Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Jion - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Jion

znak ci = láska znak en = vľúdnosť
znak ci = láska znak en = vľúdnosť znak si = kláštor

Pomenovanie kata :

Ci´en, Ci´en Si, Jion, Jion Si, Jion Ji, Ji´han.

Uvedené čínske znaky názvu tejto kata sú zápisom názvu kláštora Ci´en. Samotný názov kláštora Ci´en možno preložiť ako "Súcit". Presný preklad jednotlivých znakov tejto kata by bol "Láskavý" a "Milosť". Okinavský názov Jion vznikol podľa tohto čínskeho budhistického kláštora a súčasne je to aj jedno z pomenovaní pre Budhu. Názov kata Jion sa na Okinave prekladá ako "Chrámová pôda/zem". V Japonsku sa názov prekladá ako "Láska a milosť". Údajne termín Jion je starý budhistický výraz, ktorý nájdeme v starých textoch a ktorý sa už viac nepoužíva v modernej konverzácii. V budhistickej terminológii výraz "Ji" symbolizuje univerzálnu lásku ku všetkým tvorom, k ľuďom i zvieratám. Môžeme sa stretnúť aj s názvom Jion Ji (Ci´en Si), ktorý sa prekladá doslovne ako "Kláštor Jion".

História:

Pôvod kata Jion treba hľadať v nepochybne Číne. Jion je veľmi stará kata neistého pôvodu pochádzajúca z Číny. Autor tejto kata je neznámy. Má sa zato, že táto kata stála u samotného zrodu bojových umení v Číne. Rôzne zdroje udávajú, že samotný názov Jion vlastne predstavuje legendárny kláštor Shaolin. Toto je ale nepochybne mylné tvrdenie, nakoľko zápisy kanji znakov kláštorov Ci´en a Shaolin sú úplne odlišné. Napriek tomu nemožno vylúčiť fakt, že sa kata Jion cvičila v legendárnom kláštore Shaolin alebo že vznikla práve na pôde tohto kláštora. Táto kata sa považuje za klasickú shaolinskú kata, začínajúcu Ming pozdravom. Kata sa priraďuje do shaolinského štýlu Lohan Chuan (Mníchova päsť). Podľa legendy zaviedli túto kata práve shaolinskí mnísi v provincii Honan.

Na Okinave sa táto kata šírila najskôr v Tomari te majstra menom Kosaku Matsumora (1829-1898), odkiaľ sa preniesla aj do Shuri te. V týchto systémoch takmer nepodľahla žiadnym zmenám. V Shuri-te sa rozšírila vďaka majstrovi Itosu (1831-1916), ktorý sa jej ale veľmi nevenoval a ani jeho žiak Gichin Funakoshi (1868-1957) nevenoval tejto kata zvláštnu pozornosť. Zrejme preto, že koncept tejto kata nie je veľmi blízky konceptu školy Shotokan. No iný žiak majstra Itosu, Chomo Hanashiro (1869-1945) sa tejto kata venoval a dokonca jeho prevedenie kata Jion sa nám dochovalo v knihe Karatedo Taikan autora menom Genwa Nakasone. Žiakom majstra Itosu bol i Kentsu Yabu (1863-1937), ktorý si túto kata nielen osvojil, ale ju i predal ďalej na majstra menom Kyoda Juhatsu (1887-1968), ktorý ju zakomponoval do svojho štýlu Toon ryu.

Dnes sa len môžeme domnievať, kto túto kata preniesol z Číny na Okinavu. V podstate neexistujú žiadne zápisy o príchode tejto kata, aj keď ... je tu jeden príbeh, ktorý opísal vo svojej knihe "Ryukyu Kempo: Karate" Gichin Funakoshi (1868-1957) odvolávajúc sa na svojho učiteľa menom Anko Azato (1827-1906). Uvádza, že na ostrove Okinava stroskotal čínsky stroskotanec menom Annan, ktorý začal vyučovať isté kata v meste Tomari. Inštrukcie od tohto majstra z Fuzhou (Foochow) obdržali : Gusukuma a Kanagusuku (kata Chinto), Matsumura (1792-1896) a Oyadomari (1831-1905) (kata Chinte), Yamasato (kata Jiin) a Nakasato (kata Jitte), všetci z Tomari. Všetci sa učili tieto kata naraz, pretože majster sa ponáhľal s odchodom do Číny. Toto sa malo udiať v Tomari niekedy okolo roku 1850. Napriek tomu, že majster Funakoshi vo svojej knihe nespomína kata Jion, domnievam sa, že majster Annan vyučoval aj túto kata. Kata Jion, Jiin a Jitte totiž obsahujú rovnaké techniky či postoje a vzájomne sa dopĺňajú.

Gichin Funakoshi Chomo Hanashiro
Gichin Funakoshi (1868-1957) a Chomo Hanashiro (1869-1945)

Prvé fotografie:

Prvé fotografie tejto kata pochádzajú z knihy Ryukyu Kenpo Karate, ktorej autor je majster Funakoshi. Táto kniha bola vydaná v roku 1922. Neskôr v roku 1938 vydal majster menom Genwa Nakasone knihu Karatedo Taikan, kde kata Jion na fotografiách predvádza legendárny majster Chomo Hanashiro (1869-1945). Táto verzia je takmer totožná s verziou vyučovanou v štýle Toon ryu.

Jion - Jitte - Jiin:

Je možné, že kata Jion, Jitte a Jiin predstavujú len jednu kata, tak ako Kanku Dai, Kanku Sho a Shiho Kosokun. Zdá sa, že je to jedna kata majúca rôzne podoby. Kata vyučujú presne rovnaké veci, rovnaké techniky ako aj postoje a chôdzu. Vyzerá to, že sa jedná o tri verzie jednej kata. Jion obsahuje za sebou tri idúce techniky úderu pätou dlane. Tieto údery obsahuje aj kata Jitte. Tieto techniky nájdeme aj v kata Jiin, ale v podobe kedy sú dlane otočené smerom hore ako techniky nukite. Jion obsahuje tri bloky predlaktiami, pričom Jitte taktiež, ale tu sú bloky zamerané na horné pásmo. Jedná sa o tie samé techniky ale v rôznom postavení.

Nakoľko sa jedná o príbuzné kata ponúka sa tu otázka, v akom poradí boli vytvorené? Domnievam sa, že ako prvá vznikla kata Jion a druhá vznikla Jitte. Kata Jiin vznikla asi ako posledná, ako akýsi druh verzie "Sho" kata Jion.

Shaolinský pozdrav:

To že by sa mohlo jednať o starú shaolinskú kata nás navádza počiatočný a záverečný pohyb tejto kata, ktorý je spoločný ešte aj pre kata Jiin a Jitte. Tento pohyb, v ktorom ľavá dlaň pohltí pravú päsť, je vlastne starým typickým pozdravom stúpencov čínskych bojových umení a samozrejme aj shaolinských mníchov. Či sa tento pohyb používal u všetkých Tomari te kata už dnes nevieme. Je možné, že tento pohyb používal len jeden majster vyučujúci tieto kata. Možné je i to, že sa tento pohyb z ostatných kata časom vytratil.

Poznáme aj iné kata obsahujúce tento pohyb na začiatku a v závere kata. Sú to Bassai Dai a Enpi (Wanshu). Líšia sa len výškou do ktorej sa ruky podvihnú. V Bassai Dai ruky smerujú vpred a do výšky nižšieho brucha. Pri Enpi sú ruky položené pri ľavom páse. V Shito ryu sú ruky pri kata Wanshu (Enpi) postavené pred plexus solaris a každá samostatne, nedochádza tu ku vloženiu päste do dlane.

Technická charakteristika:

Jion je v celku ľahká kata a priraďuje sa na 1. Dan. Mnoho techník v kata je obsiahnutých už v rade Heian a Naifanchin /Tekki/. Kto si už raz osvojil tieto kata nemal by mať s kata Jion žiadne problémy. I keď Jion na rozdiel od týchto kata kladie väčšie nároky na rytmus kata. Väčšina techník obsiahnutých v kata Jion je známa každému stúpencovi Karate, pričom kata by nemala robiť problémy troška pokročilejším karatistom. Vyskytujú sa tu všeobecne len jednoduché technika/krok kombinácie a schéma ktorú celá kata nasleduje vyzerá taktiež dosť ľahká.

Kata Jion učí priamy bojový štýl so silnými technikami bez ústupov charakteristický pre štýl Tigra. Kata sa vyznačuje technikami zameranými na blok a protiútok, pričom je už na prvý pohľad jasný ich bojový význam. Kata obsahuje veľké množstvo jednoduchých techník, no sú to práve tieto techniky, ktoré robia túto kata zaujímavou a vhodnou pre pouličný boj.

Dodnes sa vedú medzi historikmi dohady, či kata Jion tvorila základnú kata, z ktorej vznikli verzie cvičené so zbraňou, alebo či sa táto kata cvičila napr. s Bo (palicou) už v jej počiatkoch. Veď ako je známe, shaolinských mníchov preslávilo práve majstrovstvo s Bo. V okinavskom Kobudo sa môžeme stretnúť ešte s kata Tekko vytvorenú majstrom menom Taira Shinken (1897-1970), ktorá mala tvoriť podľa niektorých historikov základ pre kata Jion. To by znamenalo, že kata Jion by mala čisto okinavský pôvod a nebola prenesená majstrom Annan z Číny.

V súčasnosti sa kata Jion cvičí iba v Shito ryu, Wado ryu, Toon ryu a smere Shotokan.

Príbuzné články:

Jion Jitte Jiin - článok o historickom pozadí vzniku týchto kata.

Použitá literatúra:

www.24fightingchickens.com
www.chilternkarate.co.uk/jion.html
www.klassisches-karate.de/karate/078.htm

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

2.2
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc