosť, proti jednému i viacerým útočníkom z rôznych uhlov. Každá kata učí cvičenca popri technike úderov, kopov a krytov aj techniku postojov, pričom u cvičencov rozvíja kĺbovú uvoľnenosť a silu nôh. A tieto atribúty nemôžu byť predsa v praktickej sebaobrane na škodu. Skôr naopak a predstavujú nepochybne skrytú výhodu.

Techniku rúk alebo aj nôh spája s pevným postojom do harmonického celku práca ťažiska. Ťažko si predstaviť rýchly a efektívny úder vykonaný s prekročením nôh vpred ak v momente dopadu ruky na prekážku cvičenec stratí stabilitu. Samozrejme, že tak ako kata aj praktická sebaobrana obsahuje množstvo techník ktoré priamo pracujú s ťažiskom ako kľúčovým momentom danej techniky. V tomto smere je práca s ťažiskom jedna z kľúčových predpokladov úspešnej praktickej sebaobrany.

Okinavský majster Karate Choki Motobu (1870-1944) si za celý svoj život údajne osvojil len 3 kata. Ak si toto spojíme s jeho povesťou bitkára, mnohí z nás zastanú názor, že Motobu určite nebol zástancom kata. No to len dovtedy, dokiaľ si neuvedomíme , že tieto kata vykonával každodenné 500 krát. Ťažko povedať, či 500 x cvičil všetky tri kata dohromady alebo každú z nich samostatne. Každopádne jedna z týchto jeho troch kata bola kata Naihanchin (v smere Shotokan známa pod názvom Tekki ), ktorá si kladie za cieľ zdokonaliť cvičencovu prácu s ťažiskom v pevnom, relatívne nízkom postoji. Majster Choki Motobu zastával názor, že stačí pochopiť princíp jednej kata, aby sme poodhalili tajomstvo techník Karate. Aj dnes sa môžeme stretnúť s názorom, že 26 Kata v smere Shotokan je naozaj veľa. Tak ako Motobu aj títo cvičenci sa domnievajú, že v Karate kata treba nájsť jednotlivé základné princípy, ktoré je potreba si osvojiť, pričom nie je potreba sa tieto princípy učiť paralelne v niekoľkých kata.

Správne prevedenie kata :

Tak ako každá ľudská spoločnosť sa musí riadiť určitým rádom a určitými zásadami, ktoré je nutné dodržovať pre ich existenciu, tak aj v kata je nutné dodržovať pre jej správne zvládnutie niekoľko dôležitých zásad, ktoré kvalitne ovplyvňujú celkový priebeh prevedenie kata. Majster Hirokazu Kanazawa (*1931), nositeľ 9. Danu v Karate zostavil 10 pravidiel, ktoré sa musia dodržiavať pri cvičení kata.

KOKYU (kokjú) - dýchanie - neustála kontrola dychu a dýchacieho cyklu v každom pohybe či technike je jedna z najdôležitejších zásad nielen pri praktikovaní kata ale aj Karate ako celku. Správne dýchanie ovplyvňuje myseľ a je kľúčom pre uvedenie kata do života.

INVÓ - aktívne a pasívne - neustále sústredenie mysle na útoky imaginárnych útočníkov. Znamená to byť pohotovo pripravený ako na obranu tak aj na útok.

YOI NO KISHIN (džoi no kišin) - duch pripravenosti - jedná sa tu o myšlienkové sústredenie voči imaginárnym útočníkom, ktoré je predpokladom pre správne prevedenie obranných a útočných techník v kata a to v celom jej priebehu.

CHIKARA NO KYOYAKU (čikara no kjójaku) - spôsob užitia sily - v jednotlivých technikách a pohyboch musí byť použité správne svalové napätie, kedy pre každú techniku či pohyb v kata je charakteristický určitý stupeň použitej sily.

WAZZA NO KANKYU (vaza no kankjú) - rýchlosť pohybu - jedná sa o rýchlosť vykonávaných techník a pohybov v kata, kedy každá technika a každý pohyb majú svoju určenú rýchlosť a zároveň majú určený aj správny rytmus v ich vzájomných nadväznostiach.

TYAKUGAN - cieľové body - pri cvičení kata musia byť obranné a útočné techniky zamerané presne na cieľ, kde budú najviac účinné.

KEITAI NO HOJI (keitai no hodži) - správne polohy - ide o správne dodržovanie polohy ťažiska tela ako v postojoch tak aj v pohyboch a pozíciách kata.

TAI NO SHINSHUKU (tai no šinšuku) - stupeň expanzie tela - pre každú techniku, pohyb, postoj a pozíciu kata je charakteristický určitý stupeň správnej kontrakcie tela.

KIAI - výkrik - jedná sa o prudký výkrik spojený s vykonávanou technikou a so súčasnou maximálnou koncentráciou sily do jediného bodu. Ide o spojenie vnútornej a vonkajšej sily (myseľ a fyzická sila) do jediného okamžiku. Kiai je naladenie mysle so súčasným využitím maximálnej potenciálnej sily.

ZANSHIN (zanšin) - duch bdelosti - jedná sa o psychický stav neustálej vnútornej aktivity, ktorý je plne ovplyvniteľný stavom mysle . Tento stav bdelosti trvá od zahájenie kata až do jej ukončenia. Až 2-3 sekundy po dokončení kata nastáva celkové psychické uvoľnenie.

Okrem hore uvedených 10-tich pravidiel existuje ešte 4 zásady, ktoré musíme mať na zreteli pri cvičení kata :

Cvičiť každú kata presne a často

Porozumieť významu každého pohybu

Zvládnuť technické hľadisko kata aj svalovú relaxáciu a kontrakciu

Zachovať počas cvičenia kata neustále rovnováhu

Neustále sledovať zrakom cieľ


Kata a tlakové body :

Spôsob užitia sily sa neodmysliteľne spája s cieľovými bodmi.

V športovom zápase sa rozlišujú tri cieľové pásma, z ktorých je to najspodnejšie zakázané. Rozhodcovia v podstate posudzujú len to, či úder /kop/ smeroval na hlavu alebo na stred tela.

Ak sa pozrieme na kata pozorne, zistíme že kata nám prináša veľké množstvo útočných alebo obranných techník, ktoré sú zamerané na veľmi citlivé útočníkove miesta, ktoré sa nazývajú tlakové body. Tieto tlakové body sa nachádzajú na energetických dráhach a boli využívané lekármi už v dávnej Číne za dynastie Šang (1766-1154 pred n.l. !!! ) k obnove narušeného zdravia. Kata nám pomáhajú situovať polohu a použitie týchto tlakových bodov na ľudskom tele.

V Karate existuje niekoľko kata, ktorých názov predstavuje číslovka napr. Sanseru (36) alebo Suparinpei (108). Najpravdepodobnejší výklad názvov všetkých číselných kata je v ich odkaze na systematický spôsob a porozumenie zoskupenia vitálnych akupunktúrnych bodov. Na tejto zručnosti bolo Karate stavané a rozvíjané.

Feng Yiquan, ktorý žil počas dynastie Ming (1522-1567) rozvinul túto zvláštnu metódu použitia "36"-tich zakázaných bodov k porážke jeho odporcov. Ďalší stúpenci Fenga vytvorili ďalšie "kata" rozšírené na číslo 72 a konečných 108. Tradičná čínska medicína pozná vyše 700 dutín (akupunktúrnych bodov). Čínsky odborníci na bojové umenia našli počas svojich výskumov 108 dutín, ktoré možno napadnúť. Použitie sily voči jednej z týchto 108 dutín môže vyvolať bolesť, strnulosť niektorej časti tela, poškodenie vnútorného orgánu, bezvedomie alebo dokonca smrť. Práve 36 z týchto dutín sú dutinami smrti. Ostatných 72 dutín nie sú dutinami smrti, ale úder na ne môže spôsobiť strnulosť alebo bezvedomie, pokiaľ je správne miesto zasiahnuté v správny čas.

Znalosť a použitie akupresúrnych či akupunktúrnych bodov na ľudskom tele sa predávala po stáročia z majstrov na žiakov v prísnom utajení a v mnohých bojových školách práve táto časť výučby bola tou povestnou "čerešničkou na torte" v škole daného majstra. Výučba prebiehala väčšinou prostredníctvom kata, ktorej neoddeliteľnou súčasťou bola vizualizácia súpera a jeho akupunktúrnych bodov.

K tomu aby sa žiak dopracoval až k výučbe tak vysokého stupňa musel samozrejme aj niečo obetovať. Nakoľko si jednotlivý majstri uvedomovali, že nielenže predávajú žiakovi svoje vedomosti nadobudnuté počas celoživotného tréningu, ale aj v podstate efektívnu smrtiacu zbraň, chceli mať úplnú istotu výberom svojho žiaka ešte pred začatím výučby. Nebolo zriedkavosťou, že žiak musel ešte pred začatím výučby pomáhať v domácnosti svojho majstra. Majster si týmto spôsobom testoval a "upravoval" charakter svojho žiaka. Predpokladom odovzdania skúseností bola úplná oddanosť majstrovi a jeho rodine. Preto v histórii zaznamenávame prípady, kedy majster svoje učenie nikomu nepredal.

V prípade, že majster žiaka nakoniec prijal a rozhodol sa odovzdať mu svoje vedomosti, musel žiak podstúpiť hotový "očistec". Tréning v spomienkach mnohých majstrov sa javil ako krutý a neľudský. Podmienky známe z našich dojo možno prirovnať skôr k rekreačnému cvičeniu. Prísnosť až krutosť majstrov mala však vynikajúce výsledky. Tí, ktorý tento tréning vydržali a neodišli, sa postupom času menili na vynikajúcich bojovníkov s vysokými morálnymi zásadami. Práve takíto žiaci mali predpoklady osvojiť si aj teóriu akupunktúrnych bodov. Akokoľvek sa javí majstrovstvo ovládania akupunktúrnych bodov ako vrchol, musím poznamenať, že spolu s touto výučbou sa vyučovala aj práca s vnútornou energiou Ki, jej princípy a použitie Chi Kung pre každý pohyb, časť pohybu alebo aplikáciu. Toto sa vo väčšine prípadoch udialo prostredníctvom kata, ktorá si vyžadovala vysoký stupeň koncentrácie a vizualizácie.

Hohan Soken 1891-1982), okinavský majster Karate uviedol, že ho začal učiť Chi Kung jeho strýko Nabe až po desiatich rokoch tréningu so slovami : " Až teraz sa budeš učiť to pravé Karate".

Kata síce poodhaľujú miesto i použitie týchto tlakových bodov, no v európskych pomeroch o týchto bodoch veľa trénerov Karate či sebaobrany ani len netuší. Musím pripomenúť, že skutočný majster Karate dokázal pomocou tlaku či úderu na tieto body protivníka nielen paralyzovať na niekoľko minút či hodín, ale dokázal ním narušené zdravie tomuto protivníkovi aj prinavrátiť.

Kata ako súčasť celku :

Už vyššie som poodhalil počet kata, ktoré si jednotlivý majstri počas svojho života osvojili. Úprimne povedané, tento počet bol v skutočnosti väčší. Každý majster si totiž osvojil aj kata z iných štýlov, ktoré nakoniec do svojej výučby nezahrnul. Dôvodov mohlo byť viacej od subjektívnych až po objektívne. Prečo si vlastne osvojovali tak vysoký počet kata a prečo mnohé z nich vytvorili sami sa pokúsim poodhaliť v nasledujúcich riadkoch. Na ostrov Okinava sa dostávali kata niekoľkými spôsobmi. V prvom rade to bolo 36 rodín, ktoré boli presídlené z Číny na Okinavu okolo roku 1392. Taktiež väčšina majstrov v každej dobe pochopila, že v oblasti bojových umení je Čína v porovnaní s Okinavou popredu a niekoľkokrát vycestovali do Číny, kde si osvojili rôzne kata od rôznych majstrov. Do histórie sa zapísali aj legendy o stroskotancoch, ktorí našli útočisko na ostrove Okinava a ovládali zopár kata. Nájdeme aj kata privezenú paradoxne nie z Číny, ale z Taiwanu. A v neposlednom rade sú to kata, ktoré vytvorili samotní okinavskí majstri. Takže celkovo dostávame pestrú paletu rôznorodých kata, z ktorých vznikali ešte plnohodnotné varianty.

V časoch kedy tieto kata vznikali sa cvičilo Karate tajne, pričom neexistovali žiadne školy či smery ale boli len majstri a kata. Karate sa na ostrove Okinava cvičilo v troch oblastiach, ktorými boli mestá Naha, Shuri a Tomari, pričom každé z nich obsahovalo iné kata. Len niekoľko kata sa prelínalo vo výučbe majstrov týchto miest. Keďže výučba bojových umení bola väčšinou na ostrove Okinava zakázaná, snažili sa jednotlivý majstri rozšíriť si svoje obzory štúdia sebaobranných techník mimo ostrov Okinava, hlavne v Číne. Komunikácia medzi jednotlivými majstrami na ostrove Okinava vďaka zákazu viazla a preto sa časom tieto tri mestá začali odlišovať svojimi špecifickými technikami obsiahnutými v kata. Majstrov začali charakterizovať ich kata. Kata boli aj tým čo napovedalo akými technikami sa bude ten či onen bojovník v prípade napadnutia brániť.

Každá kata je charakteristická svojimi technikami, postojmi, postupmi či úderovými technikami. Každá kata má svoj skrytý zámer a preto možno povedať, že každá kata nás má za úlohu niečo naučiť, načrtnúť riešenie určitej situácie alebo ponúknuť varianty istej obrany. Každá kata má v systéme danej školy svoje miesto. Preto, ak sa jednotlivý majster rozhodol, že vytvorí novú kata, bolo to prevažne z toho dôvodu, že v systéme kata, ktoré mal osvojené mu chýbali isté špecifické zručnosti. Preto je veľmi dôležité, pochopiť prečo bola jednotlivá kata vytvorená a taktiež pochopiť jej úlohu v systéme, jej tréningové princípy a hlavne aplikácie, nazývané Bunkai.

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

4.3
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc