www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Hakutsuru

haku = jap. biely tsuru = jap. žeriav

Pomenovanie kata :

Hakutsuru.

Uvedené japonské znaky názvu tejto kata sa prekladajú ako "Biely žeriav".

História :

Autor tejto kata je neznámy. Historici predpokladajú, že táto kata pochádza z južnej Fukienskej shaolinskej školy Hakutsuru Ken (štýlu Bai He Chuan), odkiaľ bola prenesená do okinavského Tode.

Pôvod kata Hakutsuru treba hľadať v Číne. Kata prišla na Okinavu pravdepodobne už v roku 1392, kedy pricestovalo z Číny na Okinavu 36 rodín. Neskôr mohla byť na Okinavu prenesená majstrom Shuri te menom Sokon Matsumura (1792-1896) ako aj majstrom štýlu Bieleho žeriava, Wu Xian Hui (1886-1940), známeho pod menom Gokenki. Preto túto kata môžeme nájsť ako v Shorin ryu tak aj v Shorei ryu.

Kata Hakutsuru sa pokladá za naj tajomnejšiu a naj dôležitejšiu kata v okinavskom Karate. Až do 19. storočia bola táto kata držaná v tajnosti a bola predávaná len na niektorých vybraných žiakov. Preto hádam nikoho neprekvapí, že medzičasom vzniklo viacero verzií tejto kata, pričom sa za kata Hakutsuru označujú aj kata inak nazývané Hakkaku a Hakufa (Haufa). Napriek tomu sa obe tieto kata od Hakutsuru odlišujú a majú so starou kata Hakutsuru len technickú podobnosť. Každopádne je zaujímavé, že pôvod všetkých troch kata sa udáva v Číne, no ich názov je čisto japonský. Prečo sa nedochoval aspoň u jednej z týchto kata pôvodný čínsky názov tak ako u väčšiny kata prenesených z Číny na Okinavu ?

Názov kata Hakutsuru sa v japonskom jazyku prekladá ako "Biely žeriav". No v japonskom jazyku sa názov "Biely žeriav" môže preložiť aj slovami Haku a Kaku, čiže ako "Hakkaku". V čínskom jazyku sa názov "Biely žeriav" prekladá ako "Bai He" a v okinavskom jazyku sa tento názov vyslovuje ako "Pai Ho". Hádam už nikoho neprekvapí, že v Ryuei ryu sa cvičí krátka kata nazývaná Paiho.

Verzie :

Hakutsuru no Kumemura : Kumemura bolo od roku 1372 okinavské sídlisko čínskych vyslancov. Táto verzia je asi najdlhšie známou verziou kata Hakutsuru. Obsahuje veľké množstvo techník, ktoré môžeme nájsť v iných kata ako napr. Chinto, Nipaipo alebo Passai.

Matsumura no Hakutsuru : Verzia majstra Sokon Matsumura (1792-1896) cvičená dnes v ortodoxnom Matsumura Seito ryu. Kata Hakutsuru si osvojil majster Matsumura počas svojich pobytov v Číne. Napriek tomu, že dnes už zosnulý pokračovateľ tohto štýlu Hohan Soken (1891-1980) sa naučil túto verziu od svojho strýka Nabe, nemožno prehliadnuť skutočnosť, že istý čas strávil aj s majstrom Gokenki (1886-1940) a zakladateľom štýlu Shito ryu, majstrom Kenwa Mabuni (1889-1952). Kata Matsumura no Hakutsuru sa cvičí pravdepodobne ešte v niekoľkých verziách ako So, Tan, Sho, Chu a Dai.

majster Shinpo Matayoshi (1921-1997)
majster Shinpo Matayoshi (1921-1997)

Kingai no Hakutsuru : Štýl Kingai ryu založil majster Shinko Matayoshi (1888-1947) a je zameraný predovšetkým na štýle Žeriava. Je veľmi pravdepodobné, že si tento štýl osvojil počas svojich pobytov v Číne. Jeho syn, Shinpo Matayoshi (1921-1997) začal ako 17 ročný študovať u majstra Gokenki (1886-1940), kde si v roku 1938 osvojil kata Hakucho a Hakutsuru. Kata Hakutsuru predal na niektorých svojich študentov s poznámkou : "Žeriav je pre vaše zdravie a nie na zabíjanie ako okinavské Karate". Táto verzia by mala byť údajne podobná na Kumemura verziu.

Hakutsuru no mai : Táto pomerne nová verzia bola vytvorená majstrom Seikichi Toguchi (1917-1998) (Shoreikan Goju ryu) a názov sa dá preložiť ako "Tanec bieleho žeriava". Do Goju ryu sa dostala kata Hakutsuru prostredníctvom zakladateľa Goju ryu menom Chojun Miyagi (1888-1953), ktorý sa ju naučil od majstra Gokenki (1886-1940). Táto verzia je cvičená pri melódii nástroja nazývaného shakuhachi alebo japonskej bambusovej píšťaly.

Koluje príbeh o vzniku verzie kata Hakutsuru no mai. Tento príbeh hovorí, že zakladateľ Goju ryu majster Miyagi videl túto kata vykonávanú ako tanec vo svojom sne. Tento sen opísal svojmu žiakovi, majstrovi Toguchi, ktorého manželka sa venovala okinavským tancom. Tá napokon pomohla vzniku tejto kata.

Hakutsuru Sho: Verzia označovaná ako Fukien Hakutsuru Sho sa vyučuje v štýle Koryu Uchinadi, ktorý vedie Hanshi Patrick McCarthy (*1954).

hudobný nástroj Shakuhachi vyrábaný tradične z bambusu
hudobný nástroj Shakuhachi vyrábaný tradične z bambusu

Kata Hakutsuru v Matsumura ryu :

Nositeľom tradície školy Matsumura bol ešte v minulom storočí majster Hohan Soken (1889-1982). Svoj tréning začal u svojho strýka menom Nabe, vo veku 13 rokov. Po desiatich rokoch tréningu ho začal strýko Nabe zasväcovať do techník zo štýlu Bieleho žeriava a začal ho učiť najviac utajovanú kata v Matsumura ryu - Hakutsuru (nejednalo sa o kata Hakucho). Jednalo sa o vtedy tajné techniky a o tréning metodicky spojený s rodinou Matsumura. Úvod do štúdia týchto techník predstavoval tréning rovnováhy. Táto kata bola však pri rozvoji rovnováhy najnebezpečnejšia. Spočiatku sa naučil túto kata vykonávať na zemi, neskôr na klade ležiacej na zemi a nakoniec na kláde uviazanej a vhodenej do rieky. Tento tréning bol najťažší a prinášal so sebou množstvo pádov.

Techniky zo štýlu Bieleho žeriava (Hakutsuru Ken) tvoria podstatnú časť Matsumura ryu. Predstavujú čínsky koncept jemnej (obrannej) pästi a tréning rovnováhy, pričom techniky napodobňujú pohyby žeriava. Tento koncept môžeme nájsť vo všetkých kata školy Matsumura.

Technická charakteristika :

Techniky v tejto kata sú vykonávané s ťažko opísateľnou eleganciou, pričom veľa pohybov napodobňujú pohyby krídiel žeriava. Týmito pohybmi sa blokuje, pričom útoky sú vedené väčšinou otvorenou rukou na vitálne body súpera. Kata obsahuje aj nízke kopy alebo kopy do podbrušku nasledované kopmi na kĺby. Techniky nie sú vykonávané tak mechanicky a priamočiaro ako je to v dnešných kata. Charakteristickou technikou tejto kata ja postoj na jednej nohe pričom ruky sú rozpažené a napodobňujú krídla žeriava. Matsumurova verzia kata Hakutsuru údajne vykazuje podobnosť s kata Naihanchin a Kushanku. Verzia majstra Matayoshiho zasa obsahuje techniky z inej kata zo štýlu Bieleho žeriava - Paiho.

Je nepochybné, že hlavným šíriteľom kata Hakutsuru na Okinave bol majster Gokenki (1886-1940). Od neho sa túto kata naučilo veľké množstvo majstrov Tode alebo Kobudo. Na Okinave vyučoval majster Gokenki čínske Kempo približne od roku 1912 až do svojej smrti v roku 1940. Po celý tento čas vyučoval okrem kata Hakutsuru aj iné kata, ktoré sa priraďujú do štýlu Žeriava, v organizácii známej ako Kenkyu Kai. Udáva sa, že deň za dňom vykonával túto kata vždy s odchýlkami. To znamená, že túto kata vyučoval ako voľnú formu. Sled techník a princípov vykonával spontánne a dôraz kládol pravdepodobne na dýchanie a tok energie. Podobným spôsobom sa cvičila i kata Sanchin, u ktorej je dnes známych veľké množstvo verzií. Toto by vysvetľovalo aj skutočnosť, že veľa ľudí študovalo u majstra Gokenki, ale ich kata vykazujú navzájom odchýlky.

V súčasnosti sa kata Hakutsuru oficiálne cvičí v Shito ryu alebo Matsumura Seito ryu. Ako neoficiálnu kata ju nájdeme v Goju ryu. Na kata Hakutsuru sa údajne veľmi podobá Chito ryu verzia kata Niseishi.

Použitá literatúra :

www.goju-ryu.info
www.goju-ryu.info/kata/hakutsuru/Digest/DIGEST20.TXT
http://home1.gte.net/neilsaaa/kobudo_history.htm
http://kempo.4mg.com/articles/blind.htm
www.kunosuki.de
www.chitoryu.ca/cottreau/kata.html#Niseishi
http://www.dojo.cc
www.summitmartialarts.com/history/HohanSoken.htm
www.karate.org.yu/articles/letter_4.htm
www.bguiled.com/martialarts.html
http://home.drenik.net/joemilos/soken_interview.htm
http://home.drenik.net/joemilos/soken_interview2.htm
http://goju.batcave.net

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

1.7
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:

ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci KennethSap 12. 09. 2017 napísal/a:
buy cialis buy cialis online buy cialis online buy cialis online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 23. 09. 2017 napísal/a:
write my essay for me cheap payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 24. 09. 2017 napísal/a:
should homework be abolished online payday loans direct lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 25. 09. 2017 napísal/a:
payday loans for bad credit Find Out More
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 25. 09. 2017 napísal/a:
payday loans direct lenders online lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 30. 09. 2017 napísal/a:
payday loans online payday loans payday loans https://paydayloans.us.org/ - good payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Quick Loan 02. 10. 2017 napísal/a:
HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM/ Resources loans for bad credit explained here
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Payday Loans 02. 10. 2017 napísal/a:
payday loans online direct lenders no teletrack payday loan online direct lenders payday loans online payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 03. 10. 2017 napísal/a:
free sex chat with sluts free sex chat sex chat room https://freesexchat.us.com - sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 05. 10. 2017 napísal/a:
payday loans online article source payday express https://paydayloans.us.org/ - pay day loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Buy Essay Papers 05. 10. 2017 napísal/a:
Read More write my essay for me custom essay writing buy an essay
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 06. 10. 2017 napísal/a:
essay writing service essay writing service essays writing services https://essaywritingservices.us.com - essay writing service review
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Getting A Loan 06. 10. 2017 napísal/a:
explained here Recommended Reading payday loans online payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bad Credit 07. 10. 2017 napísal/a:
payday loans online payday loans payday loans online cash advance
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Direct Lender Loans 08. 10. 2017 napísal/a:
Get the facts instant online loans direct lenders for bad credit loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 09. 10. 2017 napísal/a:
sex chat sex chat sex chat https://freesexchat.us.com - free sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 15. 10. 2017 napísal/a:
free porn shows free sex video chat live webcam porn webcam pussy
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 16. 10. 2017 napísal/a:
sex chat live porn cams free sex chat sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 17. 10. 2017 napísal/a:
payday loans payday loan online payday loans online payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Buy Essay.Org 17. 10. 2017 napísal/a:
essay writing services reviews essay writing service best essay writing services essay writing service
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Paydayloan 17. 10. 2017 napísal/a:
online payday loan online payday loans no credit check payday loans online found here
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 17. 10. 2017 napísal/a:
SexChat.us.com sex chat found it free sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 18. 10. 2017 napísal/a:
http://onlineloans.us.com payday loans online payday loans online https://onlineloans.us.com/ - payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 19. 10. 2017 napísal/a:
pay to write my essay write my essay for me write my paper https://writemyessay.us.com - Continue Reading
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 21. 10. 2017 napísal/a:
essays writing services essays writing services essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing service
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 25. 10. 2017 napísal/a:
help on essay writing college essay prompts help with college essay https://collegeessay.us.com - college essay paper
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 25. 10. 2017 napísal/a:
buy essay buy argumentative essay essays online to buy https://buyessay.us.com - buy essay
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Loans 25. 10. 2017 napísal/a:
personal loan companies bad credit personal loans unsecured loans for bad credit direct lenders how do personal loans work
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Lenders 26. 10. 2017 napísal/a:
non payday loans for bad credit payday loans bad credit approval personal loans bad credit bad credit payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Instant Online Loans 26. 10. 2017 napísal/a:
guaranteed bad credit personal loans personal loans online personal loans for bad credit payday loans for bad credit near me
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Hire Essay Writer 29. 10. 2017 napísal/a:
buy essay online buy essay online writing the college essay websites that write essays for you
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Write Essays For Me 30. 10. 2017 napísal/a:
college essay paying college athletes essay college essay prompts help write essay
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Essays Writing 30. 10. 2017 napísal/a:
compare and contrast essay help college essays college essay review services college essays
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 31. 10. 2017 napísal/a:
for more Additional Info payday loans https://paydayloans.us.org/ - payday loans online texas
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Personal Loans 31. 10. 2017 napísal/a:
quick loans fast loans lenders quick loans personal loans quick approval
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Pamseers 01. 11. 2017 napísal/a:
no credit check emergency loans quick cash loans online payday advance loan online payday advance loan research papers write my essay for me research papers school papers homework help woodlands buy essay without plagiarism write my paper write my essay for me advance cash payday loan payday advance loan payday advance loan best payday loan payday lenders direct payday loans direct lenders only direct payday lenders online payday loan direct lenders advance payday loans best online loans instant online loans instant payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Cash Loan 01. 11. 2017 napísal/a:
bad credit quick loans personal loans with bad credit personal loans bad credit bad credit payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Pay Day Loan 01. 11. 2017 napísal/a:
short term loans no credit check short term quick loans short term cash loans same day loans bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 01. 11. 2017 napísal/a:
essay writing services review professional essay writing service essay writing service admission essay writing services
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 01. 11. 2017 napísal/a:
essay writing service review how to write an essay about your self essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essays writing services
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 02. 11. 2017 napísal/a:
buy essays online online essay buy an essay https://buyessay.us.com - help with essays assignments
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 03. 11. 2017 napísal/a:
buy essay online order essay online buy an essay https://buyessays.us.com - help with essays assignments
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 03. 11. 2017 napísal/a:
pay day loans payday loans online payday loans online https://paydayloans.us.org/ - personal loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 03. 11. 2017 napísal/a:
essay buying buy essay writing college essay buy essay
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Loan Cash 04. 11. 2017 napísal/a:
quick and easy loans quick loans quick loans online fast loans lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 05. 11. 2017 napísal/a:
admission essay writing service assignment notebooks essay writing service https://essaywritingservices.us.com - uspto assignments database
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Paydayloan 05. 11. 2017 napísal/a:
short term loan lenders online loan lenders short term loans online payday loans no credit check
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 06. 11. 2017 napísal/a:
speedycash payday loans for bad credit bad credit payday loans payday loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Custom Essay 07. 11. 2017 napísal/a:
buy essay buy college essays buy essays essay help uk
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Buying An Essay 08. 11. 2017 napísal/a:
pay for college essays college essays college essay college essay help
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Write Essays Online 08. 11. 2017 napísal/a:
buy essays buy essay buy an essay essay buying
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 08. 11. 2017 napísal/a:
quick loan loans online money loan payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 08. 11. 2017 napísal/a:
write my essay for me write my thesis my paper writer Home Page
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Payday Loans 09. 11. 2017 napísal/a:
bad credit personal loans guaranteed approval bad credit bank personal loan bank personal loan
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 09. 11. 2017 napísal/a:
dissertation services help me with homework paper writing paper writing payday loan direct lenders online payday loans for bad credit online payday loan lenders payday loan direct lenders best payday loan payday loan online cash loans no credit check quick loans no credit check small online payday loans payday loans online no credit check payday loans quick loans free porn show lesbian show porn show lesbian show online payday loan payday loans direct lenders payday loan lenders easiest payday loan to get online payday loan application payday loans online direct lenders payday loans online direct lender online loans easy approval payday loans payday loans bad credit payday advance online cash advance payday loan
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Cash Advance 09. 11. 2017 napísal/a:
best place for personal loans payday loans for bad credit near me personal loans for bad credit private lenders for personal loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 10. 11. 2017 napísal/a:
short term loans no credit check short term loans no credit check short term cash loans https://shorttermloans.us.com - short term loan lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Speedy Cash 10. 11. 2017 napísal/a:
quick loans fast cash loan no credit check quick payday loans with bad credit quick pay day loan
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Getting A Loan 10. 11. 2017 napísal/a:
personal loan lenders short term loans no credit check cash loans for bad credit signature loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Quick Loan 10. 11. 2017 napísal/a:
quick loans quick payday loan today quick personal loans with no credit check quick loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 11. 11. 2017 napísal/a:
payday loans payday loans payday loans online same day no credit check payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 13. 11. 2017 napísal/a:
professional college essay writers college essays help with writing essays https://collegeessay.us.com - write college essay
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 13. 11. 2017 napísal/a:
personal loans payday loans online payday loans no credit check https://paydayloans.us.org/ - payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 14. 11. 2017 napísal/a:
college application essays argument essays help me write my college essay college application essays masters dissertation writing paper writing writing a paper writing a paper write my paper for me jishka homework help how to write a term paper how to write a term paper direct lenders online loans pay day loans payday cash advance loan direct lenders online loans essay writer scholarship essay do my maths homework grad school essays
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 15. 11. 2017 napísal/a:
sex webcam webcam sex girl webcam https://webcamsex.us.com - webcam sex
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 16. 11. 2017 napísal/a:
essay writing service review essay writing service kindergarten homework packet essays writing services
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Paydayloan 16. 11. 2017 napísal/a:
short term loans online short term loans short term fast cash loans short term loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Buy An Essay Paper 16. 11. 2017 napísal/a:
help with essay writing for university buy essays online online essay help order essay online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Speedy Cash 16. 11. 2017 napísal/a:
personal loans for people with bad credit long term loans for bad credit no guarantor bad credit personal loans personal loans bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 17. 11. 2017 napísal/a:
write my essay online writers online buy an essay online online essay writing service
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Loan 17. 11. 2017 napísal/a:
quick cash loans for bad credit payday loans quickly fast loans online get money online fast
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Fastest Payday Loan 17. 11. 2017 napísal/a:
short term loans short term loans no credit checks short term personal loans direct payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Loan 17. 11. 2017 napísal/a:
short loans short term loans online secured personal loan instant loan approval
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Lenders 17. 11. 2017 napísal/a:
easy loan short term loans compare loan company short term loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Payday Loan 17. 11. 2017 napísal/a:
short term loans bad credit direct lenders short term loans online short term loans colorado ez loan
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Pay Day Loans 18. 11. 2017 napísal/a:
payday loans for bad credit texas best place for personal loans payday loans online bad credit ok unsecured bad credit personal loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Getting A Loan 18. 11. 2017 napísal/a:
quick loans quick cash loans bad credit quicken loans rates quick payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Essay Writing Tip 18. 11. 2017 napísal/a:
college essays help my essay writing college essay help with essay writing for university
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Direct Lender Loans 18. 11. 2017 napísal/a:
bad credit personal loans direct lenders personal loans bad credit payday loans for bad credit texas bad credit payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Quick Loans 18. 11. 2017 napísal/a:
short term personal loans bad credit personal loans bad credit personal loans personal loans bad credit texas
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bad Credit 18. 11. 2017 napísal/a:
payday loan bad credit loans for no credit short term loans short term loans colorado
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Direct Lender Loans 18. 11. 2017 napísal/a:
short loans personal loan interest rates guaranteed payday loans direct lenders instant cash loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Getting A Loan 19. 11. 2017 napísal/a:
quicken loans quick loans quick easy loans with no credit check quick cash loans usa
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Loans Online 19. 11. 2017 napísal/a:
guarantor loans short term loans direct short term loan lenders best loan companies
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Payday Loans 19. 11. 2017 napísal/a:
bad credit payday loans interest rates on personal loans personal loans for bad credit no fee loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Quick Loan 19. 11. 2017 napísal/a:
personal loans bad credit loans online bad credit payday loans bad credit personal loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Get A Loan 19. 11. 2017 napísal/a:
quick personal loans with no credit check quick and easy loans online quick personal loans quick loans no credit check
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 19. 11. 2017 napísal/a:
my homework help writemyessay.us.com write essay for me my thesis
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Payday Loan Online 19. 11. 2017 napísal/a:
no credit check loan quick short term loans montel williams loans personal loans for fair credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Cash Advance 20. 11. 2017 napísal/a:
short term payday loans loans short term no credit check short term loans loans short term unsecured
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 20. 11. 2017 napísal/a:
link write essays online custom essays buy an essay online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Cash Loan 20. 11. 2017 napísal/a:
i need a loan fast with bad credit easy cash loans online quick loans with no credit check quick loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Getting A Loan 20. 11. 2017 napísal/a:
short term loans short term fast cash loans how to get a loan with bad credit short term loans no credit check
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 20. 11. 2017 napísal/a:
buy essay buy essays buy essay buy essays
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Pay Day Loans 20. 11. 2017 napísal/a:
payday loan in las vegas short term loans canada short term loans short term loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Loan 20. 11. 2017 napísal/a:
quick loans quick payday loans quick personal loans quick personal loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Pamseers 21. 11. 2017 napísal/a:
emergency loans no credit check instant online loans instant online loans instant payday loans research report buy homework online buying a research paper for college mla research paper online payday lenders easy payday loans online direct payday lenders bad credit the best online payday loans free xxx webcams girl chat chat sex girls chat essay papers research essay cheap research paper research writing illustration essay illustration essay illustration essay i need help with my essay do my math homework research papers best websites for essays pre calc homework help
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Cash Loan 21. 11. 2017 napísal/a:
payday loans for bad credit bad credit personal loans guaranteed personal loans for bad credit bad credit personal loans in san antonio
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Direct Lender Loans 21. 11. 2017 napísal/a:
quick loans online quick personal loans for fair credit loans quickly quick loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Payday Loan Online 21. 11. 2017 napísal/a:
quick cash loans best fast cash loans loans quicken fast loans no credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Get A Loan 21. 11. 2017 napísal/a:
bad credit payday loans bad credit personal loans personal loans with bad credit bad credit personal loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Money Loan 21. 11. 2017 napísal/a:
short loans short term quick loans best personal loans quick short term loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Loan 21. 11. 2017 napísal/a:
quick personal loans in new york personal loans quick approval quick cash loans in tennessee quick loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Money Loan 22. 11. 2017 napísal/a:
personal loans bad credit az personal loans dallas tx personal loans with bad credit personal loans bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bad Credit 22. 11. 2017 napísal/a:
payday loans bad credit payday loans for bad credit near me personal loans bad credit bad credit personal loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Joeseers 22. 11. 2017 napísal/a:
online essay writing college essays online dissertation online buy essay papers online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Money Loan 22. 11. 2017 napísal/a:
loans payday short term loans online payday loans online bad credit short term loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Best Payday Loan 22. 11. 2017 napísal/a:
short term cash loans short term loans online short term loans loans short term unsecured
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Loans 23. 11. 2017 napísal/a:
short term loans no credit check short term loans no credit check loans short term no credit check payday loan direct lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Cash Advance 23. 11. 2017 napísal/a:
loans quick cash quick loans for bad credit quick loans quick loans same day
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bad Credit 23. 11. 2017 napísal/a:
guaranteed payday loans short term loans canada short loans progressive loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Payday Loans Online 23. 11. 2017 napísal/a:
loan application how can i get a loan with bad credit short term loans oklahoma short term loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Payday Loans 23. 11. 2017 napísal/a:
get a loan today short term loans online loans short term unsecured short term loans

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 1374

Najnovší: voldinochka

Práve online: 
anonymných: 1
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc