www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


J i o n - J i i n - J i t t e
Martin Klásek

Niektoré zo štýlov Karate obsahujú nasledujúcu trojicu kata (alebo aspoň niektorú kata z nich) : Jion - Jiin - Jitte. O týchto kata sa vo všeobecnosti veľa informácií neuvádza. K dispozícii sú len isté útržkové informácie. Uvádza sa, že sú to staré čínske kata pochádzajúce pravdepodobne zo štýlu Lohan Quan (Mníchova päsť), ktoré sú charakterizované technikami severného Shaolinu. Kata začínajú charakteristickým Ming pozdravom //Dynastia Ming panovala v rokoch 1368-1644//, pričom v názvoch týchto kata sa objavuje slovo "kláštor" alebo "chrám". Jestvuje istá zmienka o tom, že kata Jiin a Jitte preniesol na Okinawu údajne čínsky majster Annan. Kto preniesol kata Jion z Číny na Okinawu už dnes nevieme.

Vznikli tieto kata skutočne v Číne ? Kto bol ich autor ? Vznikli skutočne v legendárnom kláštore Shaolin ? V ktorom roku boli vytvorené ? Čo znamenajú ich názvy v preklade a k čomu sa vlastne vzťahujú ? V nasledujúcom článku sa pokúsim odpovedať aspoň na niektoré z nasledujúcich otázok.

Pohľad do histórie

Pri hľadaní pôvodu kata dnes známych pod názvami Jion, Jiin a Jitte sa musíme ponoriť hlboko do minulosti. Presnejšie niekedy do roku 206 p.n.l., kedy v Číne začala panovať dynastia Han (206 p.n.l. - 220 n.l.). A bol to práve cisár Zhang Qian (zomrel v roku 113 p.n.l.), ktorý začal budovať základy obchodnej trasy dnes známej ako Hodvábna cesta. Táto obchodná trasa viedla z mesta Chang´an (dnešné mesto Xian) cez strednú Áziu až k pobrežiu Stredozemného mora.

Mesto Chang´an,dnes pomenované ako Xian, na mape Číny

Mesto Chang´an

Mesto Chang´an (Channan, Chang An) sa začalo budovať približne v roku 202 p.n.l. a čoskoro sa stalo prvým veľkým mestom v čínskej histórii. O niekoľko storočí neskôr sa už stalo centrom budhistického učenia v Číne. V 8. storočí n.l. už malo najviac obyvateľov v celej Číne a možno i na celom svete - 1 milión. V tom čase to bolo nepochybne najviac civilizované mesto na svete. Význam tohto mesta vzrástol nepochybne aj tým, že sa stalo východiskovým bodom na Hodvábnej ceste. Mesto Chang´an malo nepochybne svoje čaro pre 12 dynastií, ktoré si zvolili Chang´an za svoje sídlo. V súčasnosti je mesto premenované na Si´an (Xi´an) a je dôležitým obchodným a turistickým centrom s viac ako 3 mil obyvateľov, pričom dnes predstavuje hlavné mesto provincie Shaanxi. Z pamätihodností by som rád vyzdvihol objavenie Terrakotovej armády. Títo hlinení bojovníci boli vytvorení ako sprievod cisára Shi Huang Ti na druhý svet 200 rokov p.n.l. a napočítať tu môžeme viac ako 6000 hlinených sôch bojovníkov v životnej veľkosti. Mimochodom pomenovanie mesta Chang´an sa prekladá ako "Večný mier".

Legendárny mních Xuan Zang známy aj ako Tripitaka

Počiatky Budhizmu

V roku 629 odišiel mních Xuan Zang do Indie, aby tu mohol študovať budhistické texty. V roku 645 sa vrátil do mesta Chang´an, pričom priniesol so sebou veľké množstvo budhistických textov, ktoré začal prekladať do čínštiny v kláštore Wu Lou Si. Tento mních je dnes známy pod menom Tripitaka a hádam sa nebude ani nikto čudovať, že sa stal nakoniec aj predstaveným tohto kláštora. Jeho meno sa zapísalo veĺkými písmenami do histórie budhizmu v Číne. Ale bolo to iba jeho meno ?

Kláštor Da Ci´en Si

Kláštor Ci´en sa nachádza asi 4 km južne od mesta Xian (v minulosti nazývaného Chang´an). Jeho názov sa prekladá ako "Chrám veľkého zľutovania" či "Chrám veľkej láskavosti a milosti". Tento kláštor sa začal stavať v roku 589 počas vlády dynastie Sui (581-618). V tom čase niesol kláštor ešte názov Wu Lou Si. Neskôr v roku 647 už za vlády dynastie Tang, korunný princ Li Zhi (ktorý sa stal v roku 649 cisárom) dal prestaviť kláštor na počesť svojej predčasne zosnulej matky. Kláštor symbolizoval vzdanie vďaky za jej láskavosť. Po dokončení odbržal kláštor názov Da Ci´en. Častica Da znamená v čínštine veľký. A tento prívlastok si zaslúžil právom. Kláštor Ci´en má 13 nádvorí a v jeho útrobách sa nachádza neuveriteľných 1897 miestností !!!

Kláštor Ci´en zohral kľúčovú úlohu pri šírení budhizmu v Číne. Neprehliadnuteľný je aj jeho náboženský a kultúrny význam medzi Čínou, Indiou, Japonskom a inými krajinami. A práve skutočnosť, že názov kata Jion sa zapisuje rovnakými znakmi ako názov kláštora Ci´en zvádza k myšlienke, že kata Jion by mohla mať spojitosť s týmto významným čínskym budhistickým kláštorom. Ak už pripustíme, že kata Jion nevznikla za múrmi kláštora Da Ci´en, nemožno prehliadnúť skutočnosť, že jej autor vzdal tomuto kláštoru hold v samotnom názve kata.

Veľká Pagoda Divej Husy

Veľká Pagoda Divej Husy

Veľká Pagoda Divej Husy sa nachádza približne 4 km od mesta Xian a možno ju považovať za symbol mesta. Jej stavba bola dokončená v roku 652 v priestoroch kláštora Ci´en. Pôvodne slúžila ako "sklad" pre sútry a figuríny Buddhy prinesené z Číny mníchom Xuan Zang. Pagoda je 60 m vysoká a dodnes vzbudzuje obdiv celej Číny.

Kláštor Jian Fu

Kláštor Xianfu bol postavený v roku 684, pričom už v roku 698 bol premenovaný na "Jian Fu". Pôvodný názov Xianfu sa prekladal ako "Chrám ponúkajúci dobré bohatstvo". Nakoľko bolo pre šíriaci sa Budhizmus v chrámových komplexoch už málo miesta, bol cisár požiadaný aby zasponzoroval výstavbu nového miesta (novej pagody), kde by sa mohli skladovať budhistické sútry. Cisár s touto požiadavkou súhlasil, ale nemal dostatok finančných prostriedkov a preto požiadal o pomoc dvorné dámy. Tie boli tak štedré, že sa výstavba novej pagody úspešne zakončila. Pomenovaná bola po jej staršej a väčšej "sestre" ako "Malá Pagoda Divej Husy".

Malá Pagoda Divej Husy

Malá pagoda Divokej husy

Malá Pagoda Divej Husy sa nachádza približne 1 km južným smerom od mesta Xian, v útrobách chrámu Jian Fu. Bola postavená v rokoch 707-709 a pôvodne pätnásťposchodová pagoda bola vytvorená aby uchovávala budhistické texty. Bohužiaľ ju poškodilo časté zemetrasenie a tak v súčasnosti má už len 13 poschodí a vysoká je približne 43m. Zemetrasenie takisto spôsobilo, že pagoda bola rozštiepená na dve časti. Táto trhlina sa údajne podľa legendy počas ďaľšieho zemetrasenia zacelila. Celkovo prežila pagoda za jej 1300 ročnú existenciu takmer 70 zemetrasení a stala sa inšpiráciou pre mnohých kórejských murárov.

Zázračný zvon v chráme Jianfu

Zázračný zvon

Ale chrám Jian Fu neskrýva vo svojich útrobách iba Malú Pagodu Divokej Husy, ale aj veľké množstvo chrámových zvonov. Spomedzi nich vyniká svojou veľkosťou a významom obrovský železný zvon. Tento zvon vysoký 4,5 m, 7,6 m v priemere a vážiaci 10 ton bol osadený do chrámu Jian Fu v roku 1192, počas vlády dynastie Jin (1115-1234). Je na ňom vyrytých 16 slov : "Dlhý život cisárovi. Podriadení mu budú vždy pomáhať. Nech je štát stabilný a ľudia žijú v mieri. Nech budhistické princípy zvíťazia v nastávajúcich časoch".

Legenda hovorí, že ten kto postráda niekoho blízskeho či svoju rodinu, má im napísať odkaz na žltý lístok a potom im tento odkaz poslať prostredníctvom zvuku tohto zvonu. Samotný zvuk tohto zvonu je údajne počuť až 5 km ďaleko, pričom miestni ľudia ho nazývajú už len "Zázračným zvonom".

Na tomto mieste by som sa rád pozastavil nad prekladom názvu kata Jiin, kde sa ako možné názvy uvádzajú "Kláštorný zvuk" či "Kláštorný zvon". Bol to "Zázračný zvon" nachádzajúci sa v chráme Jian Fu, ktorý inšpiroval niektorého z mníchov pri vzniku kata Jiin ? Ťažko povedať, každopádne autor kata Jiin vzdal hold tomuto zvonu aspoň v samotnom názve kata Jiin.

Tretia kata v rade je kata Jitte, ktorej názov sa prekladá ako "Chrámové ruky" prípadne ako "Milostivé ruky". Nakoľko sa v čínštine "ruky" vyslovujú ako "shou" predpokladám, že tento názov bude už poznačený okinawským nárečím, kde sa "ruky" vyslovujú ako "de" či "te". Každopádne nemožno prehliadnúť príbuznosť tejto kata s kata Jion a Jiin.

Tradičný čínsky pozdrav označovaný aj ako Ming pozdrav

Doba a čas vzniku kata

Dnes je už ťažko povedať, či tieto 3 kata vznikli v starobylom meste Chang´an v početnej komunite budhistických mníchov alebo len o 400 km ďalej na východ, v susednej provincii Henan. Tu totiž uprostred Songshanských hôr leží legendárny budhistický kláštor - Shaolin. Záznamy o tomto kláštore sa datujú už do roku 495, kedy ho údajne založil samotný indický mnich Boddidharma. Ten tu zaviedol aj prvé fyzické cvičenia na spevnenie tela a mysle, ktoré sa stali prazákladom bojového umenia shaolinských mníchov.

Neskoršie, počas dynastie Ming (1368 -1644) zažil kláštor Shaolin prudký rozvoj. Počet bojovníkov v tomto kláštore už presiahol počet 2500 mníchov a Kung Fu sa tu začalo vyučovať v rôznych variantách a štýloch. Nečudo, veď kláštor Shaolin bol všemožne podporovaný samotným cisárom. A preto nemožno vylúčiť, že kata Jion-Jiin-Jitte vznikli na pôde legendárneho kláštora Shaolin ako dôsledok priaznivej cisárskej politiky voči budhistickým kláštorom práve počas vládnutia dynastie Ming. Túto hypotézu podporuje aj fakt, že všetky tri kata sa začínajú tvz. Ming pozdravom, kedy sa päsť jednej ruky vkladá do dlane druhej ruky. Takéto zjednotenie rúk predstavuje v tradičnom poňatí jednotu slnka a mesiaca, reprezentujúc tradičné sily Yang a Yin. A bola to práve dynastia Ming, prirodzene podporovaná shaolinskými mníchmi, ktorá musela čeliť náporu mandžuskej dynastie Ching. Pozdrav (poloha rúk) dnes známy z týchto kata, slúžil v tých časoch ako identifikačný znak čínskych patriotov, ktorý praktikovali bojové umenia. Pravdepodobne aj medzi shaolinskými bojovníkmi praktikujúcimi štýl Lohan Quan.

Lohan Quan

Štýl Lohan Quan, nazývaný aj ako Louhan Quan, je jeden zo slavných štýlov Kung-fu, ktorého pôvod leží v chráme Shaolin. Znalci bojových umení uvádzajú, že štýl Lohan Quan tvorí základ nielen pre shaolinské štýly, ale aj pre mnohé štýly Kung Fu či bojových umení. Postupom času sa stal štýl Lohan Quan uznávaný nielen pre jeho efektívnu obranu, ale aj ako fyzické cvičenie zlepšujúce kondíciu, zdravie a sebadisciplínu. Techniky štýlu Lohan Quan sú vykonávané rýchlo a priamočiaro.

Záver

Z uvedených poznatkov jednoznačne vyplýva, že kata Jion a Jiin majú čínský pôvod. Pravdepodobne aj pôvod kata Jitte leží v Číne. Tieto kata vznikli pravdepodobne až (už) počas dynastie Ming (1368-1644), pričom za miesto vzniku sa dá skutočne označiť budhistický kláštor Shaolin nachádzajúci sa v provincii Henan. Ich autor bol vyznavačom budhistického náboženstva, čo sa odzrkadľuje už v samotných názvoch kata. Na Okinawu boli prenesené pravdepodobne čínským majstrom Annan. Dnes sa tieto kata cvičia iba v štýloch Shito ryu a Shotokan. V smere Wado ryu sa cvičia len kata Jion a Jitte.

Použitá literatúra :

www.chinats.com/xi'an/attr_05.htm
www.travelchinaguide.com/attraction/shaanxi/xian/small_goose.htm
www.silkroadcn.com/xian22.htm
www.warriortours.com/cityguides/xian/little_goose_pagoda.htm
www.silkroadcn.com/xian21.htm
www.chinesekungfu.4t.com/lohan.html
www.shaolin-wushu.de/main_fr.htm?shaolin_tempel.htm


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 1755

Najnovší: Publisherot

Práve online: 
anonymných: 2
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc