Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
História vzniku karate - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


História vzniku Karate

Napriek tomu, že dnes Karate patrí medzi známe a populárne športy po celom svete, vyznačujúce sa mierumilovnosťou a sebaovládaním jeho stúpencov, jeho zrod a vývin boli poznačené násilím a neustálym bojom o holý život.

V roku 1429 nastupujúci kráľ kráľovstva Ryukyu, Sho Hashi zjednotil kráľovstvo a zakázal akékoľvek nosenie zbraní. Tento zákaz platil až do roku 1507. Počas tohto obdobia logicky vzrástol záujem o rôzne formy boja prázdnymi rukami alebo boja s hospodárskym náradím.

V roku 1609 napadol japonský vojenský klan Satsuma kráľovstvo Ryukyu, obsadil hrad Shuri a kráľ Sho Tai bol zajatý. Nadvláda rodu Satsuma trvala až do roku 1879, kedy kráľ Sho Tai abdikoval a ostrov sa stal súčasťou japonského cisárstva. Je nepochybné, že Japonci priniesli na Okinavu Jingen ryu, techniky boja so zbraňou ako aj bez nej. Japonský klan silne terorizoval obyvateľstvo ostrova a tak tréning obyvateľov prebiehal v tomto období tajne a v noci. Mnohí mladí ľudia odošli do Číny študovať bojové systémy, aby sa po mnohých rokoch vrátili ako majstri a odovzdávali naučené systémy boja svojím žiakom.

to-de
to-de

Smer v ďalšom vývoji Karate na Okinave udávali majstri Tode (唐手 Čínske ruky). Tento štýl ako napovedá názov, sa opieral najmä o techniky čínskych bojových systémov. Z histórie sa vynára prvé meno Teruya Kanga (aka Shungo Sakugawa) (1733-1815), ktorý študoval u majstra Kushanku. Sakugawa odovzdal svoj systém na ďalšiu legendu menom Matsumura Sokon (1800–1892). Následne sa vynárajú ďalšie mená ako Yasutsune Itosu, Matsumora Kosaku, Seisho Aragaki, Kanryo Higaonna, Chotoku Kyan, Gichin Funakoshi, Kanbun Uechi, Chojun Miyagi, Kenwa Mabuni. Okinavský systém boja Tode (唐手) sa rozširoval naprieč ostrovom a čoraz viac naberal na pestrosti techník a obľúbenosti jeho stúpencov. Stúpenci v tom čase nemali žiadnu uniformu a tréning väčšinou prebiehal na zadných dvoroch okinavských majstrov. Potom čo sa v roku 1879 vzdalo Japonsko feudálneho systému a Okinava sa stala súčasťou Japonska, stratilo okinavské bojové umenie svoj charakter utajovanej sebaobrany.

V roku 1898 vykonal japonský školský minister Ogawa Jingiro inšpekciu na okinavských školách, ktorej účelom bolo zmapovať fyzickú pripravenosť chlapcov pre japonskú armádu. Do správy určenú Ministrovi vzdelávania napísal, že chlapci, ktorí sa venovali Ti mali vynikajúci fyzický stav. Z tohto dôvodu sa majster Itosu odvážil k revolučnému kroku, keď si zaumienil zaviesť karate do okinavských stredných škôl . Majster Itosu vytvoril sériu kata Pinan určených najmä začiatočníkom, pričom dôraz sa z techník sebaobrany presunul k skupinovému tréningu kata. Po zavedení do škôl sa z utajovaného bojového systému zameraného na zranenie či usmrtenie protivníka, stal druh gymnastického cvičenia rozvíjajúceho predovšetkým silu tela a techniky blokov, úderov a kopov. Trénovať sa začalo vo veľkých skupinách pod vedením jedného či dvoch trénerov, ktorí predcvičovali jednotlivé techniky. Začala sa pomaly tvoriť tréningová metodika, pribúdalo kníh popisujúcich techniky, no stále chýbalo spoločné pomenovanie tohto systému. Chýbal totiž jednotný kanji zápis pre názov karate. Majster Anko Itosu používal zápis 唐手 , ktorý sa prekladal ako „čínske ruky“, no jeho žiak Chomo Hanashiro použil už v roku 1905 zápis karate ako (空手) ,prázdne ruky“. No používali sa aj názvy Tode alebo Te (v okinavkom dialekte). Niektorí ľudia už začali používať aj názov Karate-Do. V roku 1933 zapísal Karate majster Chojun Miyagi do okinavskej pobočky Dai Nippon Butokukai ako Karate-Do, pričom použil znaky pre čínske ruky.

Anko Itosu [糸洲 安恒] (1832-1915)
Anko Itosu [糸洲 安恒] (1832-1915)

Práve z tohto dôvodu sa 25. októbra 1936 stretli v Naha najvýznamnejší majstri, aby sa dohodli na spoločnom rozvoji tohto bojového systému. Tu sa majstri Chomo Hanashiro, Chotoku Kyan, Choki Motobu, Chojun Miyagi, Juhatsu Kyoda, Choshin Chibana, Shinpan Shiroma, Chotei Oroku, Genwa Nakasone spoločne dohodli, že budú používať názov Karate-Do so znakmi pre prázdne ruky (空手). Majster Furukawa vyzval k unifikácii kata podľa japonského vzoru, pričom názov kata požadoval zapísaný v japonskom jazyku. Karate sa začalo reformovať.

Postupne začali jednotliví majstri pomenovávať svoje školy ako aj opúšťať rodnú Okinavu, aby šírili Karate na pevnine (Japonsku). Tu zakladali karate dojo, väčšinou na univerzitách, pričom súťaže neboli povolené. Až postupom času sa pôvodné okinavské karate zmenilo na súťažne orientovanú športovú disciplínu. Názov Karatedo zostal.

čínsky znak Tao
čínsky znak Tao

Samotný znak "Do" sa prekladá ako "cesta" a názov "Karatedo" ako "Cesta prázdnych rúk". Znak Do má svoj pôvod v Číne, kde preklad tohto znaku je oveľa zaujímavejší napriek tomu, že sa prekladá ako znak pre "cestu". No už staroveká čínština mala pre konkrétny lexikálny význam "cesty" ako konkrétne vyšliapanej formy zeme, po ktorej sa dá nohami ľahko a rýchlo pohybovať dopredu, omnoho frekventovanejší znak "Lu", ktorý skutočne tvorí zloženina obsahujúca radikál nohy. Podľa etymologického lexikónu starovekej čínštiny, zostavenom p. Leonom Wiegerom v r. 1916 a vydanom v Číne v r. 1932, znak "Tao" (Do) je už omnoho abstraktnejšia piktografická zloženina radikálu č. 162 (postupovanie dopredu so zastávkami) a piktogramu znázorňujúceho hlavu (či vodcovské vedenie). To znamená, že znak Tao (Do) na rozdiel od znaku Lu už nie je len ideogram pre mechanické kráčanie - postupovanie dopredu, ale symbol - pojem pre premyslené inteligibilné postupovanie určitého procesu daným smerom, aký pravdepodobne až v najranejšom, už filozofickom období starovekej Číny začali používať aj v širšom než len "cestovateľskom" význame. Možno by sme teda vôbec neboli ďaleko od pravdy, keby sme podporili hypotézu, že ho do písomnej praxe mohol zaviesť po prvý raz napríklad nejaký šaman, ktorý už v predfilozofických dobách začínal uvažovať podobne ako Lao-c´, a hmotná predstava iba vyšliapanej cesty dopredu mu pre jeho metafyzické predstavy nestačila. Samozrejme ako filozofický termín zosobňujúci svetonázorovú predstavu Cesty procesu Univerza, schopnom tvorivého projektovania svojho postupu, znak Tao(Do) na rozdiel od znaku Lu použil po prvý raz až Lao-c´v Tao Te ťingu. Znak teda nereprezentuje len proces "nohami vyšliapanej cesty", ale proces, v ktorom je síce radikálom tzv. "proces postupovania", nie však nôh, ale vedenia a hlavy, čo je nesmierne dôležitý úkaz. A ideogram "dopredu postupujúcej hlavy" hovorí už filozoficky vlastne za všetko! (Úryvok je prevzatý z doslovu knihy Tao Te Ťing od Lao-C´, ktorú geniálne preložili Mgr. Marina Čarnogurská, CSc. a PhDr. Zbyněk Fišer, CSc (Egon Bondy), vydanej vo vydavateľstve Nestor v Bratislave 1996)

Použitá literatúra :

McCarthy, P.:Bubiši - Bible Karate. Bratislava : CAD Press, 2005. 284 s. ISBN 80-88969-26-3.
Lao-C´:Tao Te Ťing. Nestor, 2006. 319 s. ISBN 80-88801-19-2.

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3.9
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2110

Najnovší: Steventup

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc