www.karateweb.sk - Informačný portál zameraný na históriu a pôvod karate kata v slovenskom jazyku. Karate berieme osobne.

  |  Novinky   |  FAQ   |  Odporúčame   |  O webe   |  Upozornenie   |  Podujatia   |  Diskusia   | Download   | Články  | 
Prihlásenie
Anketa

Podporuje svoj športový výkon výživovými doplnkami ?
Áno.

15.63%

Áno, najmä zamerané na pitný režim.

18.75%

Nie.

65.63%
Celkom hlasovalo 32 ľudí.
RSS Kanál

Stiahnite si
FeedReader

Ikona RSS kanála

Ako funguje RSS?


Bazár vedomostí
Databáza inštitúcií
Na tejto sekcii sa pracuje

Prezerať databázu

Najnovšie pridané::
Karate Klub Milana Piliara pri MŠK Brezno
Dublin Core used here.


Naihanchin

nei = vnútorný fang = strana zhan = boj

NEI+hang = expert nei+HANG = expert an zhan = boj
tekki = železný kishu = jazdec

Pomenovanie kata :

Naifanchin (Tekki) Shodan, Nidan, Sandan.

Naifanchin, Naihanchi, Naifanchi, Naufanchin, Naifuanchi, Naihanchin, Naihanchin, Daipochin (v Číne), Nihanshi, Tekki.

Uvedené čínske znaky názvu tejto kata možno preložiť ako "Vnútorný bočný boj" alebo ako "Boj znalca".
Môžeme sa stretnúť ešte s mnohými prekladmi názvu tejto kata, ktoré do veľkej miery závisia od zápisu kanji znakov a jazyku, v ktorom sa tieto znaky čítajú. Tu je zopár z nich : "Bojovať stranou", "Vystupovať na koňa so švihom", "Vnútorný krok", "Zakoreniť do zeme", "Zakorenenie na zemi", "Boj na domácej pôde", "Prekvapujúce kroky", "Držať svoju pôdu/zem", "Boj bočnou cestou"

Pôvodný názov tejto kata je Naihanchin, na Okinave je zaužívaný názov Naihanchi. Japonský názov Tekki vytvoril prof. Gichin Funakoshi (1868-1957) a prekladá sa ako "Železný jazdec". Názov kata je nepochybne odvodený od postoja, v ktorom sa cvičí - kiba dachi.

História :

Kata Naihanchin je čínskeho pôvodu a na ostrov Okinava ju preniesol pravdepodobne majster Naha te línie - Ason. Na Okinave sa kata časom rozšírila aj do Shuri te a Tomari te. Historicky sa kata Naihanchin rozvíjala po viacerých líniách. Paradoxom je, že sa táto kata cvičí už len v Shorin štýloch napriek tomu, že svoje korene má táto kata v Shorei štýloch. Pôvod tejto kata sa pripisuje severnému shaolinskému štýlu Tigra, kde prevláda postoj kiba dachi. V smere Koryu Uchinadi, ktorý reprezentuje Patrick McCarthy, sa uvádza, že kata Naifaichin má pôvod v čínskom boxe Arhatov, inak nazývanom Mníchova päsť - Lohan Quan.

Dnes už nie je celkom jasné, či sa okinavský majster Yasutsune Itosu (1831-1916) naučil túto kata priamo u majstra Ason alebo u svojho učiteľa Sokon Matsumuru (1792-1896). Majster Matsumura sa údajne poznal s majstrom Ason a taktiež spolu aj trénovali. Každopádne je celkom zrejmé, že majster Itosu rozhodujúcim spôsobom ovplyvnil ďalší vývoj tejto kata. Majster Itosu túto dlhú kata rozdelil na tri samostatné kata. Z konceptu tejto kata vytvoril Naihanchin Shodan, Naihanchin Nidan a Naihanchin Sandan. Údajne mal starú kata očistiť od nebezpečných techník.

Verzie :

Ason Naihanchi:
V 18. storočí žil v čínskom sídlisku Kumemura, čínsky expert na južné shaolinské kempo menom Ason. Ason bol prvý, kto vyučoval v Naha Kempo. Jeho bojový štýl bol postavený na kata Naihanchi, ktorú priniesol z Číny. Pôvodne existovala iba jedna kata Naihanchin, ktorá sa dnes označuje ako Ason Naihanchin. Táto kata obsahovala údajne viac ako 100 pohybov. Bojový koncept tohto majstra sa zakladal len na kata Ason Naihanchi, ktorá sa cvičila na zúženom priestore bez možnosti ústupu. Dnes už táto verzia neexistuje.

Koshiki Naihanchi:
je prezentovaná ako Shorei Naihanchi. Kata Naihanchi bola prenesená do Shorei ryu prostredníctvom Kanryo Higaonnu (1853-1916), ktorý ju pomenoval ako Koshiki Naihanchi. Naučil sa ju prostredníctvom majstrov Waishinzan a Ason a bola vyučovaná ako typická Shorei kata charakterizovaná hlbokým bránicovým dýchaním. V Naha te majstra Higaonnu táto kata aj zanikla. Už ju nepredal ďalej.

Matsumura Naihanchi:
Prostredníctvom majstra Ason (možno aj Iwah) sa preniesla kata Naihanchi do Shuri te majstra Sokon Matsumuru (1792-1896). Matsumura ju preniesol na svojho žiaka Yasutsune Itosu (1831-1916). Ten rozdelil Naihanchi na tri samostatné kata : Shodan, Nidan a Sandan. Jeho žiak Gichin Funakoshi (1868-1957 ) preniesol všetky tri varianty do Japonska, premenoval na Tekki a následne začlenil do smeru Shotokan. Na tomto mieste je treba sa zastaviť a uvedomiť si, že Funakoshi sa naučil všetky tri verzie kata Naihanchi od svojho prvého učiteľa, majstra menom Yasutsune Azato (1827-1906). Ten bol nielen veľmi dobrý priateľ majstra Itosu, ale taktiež ako Itosu aj žiakom majstra Matsumuru.

Majster Kenwa Mabuni (1889-1952), žiak majstra Itosu, sa údajne naučil kata Naifanchin u starého majstra menom Seikaku Matayoshi. Keď túto verziu predviedol majstrovi Itosu, bolo mu povedané, že toto je starý spôsob vykonávania tejto kata a že by sa mal naučiť nový spôsob, ktorý vytvoril majster Itosu.

Matsumora Naihanchi:
Prostredníctvom majstra Kosaku Matsumora (1829-1898) sa dostala kata Naihanchi aj do Tomari te. Neskôr predal majster Matsumora túto verziu na majstra Choki Motobu (1870-1944) , ktorý bol známy tým, že často testoval bunkai kata v skutočnom boji. Toto jeho správanie sa často stretlo s nepochopením u rôznych jeho učiteľov, ktorí ho odmietali učiť. Traduje sa, že Choki Motobu poznal len 3 kata, pričom každú z nich cvičil denne až 500krát. Presadzoval názor, že : "Jediná v Karate vyzdvihovaná kata potrebná k vlastnému rozvoju je kata Naihanchi". Niektorí dodávajú, že poznal iba túto kata. Prostredníctvom majstra Motobu bola kata Naihanchi predaná ďalej na zakladateľa Matsubayashi ryu menom Shoshin Nagamine(1907-1997).

Majster Choki Motobu (1870-1944) pri cvičení kata Naihanchin Shodan
Majster Choki Motobu (1870-1944) pri cvičení kata Naihanchin Shodan

Dôležitosť tejto kata :

Dôležitosť tejto kata v starom systéme výučby Karate podtrhuje niekoľko majstrov. Majster Kentsu Yabu (1863-1937), ktorý pracoval ako inštruktor na Okinavskej prefektálnej škole, často svojim žiakom hovoril :"Kata wa Naifuanchi ni hajimari, Naifuanchi ni owaru" čo v preklade znamená : "Kata začína a končí u Naifuanchi". Majster Funakoshi (1868-1957) spomína, že počas svojich štúdií u majstra Azato (1827-1906), strávil prvých 10 rokov len štúdiom troch kata Naihanchi.

Majster Hirokazu Kanazawa (*1931) : "Každý kto denne ráno i večer precvičuje kata Tekki sa môže skutočne nazývať karatistom. Predvedenie Tekki kata dáva učiteľovi vysvetlenie o technickom postavení jeho žiakov. Podľa slov veľkých majstrov by sme ju mali prvý raz predviesť až keď sme ju precvičili 10000krát ."

Kata Naifanchi dala vzniknúť aj štýlu Isshin ryu. Zakladateľ Isshin ryu, Tatsuo Shimabuku (1908-1975), povedal o pôvode ním založeného štýlu : " Naifanchi je matkou Shorin ryu, Sanchin je zasa otcom Goju ryu. Keď sa stretli narodilo sa Isshin ryu". Majster Shimabuku spojil všetky tri Tekki v jednu a takto pozmenenú ju zaviedol do Isshin ryu.

Technická charakteristika :

Kata využíva jediný bočný postoj - naihanchin dachi (kiba dachi vo verzii Tekki) a bočný pohyb zostrany nastranu. Odôvodňuje sa to tým, že sa pravdepodobne cvičila na úzkom moste, hrádzach ryžových polí, brehu rieky alebo jednoducho u steny. Bunkai kata Naihanchin sa odvíja od tohto faktu. Kata je bohatá na bojové metódy a považuje sa za veľký bojový systém.

Skôr než boli vytvorené Fukyugata a Pinan /Heian/ kata, tvorila táto stará kata úvod Karate pre začiatočníkov . Kata obsahujú niekoľko techník, ktoré sa vždy vykonávajú priamo alebo do strany, nikdy nie dozadu. Zmeny postojov a kroky sa vykonávajú len v bočnom postoji a v kiba dachi, čo kladie vysoké nároky na silu nôh a rovnováhu. Techniky rúk nie sú vykonávané rýchlo, ale s napätím svalstva.

V súčasnosti je kata Naihanchin/Tekki považovaná za základnú výukovú kata. Mnohí považujú hodnotu týchto kata v rozvoji a posilňovaní spodných častí tela ako sú pás a nohy, pričom bojové aplikácie sú potlačované do pozadia. Cvičením sa rozvíja veľmi stabilný postoj, zmysel pre stabilitu a vzpriamený postoj tela.

V súčasnosti poznáme Tekki/Naifanchin Shodan, Naifanchin Nidan a Naifanchin Sandan. V štýle Wado ryu a Matsubayashi ryu sa cvičí len jedna verzia, zatiaľ čo v štýloch Shito ryu a Shotokan sa cvičia všetky tri verzie. V Isshin ryu sa cvičí jedna kata, ktorá je spojením všetkých troch verzií.

Most v Shuri
Most v Shuri

V súčasnosti sa kata Naihanchin cvičí v Shito ryu, Matsubayashi ryu, Isshin ryu, Wado ryu. Pod názvom Tekki sa cvičí v smere Shotokan.

Použitá literatúra :

www.koryu-uchinadi.de (se)
www.24fightingchickens.com
www.matsubayashiryu.com
www.kcdw.de
www.wadoryu.org.uk/naihanchi.html
www.wonder-okinawa.jp
Joe Swift: The Kata of Okinawan Karate-do : www.msisshinryu.com
www.seinenkai.com

Valid XHTML 1.0 Transitional článok prešiel pravopisnou kontrolou Protected by Copyscape Plagiarism Checker


Hodnotenie článku

Doterajšie hodnotenie:

2.3
Výborný
Poteší
Priemer
Nevydarený
Veľmi nevydarený


Článok komentovali nasledujúci ľudia:

ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 10. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd330021 generic shuddha guggulu generic atrovent actonel lopid trecator sc herbolax without prescription desyrel
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 10. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd770866 hydrochlorothiazide buy tadacip online order lasix
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 11. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd80975 lisinopril diuretic Trazodone By Mail Order Buy Cafergot Online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 11. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd301396 reminyl precose hyzaar aciphex trandate
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 11. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd595300 Buy Lasix Water Pill baclofen no rx
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 11. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd815722 eldepryl combivent benzac starlix buy diamox generic for pepcid ac
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 11. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd742246 advair diskus online buy hydrochlorothiazide online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 11. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd889194 Furosemide 40mg motilium online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 12. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd889193 generic for zoloft lipitor 40 mg
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 16. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd199301 cheap augmentin Aldactone On Sale Indocin arimidex
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci KennethSap 17. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd23731 prednisolone augmentin zetia generic provera cystone fluoxetine buy online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 17. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd170677 viagra generic glucophage xr 500 baclofen tamoxifen drug
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 17. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd934035 Celexa At Lowest Prices tadacip 20 mg
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 18. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd831951 propranolol BUSPIRONE PRICE online clonidine atenolol
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 18. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd215530 evecare celexa differin phenergan confido zetia allopurinol buy clomid online pharmacy
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 18. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd509430 hydrochlorothiazide lisinopril Revia Tablets Online hydrochlorothiazide 25mg tablets
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd509429 advair cost buy clomid buy clomid for men tretinoin cream 0.05 viagra
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd729857 hydrea tenormin no prescription furosemide 40 mg tablets online aleve sildenafil generic azithromycin
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd950280 clonidine hcl sertraline without a prescription buy propecia
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd186906 Generic Elocon order furosemide online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd407339 buy cheap metformin online Lisinopril 15 mg Valtrex Generic
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd333854 cephalexin buy erythromycin estolate tadacip colchicine 0.6mg viagra home nexium esomeprazole vardenafil
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd186913 generic revia Diclofenac 75mg buy crestor
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 19. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd774708 Prozac Online lasix to buy otc viagra Synthroid Online cialis online
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd480810 hydrochlorothiazide buy metformin er online without prescription bentyl 10 mg baclofen viagra
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci AlfredKat 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd11338 buy kemadrin buy trecator sc diabecon nizoral diarex generic cystone
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci KennethSap 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd378708 wellbutrin diflucan 150 mg Propecia Price Comparison
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd84815 gyne-lotrimin plendil roxithromycin without prescription trental pletal cilostazol herbolax buy mirapex
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd158290 dramamine femara micronase prilosec cost
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd305232 Generic For Zoloft Cephalexin For Sale Bupropion SR 150 Mg
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd378708 karela prandin buy lynoral azulfidine ginseng
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Bennydooge 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd599133 Buy Nexium generic for cardura
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci KennethSap 20. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd276610 lopressor buy trimox prevacid read full article coreg plendil generic
ikona rozbaliťNáhodný okoloklikajúci Charlesrig 22. 07. 2017 napísal/a:
wh0cd247990 buy yasmin online zoloft buy revia read this ivermectin for sale cheap ventolin inhalers levitra cost baclofen 10 mg no prescription

Komentujte článok:

Komentár napísal (meno):

Titulok komentára:

Text komentára:

Bezpečnostny kód
Bezpečnostný kód:


Info
Počet registrovaných: 1267

Najnovší: Annotation...

Práve online: 
anonymných: 11
Spirit of the Kata - Rare teaching manuals
KarateWeb.sk na sociálnej sieti Facebook
Napíšte nám  -  Pridaj k obľúbeným(IE)  -  Nastav ako homepage(IE)  -  Dajte vedieť priateľom  -  Štatistiky
Copyright 2004 http://www.karateweb.sk/ , Všetky práva vyhradené
Webdesign copyright 2006 Michal Hainc