Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Pinan - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Pinan

Ping+An= mierovo, pokojne, bezpečne Ping+An= mierovo, pokojne, bezpečne

Pomenovanie kata:

Ping An, Pinan, Heian.

Uvedené čínske znaky názvu tejto kata sa prekladajú spolu ako "Mierovo", "Pokojne" či "Bezpečne". Môžeme sa stretnúť ešte s voľnými interpretáciami názvu tejto kata ako "Mier" alebo "Pokoj a mier". Potom ako Gichin Funakoshi (1868-1957) preniesol kata do Japonska, premenoval Pinan kata na Heian kata. Japonský názov Heian vznikol spojením znakov "heiwa" - "mier" a "antei" - "pokoj" a je odvodený z japonskej výslovnosti čínskych znakov slova Pinan. Preklad názvu kata je v zásade rovnaký pre obidva jazyky.

Autor Pinan série (Pinan 1-5) je legendárny okinavský majster Yasutsune Itosu (1831-1916).

Yasutsune Itosu (1831-1916)
Yasutsune Itosu (1831-1916)

História:

Majster Itosu vytvoril kata Pinan začiatkom 20. storočia zo starších a zložitejších kata. O tom, ktoré to boli sa dodnes vedú spory. Uvádzajú sa kata Passai, Kusanku, Chinto, ale i Jion. Hovorí sa aj o stratenej kata menom Channan, ktorá mala podstatným spôsobom ovplyvniť vznik série Pinan kata.

Pinan kata boli vytvorené na Okinave v rokoch 1903-1907, pričom sa tu rozvíjali ako súčasť Shuri te a Tomari te, kde sú prezentované ako žiacke kata. Potom čo sa Japonsko vzdalo feudálneho systému a Okinava sa stala časťou Japonska, stratilo okinavské bojové umenie Karate svoj charakter utajovanej sebaobrany. Vtedy sa Itosu odvážil k revolučnému experimentu a začal postupne zavádzať Karate držané v tajnosti do vyučovania stredných škôl. K tomuto účelu vytvoril Pinan kata, v ktorých poodhalil taktiku a metodiku boja, zdravotné aspekty ako aj tréning základných techník. Vynechal nebezpečné techniky ako sú kopy do podbrušia či vpichy otvorenými prstami do očí a kata začal a ukončil blokom. Z utajeného bojového umenia sa stal druh gymnastických cvičení rozvíjajúcich silu tela a ovládnutie základov Karate.

Porušenie tabu?

Až do konca 20. storočia sa cvičilo na Okinave čínske Chuan Fa, modifikované a nazývané na Okinave aj ako Tode-jutsu. Toto bolo pozmenené Ankom Itosu tak ako aj výučba nasmerovaná na veľké skupiny, pričom do popredia sa dostávala fyzická výchova majúca športový charakter pre žiakov základných a stredných škôl. Itosu nasledoval vzor Jigora Kana, zakladateľa moderného Judo a reformátora bojového umenia japonských samurajov - Ju Jitsu. Preto sa pomaly začalo Tode-jutsu nazývať Karate-jutsu. Karate-jutsu sa pomaly zbavilo čínskeho charakteru a nabralo svoj - okinavský charakter. Neskôr, keď Karate/Tode bolo predstavené v Japonsku, začalo sa integrovať medzi disciplíny Budo a začalo sa oficiálne nazývať Karate-do. Táto výučba mala vlastne adaptovať okinavskú kultúru do japonského vzdelávacej filozofie, ktorá bola orientovaná motivovať mladých ľudí k štúdiu vedných odborov ako aj praktikovaní Budo za účelom rozvíjania odvahy a patriotického ducha. Staré bojové umenia neboli už viac potrebné v novej spoločnosti s mechanizovanou armádou a modernou políciou. Stará úloha zabiť či poškodiť protivníka bola drasticky zmenená na súťažný šport a koncept fyzického vzdelávania. Ale na Okinave nezmýšľalo veľa majstrov ako Itosu či Higaonna a ich nástupcovia. Tode-jutsu, umenie obrany holými rukami už nebolo viac akceptovateľné obyvateľmi Okinavy vstupujúcich do novej modernej doby. Okinavské bojové umenia si začali vytvárať nové pravidlá. Začali sa orientovať na propagáciu zdravia a fyzického rozvoja, povzbudzujúc vôľu a športovú rekreáciu. Karate sa už nešírilo z majstra na žiaka v malých uzatvorených skupinkách (často rodinných), ale po veľkých skupinách. Duch feudálneho Japonska sa pomaly vytrácal a začala vznikať nová súťaživá spoločnosť.

Séria Pinan kata sú práve tie kata, na ktoré spadala kritika starých okinavských majstrov ako aj opovrhovanie generáciou dnešných študentov Karate. Pinan kata sa dostáva nálepka bezduchých gymnastických cvičení skladajúcich sa len z blokov a protiútokov. Môžeme sa stretnúť s názormi, že funkčnosť v týchto kata nahradilo "divadlo". Podaktorí majstri dokonca priznávajú, že nie celkom chápu funkciu istých pohybov rúk v kata. Preto vzniká aj domnienka, že Itosu nepoznal túto funkčnosť tiež, a že pohyby boli vytvorené ako gymnastické cvičenie. Oproti tomu majster okinavského Kempo Oyata Seiyu prekvapil začiatkom minulej dekády nielen tým, že začal vyučovať údery na nervové miesta, ale aj tým, že dokázal tieto údery skryté v klasických kata aj ukázať. Oyata išiel ďalej a objasnil, že kata nie sú len kombináciou úderov a blokov ale aj držaní, kĺbových zámkov a sledu manipulácií s akupunktúrnymi bodmi.

Kyoda Juhatsu
Kyoda Juhatsu

Pinan alebo Heian?

Majster Gichin Funakoshi (1868-1957) zmenil poradie a názvy Pinan kata z Pinan Shodan na Heian Nidan a Pinan Nidan na Heian Shodan, pretože sa mu zdal Pinan Nidan jednoduchší. Funakoshi bol známy svojou výukou Pinan série, že si vyslúžil prezývku "Pinan-sensei". Zaujímavosťou je, že sa Funakoshi nenaučil Pinan kata priamo od majstra Itosu, pretože skôr než ich Itosu vytvoril vzdelanie u neho ukončil, ale od iného žiaka majstra Itosu, zakladateľa Shito ryu, Kenwu Mabuniho (1889-1952) počas cesty do Osaky. Tradične sa vyučuje Heian Nidan ešte pred Heian Shodan, nakoľko sa Heian Shodan javí o niečo viac komplexnejší a ťažší pre študentov ako Heian Nidan.

Prostredníctvom kórejských študentov študujúcich v Japonsku sa séria Heian kata dostala aj do Kórey. Tu sa však používa pôvodný čínsky názov Pinan, ktorý sa v kórejčine vyslovuje Pyong Ahn. Nakoľko sa ale títo študenti učili vlastne radu Heian, kde sú prvé dve kata zamenené v poradí i názvoch, používajú Kórejčania mix - čínske názvoslovie a japonské poradie kata (štýl Tang Soo Do). V publikácii "The History of Moo Duk Kwan (1995)" čo je iný kórejský štýl, sa zasa uvádza, že predstaviteľ tohto štýlu Hwang Kee sa naučil Pyong Ahn Hyung (Pinan kata) čítaním a študovaním japonských kníh o okinavskom Karate. Tieto knihy objavil v knižnici vlakovej stanice v Soule, kde pracoval v roku 1939. Bohužiaľ sa už dnes nedozvieme aké knihy to boli a kto bol ich autorom, pretože v tej dobe publikovalo knihy už viacero autorov, vrátane Funakoshiho.

Obdobie Heian :

V roku 794 bol v Japonsku vydaný cisársky výnos zakladajúci nové hlavné mesto, pre ktoré bolo vybrané meno Heiankjó - Hlavné mesto mieru a pokoja. Meno malo nielen predurčovať šťastnú budúcnosť tohto mesta, ale aj symbolizovať počiatočnou slabikou hei nadväznosť na prvú japonskú metropolu Heidžókjó (dnešná Nara) a druhú slabiku an malo rovnakú s názvom čínskeho Čchang-anu (dnešný Sian). Toto slávne čínske hlavné mesto dynastie Tchang (618-907) bolo vzorom už pri stavbe mesta Heidžókjó, ktoré si však svoje postavenie centra cisárstva udržalo len 80 rokov (710 - 794) a nikdy nebolo celé dobudované. V roku 784 sa hlavným mestom ríše stala na 10 rokov Nagaoka, ale pretože toto miesto nebolo podľa názorov astrológov šťastné, začalo sa v roku 794 so stavbou Heiankjó, ktoré pod novším názvom Kjóto bolo sídelným mestom cisárov počas takmer 11 storočí, až do roku 1868. Založením nového hlavného mesta Heiankjó býva pokladané za počiatok novej epochy japonských dejín - obdobia Heian (794 - 1192). Predchádzajúce obdobie sa nazývalo Nara (710 - 794). Po období Heian nastúpilo v roku 1185 obdobie Kamakura, ktoré vydržalo až do roku 1333.

Technická charakteristika :

V Pinan/Heian kata sú zozbierané najdôležitejšie princípy a techniky Shorin ryu. Pinan/Heian kata nás učia rozvíjať rýchlosť a stabilitu a veľa iných vecí. V súčasnosti sa cvičí 5 kata s názvom Pinan/Heian :

Pinan Shodan / Heian Nidan

Pinan Nidan / Heian Schodan

Pinan Sandan / Heian Sandan

Pinan Yondan / Heian Yondan

Pinan Godan / Heian Godan

Poradové označenie kata z Pinan série sa často od seba odlišuje. Najčastejšie sa uvádza označenie s príponou Shodan, Nidan, ... . Výnimkou nie je ani číselné označenie ako Pinan 1, Pinan 2, atď. V smere Kyokushinkai sa Pinan kata označujú ako Pinan sono ichi, Pinan sono ni, atď.

V súčasnosti sa Pinan/Heian kata vyučujú v systémoch Shito ryu, Wado ryu, Matsubayashi ryu, Kyokushinkai a Shotokan. Šiesta kata Heian Rokkudan sa vyučuje v združení Zen Okinawa Karate Kobudo Rengokai (Bugeikan).

Použitá literatúra :

Okinawa Prefectural Government (2003) : www.wonder-okinawa.jp
www.geocities.com/suiken000/pinan.htm
www.kusunoki.de/kata05.html
http://www.karate.org.yu/articles/kata_pinan.htm
www.24fightingchickens.com
www.shorinryu.dk/html/kata.htm
www.fightingarts.com/content02/roots_shotokan_2.shtml
http://www.kcdw.de

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

1.9
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2231

Najnovší: Matthewicons

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc