www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

15.63%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

18.75%

Nie.

65.63%
Celkom hlasovalo 32 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Hakutsuru

haku = jap. biely tsuru = jap. žeriav

Pomenovanie kata :

Hakutsuru.

Uvedené japonské znaky názvu tejto kata sa prekladajú ako "Biely žeriav".

História :

Autor tejto kata je neznámy. Historici predpokladajú, že táto kata pochádza z južnej Fukienskej shaolinskej školy Hakutsuru Ken (štýlu Bai He Chuan), odkiaľ bola prenesená do okinavského Tode.

Pôvod kata Hakutsuru treba hľadať v Číne. Kata prišla na Okinavu pravdepodobne už v roku 1392, kedy pricestovalo z Číny na Okinavu 36 rodín. Neskôr mohla byť na Okinavu prenesená majstrom Shuri te menom Sokon Matsumura (1792-1896) ako aj majstrom štýlu Bieleho žeriava, Wu Xian Hui (1886-1940), známeho pod menom Gokenki. Preto túto kata môžeme nájsť ako v Shorin ryu tak aj v Shorei ryu.

Kata Hakutsuru sa pokladá za naj tajomnejšiu a naj dôležitejšiu kata v okinavskom Karate. Až do 19. storočia bola táto kata držaná v tajnosti a bola predávaná len na niektorých vybraných žiakov. Preto hádam nikoho neprekvapí, že medzičasom vzniklo viacero verzií tejto kata, pričom sa za kata Hakutsuru označujú aj kata inak nazývané Hakkaku a Hakufa (Haufa). Napriek tomu sa obe tieto kata od Hakutsuru odlišujú a majú so starou kata Hakutsuru len technickú podobnosť. Každopádne je zaujímavé, že pôvod všetkých troch kata sa udáva v Číne, no ich názov je čisto japonský. Prečo sa nedochoval aspoň u jednej z týchto kata pôvodný čínsky názov tak ako u väčšiny kata prenesených z Číny na Okinavu ?

Názov kata Hakutsuru sa v japonskom jazyku prekladá ako "Biely žeriav". No v japonskom jazyku sa názov "Biely žeriav" môže preložiť aj slovami Haku a Kaku, čiže ako "Hakkaku". V čínskom jazyku sa názov "Biely žeriav" prekladá ako "Bai He" a v okinavskom jazyku sa tento názov vyslovuje ako "Pai Ho". Hádam už nikoho neprekvapí, že v Ryuei ryu sa cvičí krátka kata nazývaná Paiho.

Verzie :

Hakutsuru no Kumemura : Kumemura bolo od roku 1372 okinavské sídlisko čínskych vyslancov. Táto verzia je asi najdlhšie známou verziou kata Hakutsuru. Obsahuje veľké množstvo techník, ktoré môžeme nájsť v iných kata ako napr. Chinto, Nipaipo alebo Passai.

Matsumura no Hakutsuru : Verzia majstra Sokon Matsumura (1792-1896) cvičená dnes v ortodoxnom Matsumura Seito ryu. Kata Hakutsuru si osvojil majster Matsumura počas svojich pobytov v Číne. Napriek tomu, že dnes už zosnulý pokračovateľ tohto štýlu Hohan Soken (1891-1980) sa naučil túto verziu od svojho strýka Nabe, nemožno prehliadnuť skutočnosť, že istý čas strávil aj s majstrom Gokenki (1886-1940) a zakladateľom štýlu Shito ryu, majstrom Kenwa Mabuni (1889-1952). Kata Matsumura no Hakutsuru sa cvičí pravdepodobne ešte v niekoľkých verziách ako So, Tan, Sho, Chu a Dai.

majster Shinpo Matayoshi (1921-1997)
majster Shinpo Matayoshi (1921-1997)

Kingai no Hakutsuru : Štýl Kingai ryu založil majster Shinko Matayoshi (1888-1947) a je zameraný predovšetkým na štýle Žeriava. Je veľmi pravdepodobné, že si tento štýl osvojil počas svojich pobytov v Číne. Jeho syn, Shinpo Matayoshi (1921-1997) začal ako 17 ročný študovať u majstra Gokenki (1886-1940), kde si v roku 1938 osvojil kata Hakucho a Hakutsuru. Kata Hakutsuru predal na niektorých svojich študentov s poznámkou : "Žeriav je pre vaše zdravie a nie na zabíjanie ako okinavské Karate". Táto verzia by mala byť údajne podobná na Kumemura verziu.

Hakutsuru no mai : Táto pomerne nová verzia bola vytvorená majstrom Seikichi Toguchi (1917-1998) (Shoreikan Goju ryu) a názov sa dá preložiť ako "Tanec bieleho žeriava". Do Goju ryu sa dostala kata Hakutsuru prostredníctvom zakladateľa Goju ryu menom Chojun Miyagi (1888-1953), ktorý sa ju naučil od majstra Gokenki (1886-1940). Táto verzia je cvičená pri melódii nástroja nazývaného shakuhachi alebo japonskej bambusovej píšťaly.

Koluje príbeh o vzniku verzie kata Hakutsuru no mai. Tento príbeh hovorí, že zakladateľ Goju ryu majster Miyagi videl túto kata vykonávanú ako tanec vo svojom sne. Tento sen opísal svojmu žiakovi, majstrovi Toguchi, ktorého manželka sa venovala okinavským tancom. Tá napokon pomohla vzniku tejto kata.

Hakutsuru Sho: Verzia označovaná ako Fukien Hakutsuru Sho sa vyučuje v štýle Koryu Uchinadi, ktorý vedie Hanshi Patrick McCarthy (*1954).

hudobný nástroj Shakuhachi vyrábaný tradične z bambusu
hudobný nástroj Shakuhachi vyrábaný tradične z bambusu

Kata Hakutsuru v Matsumura ryu :

Nositeľom tradície školy Matsumura bol ešte v minulom storočí majster Hohan Soken (1889-1982). Svoj tréning začal u svojho strýka menom Nabe, vo veku 13 rokov. Po desiatich rokoch tréningu ho začal strýko Nabe zasväcovať do techník zo štýlu Bieleho žeriava a začal ho učiť najviac utajovanú kata v Matsumura ryu - Hakutsuru (nejednalo sa o kata Hakucho). Jednalo sa o vtedy tajné techniky a o tréning metodicky spojený s rodinou Matsumura. Úvod do štúdia týchto techník predstavoval tréning rovnováhy. Táto kata bola však pri rozvoji rovnováhy najnebezpečnejšia. Spočiatku sa naučil túto kata vykonávať na zemi, neskôr na klade ležiacej na zemi a nakoniec na kláde uviazanej a vhodenej do rieky. Tento tréning bol najťažší a prinášal so sebou množstvo pádov.

Techniky zo štýlu Bieleho žeriava (Hakutsuru Ken) tvoria podstatnú časť Matsumura ryu. Predstavujú čínsky koncept jemnej (obrannej) pästi a tréning rovnováhy, pričom techniky napodobňujú pohyby žeriava. Tento koncept môžeme nájsť vo všetkých kata školy Matsumura.

Technická charakteristika :

Techniky v tejto kata sú vykonávané s ťažko opísateľnou eleganciou, pričom veľa pohybov napodobňujú pohyby krídiel žeriava. Týmito pohybmi sa blokuje, pričom útoky sú vedené väčšinou otvorenou rukou na vitálne body súpera. Kata obsahuje aj nízke kopy alebo kopy do podbrušku nasledované kopmi na kĺby. Techniky nie sú vykonávané tak mechanicky a priamočiaro ako je to v dnešných kata. Charakteristickou technikou tejto kata ja postoj na jednej nohe pričom ruky sú rozpažené a napodobňujú krídla žeriava. Matsumurova verzia kata Hakutsuru údajne vykazuje podobnosť s kata Naihanchin a Kushanku. Verzia majstra Matayoshiho zasa obsahuje techniky z inej kata zo štýlu Bieleho žeriava - Paiho.

Je nepochybné, že hlavným šíriteľom kata Hakutsuru na Okinave bol majster Gokenki (1886-1940). Od neho sa túto kata naučilo veľké množstvo majstrov Tode alebo Kobudo. Na Okinave vyučoval majster Gokenki čínske Kempo približne od roku 1912 až do svojej smrti v roku 1940. Po celý tento čas vyučoval okrem kata Hakutsuru aj iné kata, ktoré sa priraďujú do štýlu Žeriava, v organizácii známej ako Kenkyu Kai. Udáva sa, že deň za dňom vykonával túto kata vždy s odchýlkami. To znamená, že túto kata vyučoval ako voľnú formu. Sled techník a princípov vykonával spontánne a dôraz kládol pravdepodobne na dýchanie a tok energie. Podobným spôsobom sa cvičila i kata Sanchin, u ktorej je dnes známych veľké množstvo verzií. Toto by vysvetľovalo aj skutočnosť, že veľa ľudí študovalo u majstra Gokenki, ale ich kata vykazujú navzájom odchýlky.

V súčasnosti sa kata Hakutsuru oficiálne cvičí v Shito ryu alebo Matsumura Seito ryu. Ako neoficiálnu kata ju nájdeme v Goju ryu. Na kata Hakutsuru sa údajne veľmi podobá Chito ryu verzia kata Niseishi.

Použitá literatúra :

www.goju-ryu.info
www.goju-ryu.info/kata/hakutsuru/Digest/DIGEST20.TXT
http://home1.gte.net/neilsaaa/kobudo_history.htm
http://kempo.4mg.com/articles/blind.htm
www.kunosuki.de
www.chitoryu.ca/cottreau/kata.html#Niseishi
http://www.dojo.cc
www.summitmartialarts.com/history/HohanSoken.htm
www.karate.org.yu/articles/letter_4.htm
www.bguiled.com/martialarts.html
http://home.drenik.net/joemilos/soken_interview.htm
http://home.drenik.net/joemilos/soken_interview2.htm
http://goju.batcave.net

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

1.7
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:

ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci KennethSap 12. 09. 2017 napísal/a:
buy cialis buy cialis online buy cialis online buy cialis online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 23. 09. 2017 napísal/a:
write my essay for me cheap payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 24. 09. 2017 napísal/a:
should homework be abolished online payday loans direct lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 25. 09. 2017 napísal/a:
payday loans for bad credit Find Out More
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 25. 09. 2017 napísal/a:
payday loans direct lenders online lenders
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 30. 09. 2017 napísal/a:
payday loans online payday loans payday loans https://paydayloans.us.org/ - good payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Quick Loan 02. 10. 2017 napísal/a:
HTTPS://LOANSFORBADCREDIT.US.COM/ Resources loans for bad credit explained here
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Online Payday Loans 02. 10. 2017 napísal/a:
payday loans online direct lenders no teletrack payday loan online direct lenders payday loans online payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 03. 10. 2017 napísal/a:
free sex chat with sluts free sex chat sex chat room https://freesexchat.us.com - sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 05. 10. 2017 napísal/a:
payday loans online article source payday express https://paydayloans.us.org/ - pay day loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Buy Essay Papers 05. 10. 2017 napísal/a:
Read More write my essay for me custom essay writing buy an essay
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 06. 10. 2017 napísal/a:
essay writing service essay writing service essays writing services https://essaywritingservices.us.com - essay writing service review
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Getting A Loan 06. 10. 2017 napísal/a:
explained here Recommended Reading payday loans online payday loans
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bad Credit 07. 10. 2017 napísal/a:
payday loans online payday loans payday loans online cash advance
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Direct Lender Loans 08. 10. 2017 napísal/a:
Get the facts instant online loans direct lenders for bad credit loans for bad credit
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 09. 10. 2017 napísal/a:
sex chat sex chat sex chat https://freesexchat.us.com - free sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 15. 10. 2017 napísal/a:
free porn shows free sex video chat live webcam porn webcam pussy
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 16. 10. 2017 napísal/a:
sex chat live porn cams free sex chat sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 17. 10. 2017 napísal/a:
payday loans payday loan online payday loans online payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Buy Essay.Org 17. 10. 2017 napísal/a:
essay writing services reviews essay writing service best essay writing services essay writing service
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Paydayloan 17. 10. 2017 napísal/a:
online payday loan online payday loans no credit check payday loans online found here
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 17. 10. 2017 napísal/a:
SexChat.us.com sex chat found it free sex chat
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 18. 10. 2017 napísal/a:
http://onlineloans.us.com payday loans online payday loans online https://onlineloans.us.com/ - payday loans online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 19. 10. 2017 napísal/a:
pay to write my essay write my essay for me write my paper https://writemyessay.us.com - Continue Reading
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Jamesseers 21. 10. 2017 napísal/a:
essays writing services essays writing services essay writing service https://essaywritingservices.us.com - essay writing service

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 1269

Najnovší: of

Práve online: 
anonymných: 6
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc