Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 25

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 95

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 129
Bunkai Kata - KarateWeb.sk

www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

17.65%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

17.65%

Nie.

64.71%
Celkom hlasovalo 34 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Bunkai Kata

Snáď každý, kto sa venuje cvičeniu kata sa stretol s problémom správneho analyzovania pohybov kata, v ktorých sú skryté "tie pravé" aplikácie určené pre efektívnu sebaobranu bez zbrane ale i so zbraňou.

Rozdelenie kata :

Kata sa dajú v podstate rozdeliť na dve skupiny. A to na "dýchacie" a "technické" kata. Prvá skupina kata bola vytvorená aby naučila cvičencov správne dýchať, uvoľňovať a spätne napínať isté svalové skupiny alebo ich naučila prácu s vnútornou energiou Ki. Príkladom takýchto kata môže byť kata Sanchin, Tensho alebo Hakutsuru. Druhá skupina kata učia cvičencov riešiť už konkrétne bojové situácie. V tomto prípade si vyžaduje cvičenie kata veľkú dávku predstavivosti.

Pri dýchacích kata by problém s aplikáciami nemal nastať. Ich aplikácie sú väčšinou zreteľné už na prvý pohľad. Ťažisko kata leží na inom mieste ako v aplikáciách. Oveľa horšie je to s technickými kata, ktorých je v systéme Karate drvivá väčšina.

Tento typ kata vznikal tak, že rodina alebo majster mali svoje obľúbené techniky, ktoré časom sami (alebo ďalšie generácie) žiakov pospájali do zostáv - kata, ktorým potom dali názov, ktorý túto kata charakterizoval napr. Heiku - Čierny tiger, Paiku - Biely tiger, Pinan - Mier a pokoj, atď.

Vďaka prirodzenému ovplyvňovaniu a niekedy nie práve hlbokému predávaniu kata sa pôvodné aplikácie veľakrát nezachovali. U mnohých kata sa aplikácie ani nevyučujú, len sa zľahka načrtnú, aby si cvičiaci uvedomil, že sa pohyby dajú nejakým spôsobom použiť.

Je potom už na každom, aby tieto pohyby analyzoval sám a vytvoril si sebe vyhovujúce aplikácie, ktoré bude schopný si pri cvičení kata predstavovať a tým mal z cvičenia kata maximálny úžitok pre bojovú prax. Tento proces je istotne prínosom, pretože núti cvičiaceho, aby "zapojil hlavu" .

6 zásad pre aplikácie kata :

Napriek tomu jestvujú určité úskalia, ktorým je potreba sa vyhnúť. V zásade platí 6 zásad podstatných pre aplikácie obsiahnuté v kata :

1)Aplikácia musí dávať zmysel - tak toto je naozaj náročná vec, pretože niektoré techniky sa môžu zdať niekomu jednoduché a praktické, a niekomu zasa nepraktické a zložité. Je to asi individuálna otázka.

2)Aplikácia musí byť čo najjednoduchšia t.z. bez prechytávania, medzipolôh a akrobatických prvkov. Najlepšou pomôckou je cvičný boj, tu ľahko zistíme ako sme na tom a či dokážeme techniku presne použiť.

3)Predstavte si majstra, ktorý danú kata vytvoril, v dobe ktorej žil, proti akým druhom útoku sa bránil, aký odev bol typický pre danú dobu, že sa snažil vyučovať techniky pre boj na život a na smrť. Skutočný boj je totiž otázkou jednej techniky alebo krátkej logickej kombinácie. I v tomto prípade platí porekadlo, že " niekedy je menej viacej". Najväčší omyl moderných karatistov je, že skúšajú pochopiť pôvodný koncept klasických aplikačných teórií a morálnu filozofiu Karate na základe súčasných podmienok a poznatkov.

4)Dodržujte zásady daného štýlu, z ktorého kata pochádza. Každý štýl má totiž svoje všeobecné zásady, ktoré možno vysledovať vo väčšine používaných techník. Na každý pohyb možno vytvoriť väčšie množstvo aplikácií, no prednosť by mala dostať tá, ktorá sa najviac približuje ideálnym princípom a filozofii štýlu.

5)Sekvencie musia byť celistvé - v podstate sa dá na každý, aj ten najmenší pohyb nájsť nejaká aplikácia - to ale nie je účelom, pretože toto veľké množstvo aplikácií sa dá len ťažko zapamätať a navyše nemožno predpokladať, že sú ľudia, ktorí cvičia kata a predstavujú si v jeden moment niekoľko rôznych aplikácií naraz.

6)Snažiť sa o čo najväčšiu možnú podobnosť - techniky cvičenej v kata a techniky použitej v bojovej praxi.

Aplikácie je potrebné vybrúsiť čo najviac k ideálu podľa všetkých predchádzajúcich zásad a potom ich súbežne spolu s kata neustále nacvičovať. V prípade, že je niekoľko vhodných aplikácií, je dobré sa zhodnúť len na jednej jedinej a tej sa potom držať. Pretože nácvik kata spolu s predstavou aplikácie zvyšuje schopnosť danou technikou zareagovať v boji. Táto schopnosť je priamo úmerná počtu opakovaní .

Veľa žiakov sa pri cvičení a hľadaní aplikácií vypytujú svojho trénera, či tá či oná aplikácia, ktorú našli je "tá správna". Na túto otázku existuje pravdepodobne iba jedna odpoveď :

"Študenti Karate musia preniknúť do základného účelu kata, stoviek kata, nájsť základné princípy, tie objaviť a až potom sa aplikácie stanú zrejmé a jasné. V tomto svetle sa väčšina aplikácií bude javiť ako správnych."

Biomechanika ľudského tela :

K výučbe kata neodmysliteľne patrilo osvojenie si vedomostí o ľudskom tele ako o účinnej obrannej aplikácii. Znalosť biomechaniky ľudského tela bola potrebná nielen pre presnú lokalizáciu cieľu úderu ale aj pre schopnosť nasadiť páku na príslušnú končatinu čo najúčinnejšie. Počas obranného konfliktu bolo nevyhnutné vedieť ako telo správne pracuje, kde je človek zraniteľný, aby bol protivník účinným spôsobom zneškodnený a obranca dosiahol želaného výsledku svojej sebaobrany. Preto je potrebné počas procesu nácviku aplikácie dbať na nasledovné body :

a)anatomický cieľ (presné miesto na ktoré bude útok vykonaný)

b)úderová plocha (päsť, hrana ruky, prsty, lakeť, koleno, päta)

c)uhol ( pod ktorým sa útok vykonáva 45°, 90° atď)

d)smer útoku (spredu dozadu, zvislo, horizontále atď. )

e)intenzita útoku (koľko sily je potrebnej na odradenie, omráčenie usmrtenie protivníka)

Kata verzus skutočnosť :

Spolu s kata sa vždy vyučovalo aj usporiadanie ľudského tela, jeho jedinečnosť funkcií a spoločná anatomická slabina, ktoré napokon určovali miesto a intenzitu útoku. Napriek tomu, že nájdeme rozdiely medzi jednotlivými školami či štýlmi, tieto zásady sú nemeniteľné a mali by byť kompletne zrozumiteľné skôr než cvičenci ovládnu danú kata, štýl či školu. Bohužiaľ znalosti o ľudskom tele sa dnes vyučujú na tréningoch len okrajovo a študenti často ani len netušia čo môžu svojím úderom spôsobiť, či v opačnom prípade kde smeruje ich úder. Za dostačujúce považujú, že úder smeruje "na hlavu".

V Karate tak ako aj v reálnej sebaobrane je potrebné naše ruky i nohy premeniť na účinné a silné zbrane. Úderových plôch sa v Karate využíva veľké množstvo. No nie všetky môžeme preniesť do výcviku reálnej sebaobrany. Množstvo z týchto úderových plôch si totiž vyžaduje dlhoročné prispôsobenia sa potrebám na ktoré má byť príslušná plocha upotrebená. Na tento účel sa využívajú rozličné tréningové pomôcky ako makiwara, vrecia naplnené pieskom, ryžou či dokonca oceľovými guľôčkami. Často je tento proces otupovania úderových plôch sprevádzaný deformáciou kostí či svalových tkaní. V modernom Karate sa použitie mnohých úderových plôch dochováva už len v kata. Pri použití bez prispôsobenia tkaní a kostí sa dostaví celkom opačný efekt kedy zraníme sami seba. Je krásne predstavovať si pri cvičení ako naše vystreté prsty si razia cestu do dutiny brušnej nášho protivníka, no realita je celkom opačná. Mnohé techniky sú v dnešnej dobe bez dlhoročného patričného tréningu nepoužiteľné.

Napriek tomu, že nás kata učí účinné sebaobranné techniky predsa len jej vo väčšine prípadov niečo chýba. Totiž len v máloktorých kata nájdeme posun tela označovaný v Karate ako suri ashi alebo cugi ashi. Takmer všetky techniky v kata sú vykonávané na mieste alebo s prekročením smerom vpred alebo vzad. S premiestňovaním typu suri - cugi ashi je neodmysliteľne spojené skracovanie alebo predlžovanie vzdialenosti, základný predpoklad úspešnej obrany či protiútoku. Je to tak, kata nás nenaučí udržovať či odhadnúť "dištanc", vstúpiť do útoku či použiť naše techniky spolu s pootočením tela tak typické pre Aikido. Toto všetko si musíme osvojiť až pri cvičení vo dvojiciach.

S ďalšou vecou s ktorou sa stretneme pri cvičení kata sú skryté techniky. Sú to techniky, ktoré sú v kata len načrtnuté alebo úplne "vypustené" a je na cvičencovi či ich počas cvičenia kata objaví sám alebo mu ich niekto ukáže.

V systéme Karate sa občas vynorí kata, ktorá obsahuje množstvo techník proti nejakej zbrani. Ako príklad uvediem Kata Bassai Sho, ktorej autorom je údajne Yasutsune Anko Itosu (1831-1916), legendárny okinavský majster Karate. To, že jej autor zomrel v roku 1916 vedie k tomu, že sa dodnes vedú spory o technikách obsiahnutých v tejto kata. Každopádne zbrane patrili do systému okinavského Karate a myslím, že by to nebolo žiadne prekvapenie, keby sa objavili techniky obrany proti ozbrojenému útočníkovi v nejakej kata.

Kata a randori :

Randori - voľné boje, ktoré môžu prebiehať so zbraňou alebo aj bez, vo dvojici či v skupine. Mnohým môže pripadať spojitosť kata s randori prinajmenšom čudná, veď boj v skupine či vo dvojici už nie je predsa kata. A majú pravdu. Naopak kata a randori (ako istý druh kumite) tvoria neoddeliteľnú súčasť jedného celku.

Myslím, že toto pochopili už viacerí ľudia, ktorý sa snažia šíriť Karate ako šport. Pri tomto spôsobe šírenia vznikajú buď špecialisti na kata, ktorí zasa nevedia prakticky bojovať, alebo špecialisti na kumite, ktorí zasa ignorujú všetko čo nespadá do oblasti športového zápasu. V súčasnosti možno sledovať v športovom Karate trend, ktorí prinajmenšom možno označiť ako za sympatický. A v čom spočíva myšlienka možného skĺbenia kata a boja ? Pretekári zastúpení v súťaži kata družstiev (počet členov jedného družstva je 3) postupujú jednotlivými kolami súťaže tak ako je zvykom. Zvýšené nároky sú na nich položené až vo finále. Tu okrem zacvičenej kata sú povinní aj vo vymedzenom časovom rámci predviesť bunkai tejto kata. Podobne ako na ulici je tu jeden obranca a dvaja útočníci, ktorí napádajú obrancu tak ako aj imaginárni útočníci na cvičiaceho kata. Tento zocvičený a choreograficky presne zostavený "boj" obsahuje už presne to čo má skutočného útočníka v praktickej sebaobrane zneškodniť. Zriedkavosťou tu nie sú hody a páky, tak typické pre iné bojové umenia. Veľakrát je až tu zreteľne vidieť vzťah kata a sebaobrany.

Kata a zbrane :

Kata sa stala a zostáva dodnes hlavnou tréningovou metódou pre všetky Bu-jutsu (bojové, vojnové umenia). Je to jediný individuálny spôsob ako precvičovať akcie Bu-jutsu bez zranenia súpera. Ako príklad môžeme uviesť kata v Kendo , ktoré sa dodnes cvičia s naozajstným mečom tak ako boli prevzaté z Kenjutsu. Kata s mečom sa cvičia tiež v Iai jutsu, kde protivníkova prítomnosť by sa neobišla bez rizika zranenia. Predstavivosť a tvorivá sila v nebezpečenstve stáli na počiatku vzniku techník určených na prežitie. V tradičnom Karate sa stretneme s kata, ktoré sa cvičia s rôznymi, prevažne okinavskými zbraňami. K najrozšírenejším z nich patria Sai, Kama, Tonfa a Bo.

Možno len ľutovať, že unáhlená prax vystatovania sa násilnosťou sa často zakrýva za nevyhnutnosť obrany. Preto sú v súčasnosti tieto zbrane v niektorých štátoch klasifikované ako zbrane 6. kategórie, ktorých nosenie a prevoz sú zakázané okrem cesty do Dojo. Umenia Kobudo ako aj iné bojové umenia, ktorých pôvodné určenie sa zmenilo aj vďaka objaveniu moderných osobných zbraní, už nesmú slúžiť na nič okrem práce jednotlivca na sebe samom. Protivník už teraz nestojí pred ním, ale v ňom. Tak sa opäť stretávame s celým výchovným bohatstvom bojových umení z Ďalekého východu, ktoré je cenné, pretože za námahu, s akou si ich osvojujeme, niet inej odmeny ako objavenie pokojného ducha. Zbrane Kobudo ako zbrane určené na sebaformovanie a nie na ovplyvňovanie vonkajšieho sveta, sú teda mierovými zbraňami. Lebo sebaovládanie je základom civilizovanej spoločnosti.

Žiadna spoločnosť nie je schopná zabezpečiť, aby sa nevyskytovali prípady, kedy je mierumilovný občan surovo napadnutý asociálnymi elementmi v tichom parku či v nočných ľudoprázdnych uliciach. V podobných prípadoch sa už nejedná o hru ako v športe. Za predpokladu, že strata života či jeho vážne poškodenie je nevratným dejom, mal by si každý z nás položiť otázku, čo sme sami v tomto zmysle doposiaľ vykonali.

Kata môže v dnešných časoch skutočne predstavovať alternatívny spôsob precvičovania techník určených pre sebaobranu. Tých, ktorí stavajú kata nad tréning s partnerom by som sa rád spýtal : "Koľkí z vás skutočne ovládate Kata na takej úrovni, aby ste na nej postavili celý váš výcvik sebaobrany ? Obsahuje môj štýl účinné obranné hmaty proti "medvediemu objatiu", ak mám hlavu zovretú v zámke či keď som protivníkom dusený k smrti ? Ako budem postupovať, ak budem hodený na zem ? Vedel by som sa brániť aj proti zbraniam ? "

Hovorí sa, že kata vraj nie je nikdy pochopená úplne, a to ani majstrovským stupňom. Je na každom z nás ako hlboko prenikneme do podstaty týchto starých tréningových metód.

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

3.1
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/php/komentare.php on line 52

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 2110

Najnovší: Steventup

Práve online: 
Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1984

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /www/k/a/u31078/public_html/index.php on line 1988
sql error
anonymných:
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc